Wykonywane zadania

Porównawcza analiza synonimów i wariantów w języku polskim i czeskim

Cel badań

Materiał badawczy

Schemat opisu

Wyniki

Adaptacja anglicyzmów w polskim i czeskim

Cel badań

Metoda

Wyniki

Percepcja zapożyczeń a percepcja wyrazów rodzimych

Cel badań

Metody

Wyniki

Mierzenie podobieństwa słów w przestrzeniach semantycznych

Cel badań

Metoda

Wyniki

 

Wszystkie wyniki projektu zostały udokumentowane w niniejszej witrynie, a ponadto opisane i zanalizowane w szeregu artykułów, które ujęto w zakładce Publikacje. W końcowej fazie prac przygotowano dwie książki: jedna jest zbiorem artykułów z konferencji internetowej (zob. zakładka Konferencja), druga podsumowuje wyniki projektu (zaplanowano ją w dwóch wersjach językowych: polskiej i czeskiej).

Ogólnie biorąc, udało się potwierdzić robocze hipotezy projektu i choć wyniki, jakie uzyskano różnymi metodami, nie są identyczne, to nie są też rozbieżne: można powiedzieć, że się uzupełniają. Niezależnie od szczegółów samo przetestowanie różnych metod i stworzenie narzędzi do ich zastosowania jest istotnym wynikiem projektu.

Prace zaplanowano na okres od sierpnia 2012 do sierpnia 2015, a następnie przedłużono do lutego 2016. Różne strony tej witryny pochodzą z różnych okresów: jedne powstały na etapie planowania badań (i dlatego są napisane w czasie przyszłym), inne dotyczą badań już wykonanych. Nie zdecydowano się na ich ujednolicenie, aby zachować ich walor dokumentacyjny.