System zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Polonistyki UW na kadencję 2016 - 2020:

  1. dr Marta Zimniak-Hałajko (przewodnicząca)
  2. dr hab. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, prof. UW
  3. dr Lena Magnone
  4. dr Ana Romancuk
  5. dr Magdalena Bogusławska
  6. mgr Ewa Kozłowska
  7. dr Magdalena Popiołek
  8. dr Justyna Zych
  9. mgr Paulina Urbańska
  10. Magdalena Krawczyk