WŁADZE I ADMINISTRACJA

Dziekan (Przewodniczący Rady Wydziału)

prof. dr hab. ZBIGNIEW GREŃ
zbigniew.gren@uw.edu.pl

Dyżur:
środa, godz. 12.00 - 13.30, pok. 116
piątek, godz. 12.00 - 13.30, pok. 116
 
Uwaga! Dyżury 22.09.21 i 24.09.2021 zostają odwołane.
 

Prodziekan ds. rozwoju kadry naukowej

prof. dr hab. WOJCIECH DUDZIK
 
Dyżur:
poniedziałek, godz. 13.15 – 14.15, pok. 116 lub 120A
piątek, godz. 11.00 - 12.00, pok. 116
 

Prodziekan ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą

dr hab. KATARZYNA DRÓŻDŻ-ŁUSZCZYK

Dyżur:
wtorek, godz. 10.00 - 11.00, pok. 120A
czwartek, godz. 10.00 - 11.00, pok. 120A

Prodziekan ds. studenckich, Kierownik Jednostki Dydaktycznej

dr ŁUKASZ KSIĄŻYK
e-mail: lukasz.ksiazyk@uw.edu.pl
 
Dyżur:
wtorek, godz. 10.00 - 11.00, pok. 116
czwartek, godz. 10:00 - 11:00, pok. 12 (Gmach Wydziału Polonistyki)
 
 
Pełnomocnik dziekana ds. finansowych i inwestycyjnych

dr JERZY MOLAS
e-mail: jerzy.molas@uw.edu.pl

Dyżur:
poniedziałek, godz. 12.30 – 14.00, pok. 116 lub 120A
środy, godz. 12.30 – 14.00, pok. 116 lub 120A
 
UWAGA! Termin dyżuru z piątku 24.09. zostaje wyjątkowo przeniesiony na środę 22.09, godz. 12:00-13:30.
UWAGA! Termin dyżuru z piątku 1.10. zostaje wyjątkowo przeniesiony na środę 29.09, godz. 12:00-13:30.

Kierownik studiów na kierunku filologia polska
Pełnomocnik ds. rekrutacji Wydziału Polonistyki
 
dr hab. MONIKA KRESA
 
Dyżur:

poniedziałek, godz. 10:00 - 11:00 (zdalnie meet.google.com/soi-bipg-wcz)
środa, godz. 10:00 - 11:00 (zdalnie meet.google.com/fhx-xgtj-fcu)
sobota (w terminach zjazdów studiów zaocznych), godz. 10:00 - 11:00. (zdalnie meet.google.com/hny-zawt-zjk)

 

Opiekun praktyk na kierunkach filologia polska, logopedia ogólna i kliniczna

mgr EWA KOZŁOWSKA
e-mail: e.kozlowska@uw.edu.pl

Dyżur zdalny (google meet):
czwartek, godz. 12.00 - 13.00

Pełnomocnicy dziekana ds. równości

dr AGATA ŁUKSZA
e-mail: agata.luksza@uw.edu.pl

dr ŁUKASZ WRÓBEL
e-mail: l.wrobel@uw.edu.pl

Pełnomocnik dziekana ds. organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego na wszystkich poziomach biegłości językowej

dr PIOTR KAJAK
 
Pełnomocnik dziekana ds. promocji
 
mgr ALEKSANDRA ŻUREK-HUSZCZ
e-mail: aleksandra.zurek@uw.edu.pl
 
 
Sekretarz Rady Wydziału Polonistyki UW

mgr JANUSZ SZABLEWSKI
 
Administrator bezpieczeństwa informacji Wydziału Polonistyki UW

MONIKA TELINGA

e-mail: m.telinga@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 20 690

Archiwum prac magisterskich Wydziału Polonistyki

MONIKA TELINGA
e-mail: m.telinga@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 20 690

