Adaptacja anglicyzmów w języku polskim i czeskim

Metoda

Ogólna przesłanka zastosowanej metody jest prosta: im lepiej wyraz przyswojony, tym więcej punktów mu się należy. Suma punktów przyznanych danemu wyrazowi jest miarą jego adaptacji, a łączna suma punktów wszystkich zbadanych wyrazów danego języka jest miarą przyswajalności zapożyczeń w tymże języku.

Pomysł, aby stopień adaptacji wyrazów zapożyczonych wyrażać ilościowo, nasuwa się w sposób naturalny, ale szczegóły punktacji znacznie go komplikują. W niniejszym badaniu przyznawano wyrazom punkty w kilku kategoriach – osobno za ich adaptację graficzną, fonetyczną i morfologiczną – dzięki czemu możliwe się stało porównanie stopnia adaptacji zapożyczeń w języku polskim i czeskim w każdej kategorii niezależnie. Zasady punktacji ustalono tak, aby zrównoważyć różne czynniki świadczące o adaptacji wyrazów zapożyczonych, a jednocześnie wziąć pod uwagę swoiste cechy strukturalne porównywanych języków.