Skład członków Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego na posiedzeniach w roku akademickim 2018/2019

Przewodniczący: Dziekan, prof. dr hab. Zbigniew Greń

Prodziekan: prof. dr hab. Wojciech Dudzik

Prodziekan: dr hab. Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk

Prodziekan: dr Łukasz Książyk

 

Samodzielni pracownicy

 1. Prof. dr hab. Mirosław Bańko
 2. Dr hab. Grzegorz Bąbiak, prof. UW
 3. Dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca
 4. Dr hab. Anna Cegieła, prof. UW
 5. Dr hab. Wanda Decyk-Zięba, prof. UW
 6. Dr hab. Marcin Filipowicz
 7. Dr hab. Piotr Garncarek
 8. Prof. dr hab. Grzegorz Godlewski
 9. Prof. dr hab. Romuald Huszcza
 10. Dr hab. Agnieszka Karpowicz, prof. UW
 11. Dr hab. Alina Kępińska
 12. Prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz
 13. Dr hab. Urszula Kowalczuk
 14. Dr hab. Olaf Krysowski, prof. UW
 15. Dr hab. Seweryn Kuśmierczyk
 16. Dr hab. Iwona Kurz
 17. Dr hab. Michał Kuziak, prof. UW
 18. Prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński
 19. Prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz
 20. Dr hab. Marek Łaziński, prof. UW
 21. Prof. dr hab. Andrzej Markowski
 22. Dr hab. Cyprian Mielczarski, prof. UW
 23. Prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 24. Dr hab. Jolanta Mindak-Zawadzka, prof. UW
 25. Prof. dr hab. Włodzimierz Olszaniec
 26. Prof. dr hab. Ewa Paczoska
 27. Dr hab. Patrycjusz Pająk
 28. Dr hab. Elżbieta Piotrowska
 29. Prof. dr hab. Marek Prejs
 30. Dr hab. Zofia Rejman-Pietrzykowska
 31. Prof. dr hab. Wiesław Rzońca
 32. Dr hab. Witold Sadowski
 33. Dr hab. Danuta Sosnowska
 34. Dr hab. Marzena Stępień
 35. Dr hab. Magdalena Sykurska-Derwojed
 36. Dr hab. Ewa Szczęsna, prof. UW
 37. Dr hab. Magdalena Trysińska
 38. Prof. dr hab. Elżbieta Wichrowska
 39. Prof. dr hab. Tomasz Wójcik
   

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

 1. Dr Ignacy Doliński
 2. Dr Dariusz Dziurzyński
 3. Dr Michał Friedrich
 4. Dr Piotr Kajak
 5. Dr Dorota Kopcińska
 6. Dr Monika Kresa
 7. Dr Marlena Kurowska
 8. Doc. dr Piotr Lehr-Spławiński
 9. Dr Maria Makaruk
 10. Dr Dawid Osiński
 11. Dr Magdalena Popiołek
 12. Dr Magdalena Wanot-Miśtura
 13. Dr Agata Wdowik
 14. Doc. dr Tomasz Wroczyński

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 1. mgr Maria Franke
 2. mgr Ewa Kozłowska
 3. dr Jerzy Molas
 4. Halina Smulska

Przedstawiciele doktorantów

 1. mgr Paweł Stroiński
 2. Mgr Michał Zdunik

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego

 1. Wiktoria Godlewska
 2. Michał Grochala
 3. Patrycja Grąbczewska
 4. Adrianna Karbowiak
 5. Agata Karpińska
 6. Magdalena Krawczyk
 7. Julia Mikos
 8. Kinga Możdżyńska
 9. Agnieszka Muszyńska
 10. Izabela Nowicka
 11. Adrianna Podgórczyk
 12. Jaśmina Wasztan
 13. Olga Wybodowska

Stali goście (z głosem doradczym)

 1. mgr Krzysztof Przygocki