ZAJĘCIA, PROSEMINARIA i SEMINARIA - 2018/2019 (semestr zimowy)

Instytut Polonistyki Stosowanej


PROSEMINARIUM DOKTORANCKIE

 • dr hab. Magdalena Krysińska, Media, język, kultura – problemy badawcze, poniedziałek, godz. 18:30, s. 47

SEMINARIUM DOKTORANCKIE

 • dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca, Gatunki, retoryka, dyskurs, poniedziałek, godz. 18:15, s. 52
 • prof. dr hab. Elżbieta Wichrowska, Kultura i literatura XVIII i XIX wieku
 • prof. dr hab. Stanisław Dubisz, Słowa w różnych kontekstach, poniedziałek, godz. 17:00, s. 09
 • dr hab. Katarzyna Drożdż-Łuszczyk, Komunikacja. Aspekty językowe i kulturowe, poniedziałek, godz. 16:45, s. 49
 • dr hab. Marzena Stępień, Logopedia w lingwistyce – lingwistyka w logopedii, środa, godz. 17:30 s. 212A (ul. Karowa 20)
 • dr hab. Natalia Siudzińska, Metody badań logopedycznych w terapii zaburzeń i rozwoju mowy, środa, godz. 17:30, s. 212B (Karowa 20)

HISTORIA I METODOLOGIA BADAŃ DYSCYPLINY NAUKOWEJ

 • prof. dr hab. Stanisław Dubisz, Metodologia badań w językoznawstwie. Stylistyka, czwartek, godz. 16:45, s. 7 (dla II roku)
 • prof. dr hab. Elżbieta Wichrowska, Metodologia badań w literaturoznawstwie, (dla II roku)

METODYKA SZKOŁY WYŻSZEJ

 • dr Ewa Modrzejewska, Metodyka szkoły wyższej, poniedziałek, godz. 15:00, s. 8

Instytut Literatury Polskiej

PROSEMINARIUM DOKTORANCKIE

 • dr hab. Marian Płachecki, Społeczna historia krytyki literackiej w Polsce, czwartek, godz. 16:45-20:00, s.29 (co dwa tygodnie, pierwsze spotkanie 11.10, kolejne 18.10);

SEMINARIUM DOKTORANCKIE

 • prof. dr hab. Roman Krzywy, Literatura polska epok dawnych - tematy, formy, edycje, środa, godz.16.30-19.30, s. 43
 • dr hab. Olaf Krysowski, Literatura romantyzmu w świetle nowych metodologii, środa, godz. 17.00-20.00, s. 41 (co dwa tygodnie), pierwsze zajęcia 10.10
 • prof. dr hab. Ewa Paczoska, Literatura i kultura polskiego modernizmu w kręgu doświadczeń Europy Środkowo-Wschodniej, czwartek, godz. 16:45, s.45 (pierwsze spotkanie 11.10)
 • prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński, Literatura dla dzieci i młodzieży, czwartek, godz. 17:15 – 20:00, s. 44
 • dr hab. Ewa Szczęsna, prof. UW, dr hab. Żaneta Nalewajk –Turecka, W świecie znaków, tekstów, kontekstów i form -  komparatystyka literacka, interdyskursywna i intermedialna, godz. 13.00-15.00, s. 6A
 • prof. dr hab. Danuta Ulicka, Z warsztatów badaczy, 4 spotkania w soboty, godz. 11:00-18:00, p. 18   
 • prof. dr hab Andrzej Zieniewicz, (Auto)biografia i zdarzenie historyczne. Historie uwewnętrznione i wyrażone w literaturze drugiej połowy XX wieku i w początkach wieku XXI, czwartek, godz. 17:00-18:30, s. 46 (pierwsze spotkanie 11.10)                                 
 • prof. dr hab. Hanna Gosk, Nowa humanistyka wobec wyzwań postprzeszłości, wtorek, godz. 13:15-14:45, s. 46

HISTORIA I METODOLOGIA BADAŃ DYSCYPLINY NAUKOWEJ

 • dr hab. Witold Sadowski, Historia i metodologia badań w wybranej dyscyplinie (II rok), czwartek (nieregularnie), godz. 16:45 – 20:00, s.18 (pierwsze spotkanie 18.10)

METODYKA SZKOŁY WYŻSZEJ

 • prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz, Metodyka szkoły wyższej, czwartek, godz. 15:00-16:30, s. 46 (pierwsze spotkanie 11.10)

