Logowanie do stron internetowych Uniwersytetu Warszawskiego

Pewna część zasobów informatycznych (plików, serwisów internetowych itp.) na UW nie jest dostępna dla każdego. Uzyskanie do nich dostępu możliwe jest po uprzednim zalogowaniu się, czyli podaniu własnego jawnego identyfikatora (tzw. loginu) oraz tajnego hasła. Dzięki temu dana usługa informatyczna będzie wiedzieć, kim jesteśmy, gdzie nam wolno zajrzeć, co nam wolno zrobić.

  • Informacje dla wszystkich pracowników i studentów o logowaniu z użyciem Centralnego Serwera Uwierzytelniania
     
  • Dodatkowe informacje o logowaniu z użyciem usługi Active Directory pracowników administracji centralnej i niektórych pracowników innych jednostek Uniwersytetu Warszawskiego.
     
  • Informacji o uzyskiwaniu dostępu do lokalnych usług informatycznych w konkretnych jednostkach uniwersytetu należy szukać bezpośrednio u dostawców tych usług - np. na ich stronach internetowych.