Gmach Wydziału Polonistyki, pokój 2

Koordynator ds. współpracy z zagranicą

mgr MARTA JAWOREK
 

Dziekanat ds. pracowniczych

Oboźna 8, 00-927 Warszawa
tel./faks (+48 22) 55 21 101; 55 20 428

 
Dyżur:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 9.00 - 15.00
czwartek - dzień pracy wewnętrznej
 
Kierownik dziekanatu
 
mgr MARTA JAWOREK
e-mail: marta.jaworek@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 20 428
 
Starszy specjalista ds. współpracy z zagranicą
 
mgr MARTA JAWOREK
marta.jaworek@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 20 428

 

Spec. ds. przewodów doktorskich

KATARZYNA KUCHARSKA
kakuchar@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 20 428
 
Starszy specjalista ds. zatrudnień
 
mgr MILENA FALKOWSKA
falkowska@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 20 428
 
Starszy referent ds. badań naukowych
 
mgr MAŁGORZATA PAKULSKA
tel. (+48 22) 55 20 534
 
Starszy referent ds. badań naukowych

mgr MAGDALENA PLISZKA
magdalenapliszka@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 20 150
 
Dyżur:

środa, godz. 10.00 - 14.00
czwartek, godz. 10.00 - 14.00

Starszy referent

mgr ANDRZEJ BIŃKOWSKI
a.binkowski4@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 20 680

Dziekanat ds. studenckich
Sekcja toku studiów

Obsługuje stacjonarne toki studiów filologii polskiej, logopedii i bałtystyki.

Dyżury od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 13.00 w pok. 313 i 314 (III piętro) w budynku przy ul. Oboźnej 8.
(tel: 22 55-20-659, 22 55-20-680).

00-927 Warszawa
Krakowskie Przedmieście 26/28
 

Obsługa administracyjna studentów

Więcej informacji tutaj...

Samodzielna sekcja ekonomiczno-finansowa

 

Oboźna 8, 00-927 Warszawa
pokój 118
tel./faks (+48 22) 55 21 105; 55 20 512
e-mail: faktury.polon@uw.edu.pl


Kierownik - pełnomocnik kwestora

mgr inż. KATARZYNA JANIKOWSKA
e-mail: k.janikowska@uw.edu.pl

Specjalista

BEATA SIEJKA
e-mail: beata.siejka@uw.edu.pl

Specjalista ds. badań naukowych

mgr ANNA SERNAWIT
e-mail: anna.sernawit@uw.edu.pl

Konto bankowe wydziału
Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki
26 1160 2202 0000 0000 6084 9503
 

Sekcja wydawnicza

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. (+48 22) 55 20 786; faks (+48 22) 55 21 023
wyd.polon@uw.edu.pl

Z powodu remontu podziemi Wydziału Polonistyki z pracownikami Sekcji Wydawniczej można kontaktować się wyłącznie zdalnie.

Sekcja dyplomów

Gmach Wydziału Polonistyki, pokój 2
tel. (+48 22) 55 21 104

ANETA PIASEK
apiasek@uw.edu.pl

Dyżur:
poniedziałek, godz. 10.00 - 14.00

Sekcja gospodarcza

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. (+48 22) 55 21 012; faks (+48 22) 55 21 013

sg.polon@uw.edu.pl

Kierownik administracyjny Wydziału Polonistyki UW

mgr KRZYSZTOF PRZYGOCKI
e-mail: sg.polon@uw.edu.pl
tel. 602 123 864

Administrator sieci

GRZEGORZ PIEPRZYCKI
e-mail: Grzegorz.Pieprzycki@uw.edu.pl


Sekcja informatyczna

JERZY KOPEĆ
e-mail: jurekk2@uw.edu.pl

Inne

  • Zarząd Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki - tel. (+48 22) 55 20 255
  • Archiwum Prac Magisterskich - tel. (+48 22) 55 20 680
  • Portiernia w Gmachu Polonistyki - tel. (+48 22) 55 20 498
  • Centrala UW - tel. (+48 22) 55 20 000
  • Konserwatorzy telefonów - tel. (+48 22) 55 20 400; 55 20 483