Instytut Kultury Polskiej

PROSEMINARIUM DOKTORANCKIE

Najnowsze kierunki badań kulturoznawczych

SEMINARIUM DOKTORANCKIE

 • prof. dr hab. Andrzej Mencwel (ZHK), Historia kultury polskiej, czwartek, godz. 17:00–18:30, co dwa tygodnie, s. 02, spotkania w I semestrze: 4, 18 października, 8, 22 listopada, 6, 20 (?) grudnia, 10,24 stycznia 2019 (30 h)
 • dr hab. Iwona Kurz (ZFiKW), Kultura wizualna: teorie i praktyki,  poniedziałek, godz. 16:45–20:00, dwa razy w miesiącu, s. 7, terminy spotkań: 29 października, 5 i 26 listopada, 3 i 17 grudnia, 7 i 21 stycznia (30h)
 • prof. dr hab. Wojciech Dudzik (ZTiW), Teatr  i widowiska, poniedziałek, godz. 18:30, s. 8,  co dwa tygodnie, pierwsze spotkanie w I sem.: 22 października (30h)

SEMINARIUM GOŚCINNE

 • dr hab. Maciej Gdula, Poza konwencją i pewnością. Różnorodność współczesnych postkonstruktywizmów, czwartek, godz. 15:00–18:15, s. 9

HISTORIA I METODOLOGIA BADAŃ DYSCYPLINY NAUKOWEJ

 • prof. dr hab. Małgorzata Szpakowska (ZHK), Historia badań kulturoznawczych, co tydzień, poniedziałek, pierwsze spotkanie 8.10,  godz. 16:45, s. 4 (I rok)
 • dr hab. Marta Zimniak-Hałajko (ZKW)Metodologia badań kulturoznawczych, środa, godz. 18:30, co tydzień, s. 3, pierwsze spotkanie 3.10 (II rok) 

Instytut Języka Polskiego

PROSEMINARIUM DOKTORANCKIE

 • dr hab. Magdalena Sykurska-Derwojed, Wszystko, co chcieliście wiedzieć o fleksji, ale baliście się zapytać, środa, godz. 11:30, p. 1

SEMINARIUM DOKTORANCKIE

 • prof. dr hab. Halina Karaś, Język polski na Wschodzie - stan i metodologia badań, czwartek, godz. 15:00, pierwsze zajęcia 22.11.2018 r.
 • prof. dr hab. Andrzej Markowski, Semantyka i pragmatyka w warsztacie leksykologa I, środa, godz. 15:00, s. 32 (pierwsze zajęcia 10.10)
 • prof. dr hab. Krystyna Waszakowa, Semantyka kognitywna - niewyczerpane źródło inspiracji badawczych I, środa, godz. 09:45-11:15, p.1

HISTORIA I METODOLOGIA BADAŃ DYSCYPLINY NAUKOWEJ

 • dr hab. Marek Łaziński, prof. UW, Metodologia I. Zasoby i narzędzia komputerowe, poniedziałek, godz. 16:45, (I rok)

 • dr hab. Magdalena Sykurska-Derwojed, Kierunki w badaniach językoznawczych, (II rok), wtorek, godz. 9.45 - 12.00, sala 1 (co 2 tygodnie od 22.10)

METODYKA SZKOŁY WYŻSZEJ

 • dr hab. Iwona Burkacka / dr hab. Magdalena Zawisławska, Metodyka szkoły wyższej. Techniki prezentacji w nauce i dydaktyce, piątek, godz. 16:45-20:00, s. 37, terminy: 19 października, 23 listopada, 30 listopada, 7 grudnia

Instytut Filologii Klasycznej

PROSEMINARIUM DOKTORANCKIE

 • dr hab. Cyprian Mielczarski, prof. UW, Proseminarium doktoranckie                 

SEMINARIUM DOKTORANCKIE

 • dr hab. Cyprian Mielczarski, prof. UW, Seminarium doktoranckie

Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej

SEMINARIUM DOKTORANCKIE

 • dr hab. Danuta Sosnowska, Seminarium doktoranckie

Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki

SEMINARIUM DOKTORANCKIE

 • prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Seminarium doktoranckie, sobota (4 h raz w miesiącu), godz. 10:00-13:00, s. 02

„POLONICUM"

SEMINARIUM DOKTORANCKIE

 • dr hab. Piotr Garncarek, Glottodydaktyka polonistyczna – język polski jako obcy, piątek, godz. 15:00-16:30 (gabinet Centrum „Polonicum")