UMOWY MIĘDZYUCZELNIANE ERASMUS+

WYMIANA STUDENTÓW, nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami

UWAGA! Pracownicy, studenci i doktoranci wszystkich jednostek Wydziału Polonistyki UW (w tym: Instytutu Kultury Polskiej, Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej, Instytutu Filologii Klasycznej, Instytutu Literatury Polskiej, Instytutu Języka Polskiego, Instytutu Polonistyki Stosowanej, Katedry Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki oraz Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum") mają prawo ubiegać się o wyjazd z dowolnej umowy podpisanej przez Wydział Polonistyki, bez względu na to, która jednostka koordynuje daną umowę.

 

Rok akademicki 2020/2021

Dla studentów – kwalifikacje na wyjazdy w r.ak. 2021/2022 [pdf]

 

Rok akademicki 2019/2020

Dla studentów – kwalifikacje na wyjazdy w r.ak. 2020/2021 [pdf]

Dla nauczycieli akademickich – wyjazdy dydaktyczne STA 2019/2020 [pdf]

Dla nauczycieli i nienauczycieli – wyjazdy szkoleniowe STT 2019/2020  [pdf]