Zmiana hasła w USOS dla administracji Zmiana hasła w USOS dla administracji

Niniejszy formularz umożliwia zmianę hasła w aplikacji USOS dostępnej dla pracowników administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Żeby z niego skorzystać musisz się zalogować (klikając odnośnik "zaloguj" w prawym górnym rogu portalu, a następnie podając login i hasło CAS - są to inne login i hasło niż te do USOS, więc jeśli ich nie posiadasz, musisz założyć sobie konto CAS). Jeśli masz w USOS więcej niż jedno konto, możesz je wybrać z listy wartości dostępnej w pierwszym wierszu formularza. W przypadku gdy na formularzu nie wyświetla się Twoje konto, zgłoś się do administratora systemu USOS.

Wprowadzając nowe hasło należy pamiętać o następujących wymaganiach:

  • hasło musi mieć co najmniej 8 znaków, a maksymalnie 30
  • nie może zawierać znaku @ lub /
  • musi zawierać co najmniej jeden znak specjalny ze zbioru: ! " # $ % & ( ) ` ` * + , - : ; < = > ? _
  • musi zawierać co najmniej 2 cyfry.

You do not have the roles required to access this portlet.