Adaptacja anglicyzmów w języku polskim i czeskim

Wyniki

Badanie nad stopniem adaptacji anglicyzmów z języku polskim i czeskim wykonano między rokiem 2012 a 2015, z przerwą w środku przeznaczoną na inne prace w projekcie. Wyniki – tylko częściowo zgodne z oczekiwaniami – zawarte są w raporcie 1, dane źródłowe w załączniku.

Report 1Appendix

Nieplanowanym efektem powyższego badania było skatalogowanie wzorców adaptacji anglicyzmów w języku polskim i czeskim i określenie ich częstości w badanym materiale. Na tej podstawie udało się ustalić typowy porządek adaptacyjny, czyli kolejność, w jakiej wymowa, pisownia i gramatyka zapożyczeń angielskich dostosowują się języka polskiego i czeskiego. Wyniki są zawarte w raporcie 2.

Report 2