Adaptacja anglicyzmów w języku polskim i czeskim

Cel badań

W literaturze przedmiotu można wielokrotnie spotkać się z opinią, że język czeski lepiej przyswaja zapożyczenia leksykalne z angielskiego niż polszczyzna, czyli że silniej integruje je ze swoją pisownią, wymową i gramatyką. Aby zweryfikować ten pogląd, poddano badaniu sto par wyrazowych, w których jeden element należy do języka polskiego, drugi do czeskiego, a oba pochodzą z tego samego angielskiego źródła. Badanie wykonano według wspólnej instrukcji, która określała zasady przyznawania wyrazom punktów, tak aby stopień ich adaptacji w języku wyrazić ilościowo.