Pomiar bliskości słów w przestrzeni semantycznej

Cel badań

Dla każdego elementu pary synonimów i wariantów zostanie określona jego wektorowa reprezentacja w semantycznej przestrzeni COALS (Correlated Occurrence Analogue to Lexical Semantics), utworzonej na podstawie Narodowego Korpusu Języka Polskiego. Wyznaczenie reprezentacji wektorowych pozwoli na określenie relatywnych odległości poszczególnych elementów par oraz na rozpoznanie i porównanie ich otoczenia semantycznego. Analizy te posłużą do weryfikacji wniosków otrzymanych z badań psycholingwistycznych i językoznawczych oraz dostarczą niezależnej miary bliskości znaczeniowej.