ZMIANA HASŁA CAS

Każdy posiadacz konta konta CAS może zostać zmienić hasło samodzielnie pod warunkiem, że nie zapomniał dotychczas używanego hasła. Hasło można zmienić m.in. w następujący sposób:

 1. Przechodzimy na stronę główną Centralnego Systemu Uwierzytelniania.
 2. Jeżeli nie byliśmy zalogowani, logujemy się, wpisując login i dotychczas używane hasło.
 3. Na wyświetlonej po stronie klikamy w odnośnik: zmiana hasła.
 4. Na wyświetlonej stronie wpisujemy w odpowiednie pola stare hasło i dwukrotnie nowe hasło, a następnie klikamy w przycisk ZMIEŃ HASŁO.

Bezpośredni odnośnik do strony zmiany hasła pojawia się też po zalogowaniu na górnym pasku obecnym w większości aplikacji współpracujących z Centralnym Systemem Uwierzytelniania.

Przekazanie pierwszego hasła CAS LUB zmiana zapomnianego hasła CAS

Istnieją dwa sposoby postępowania w sytuacji, gdy użytkownik nie zna jeszcze hasła do swojego nowo założonego konta lub gdy nie pamięta swojego hasła:

 • Wizyta w dziekanacie, gdzie pracownik dziekanatu wygeneruje nowe hasło konta i przekaże je bezpośrednio zainteresowanej osobie. Ta możliwość dotyczy jedynie studentów oraz pracowników wydziałów. Wadą tej metody jest to, że dostęp do hasła użytkownika mają osoby trzecie. Z tego względu zalecamy jak najszybszą zmianę hasła w sposób opisany powyżej.
 • Skorzystanie z mechanizmu generowania haseł, dzięki któremu w każdym momencie dostęp do hasła posiada tylko właściciel konta. Procedura składa się z następujących kroków:
  1. Użytkownik wpisuje proponowane nowe hasło dwukrotnie w formularzu generowania hasła (dostępnym na stronie głównej Centralnego Systemu Uwierzytelniania pod odnośnikiem zapomniane hasło). Więcej informacji na temat obsługi tego formularza można znaleźć tutaj.
  2. System generuje jawny kod aktywacyjny dla wprowadzonego hasła i wyświetla go użytkownikowi.
  3. Kod przekazywany jest dalej na jeden z dwóch sposobów:

   • Studenci i pracownicy wydziałów przekazują kod pracownikowi dziekanatu osobiście.
   • Pracownicy administracji centralnej oraz jednostek niebędących wydziałami, korzystając z imiennego służbowego adresu e-mail, przesyłają na adres helpdesk@uw.edu.pl wiadomość następującej postaci:

   Temat wiadomości:

   Aktywowanie hasła CAS

   Treść:

   Proszę o aktywowanie hasła CAS.
   Kod aktywacyjny:
   Imię:
   Nazwisko:
   Jednostka:
   Telefon służbowy:

  4. Pracownik obsługi za pomocą kodu przypisuje wprowadzone wcześniej hasło do konta użytkownika. W przypadku otrzymania kodu aktywacyjnego drogą e-mailową, wysyła pracownikowi e-mail z potwierdzeniem aktywowania.
  5. Od tego momentu użytkownik może korzystać z nowego hasła podczas logowania.

Uwaga! Adres e-mail używany do korespondencji w sprawie aktywacji hasła CAS musi być adresem pracownika, a nie jednostki zatrudnienia. Zgodnie z Zarządzeniem nr 16 Rektora z dnia 18.04.2007, pracownicy UW mają obowiązek posiadania i korzystania z konta pocztowego w domenie uniwersyteckiej.