Rada Wydziału Polonistyki

2021/2022

Przewodniczący: dziekan, prof. dr hab. Zbigniew Greń

Prodziekan ds. studenckich, kierownik jednostki dydaktycznej: dr Łukasz Książyk

Prodziekan ds. rozwoju kadry naukowej: prof. dr hab. Wojciech Dudzik             

Prodziekan ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą: dr hab. Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk

 

Samodzielni nauczyciele akademiccy

 1. Bańko Mirosław, prof. dr hab.
 2. Bąbiak Grzegorz,  prof. ucz. dr hab.
 3. Bogusławska Magdalena, dr hab.
 4. Budzyńska-Daca Agnieszka, prof. ucz. dr hab.
 5. Buryła Sławomir, prof. dr hab.
 6. Cegieła Anna,  prof. ucz. dr hab.
 7. Chałupnik Agata, dr hab.
 8. Garncarek Piotr, dr hab.
 9. Hoffmann-Piotrowska Ewa, dr hab.
 10. Karaś Halina, prof. dr hab.
 11. Kępińska Alina, prof. ucz. dr hab.
 12. Kopczyński Krzysztof,  prof. ucz. dr hab.
 13. Kowalczuk Urszula, dr hab.
 14. Kowalska-Leder Justyna, dr hab.
 15. Kozłowski Jan dr hab.
 16. Krysowski Olaf, dr hab. prof. ucz. 
 17. Kulmiński Robert, dr hab.
 18. Kurz Iwona,  prof. ucz. dr hab.
 19. Kwapisz Jan, dr hab.
 20. Leszczyński Grzegorz, prof. dr hab.
 21. Linde-Usiekniewicz Jadwiga,  prof. dr hab.
 22. Litwinowicz-Droździel Małgorzata, dr hab.
 23. Majewski Paweł,  prof. ucz. dr hab.
 24. Mielczarski Cyprian, prof. dr hab.
 25. Morawski Piotr, dr hab.
 26. Nalewajk-Turecka Żaneta, dr hab.
 27. Olszaniec Włodzimierz, prof. dr hab.
 28. Osiński Dawid, dr hab.
 29. Paczoska Ewa, prof. dr hab.
 30. Pająk Patrycjusz, dr hab.
 31. Pessel Włodzimierz, dr hab.
 32. Piotrowska Elżbieta,  prof. ucz. dr hab.
 33. Piotrowski Igor, dr hab.
 34. Potkański Jan, dr hab.
 35. Rakoczy Marta, dr hab.
 36. Rodak Paweł, prof. ucz. dr hab.
 37. Sadowski Witold,  prof. dr hab.
 38. Samsel Karol, dr hab.
 39. Sosnowska Danuta,  prof. ucz. dr hab.
 40. Stępień Marzena, prof. ucz. dr hab.
 41. Sykurska-Derwojed Magdalena, dr hab.
 42. Szczęsna Ewa, prof. dr hab.
 43. Szulska Inesa, dr hab.
 44. Trysińska Magdalena, dr hab.
 45. Waszak Krystyna, prof. dr hab.
 46. Wichrowska Elżbieta, prof. dr hab.
 47. Wojtkowska-Maksymik Marta, dr hab.
 48. Wójcik Tomasz, prof. dr hab.
 49. Zawisławska Magdalena, dr hab.
 50. Zdunkiewicz-Jedynak, prof. ucz. dr hab.

Inni nauczyciele akademiccy

 1. Chojnacka-Kuraś Marta, dr
 2. Doliński Ignacy, dr
 3. Dziurzyński Dariusz, dr
 4. Falski Maciej, dr
 5. Friedrich Michał, dr
 6. Godlewska-Byliniak Ewelina, dr
 7. Hellich Artur, dr
 8. Kajak Piotr, dr
 9. Kwapień Ewelina, dr
 10. Łozińska Sylwia, dr
 11. Popiołek Magdalena, dr
 12. Rabczuk Anna, dr

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

 1. Franke Maria, mgr
 2. Kozłowska Ewa, mgr
 3. Przygocki Krzysztof, mgr
 4. wakat

Doktoranci

 1. Koprowicz Agata, mgr

Studenci

 1. Dąbrowska Karolina
 2. Dzięcioł Alicja
 3. Godlewska Wiktoria
 4. Melnyk Ksenia
 5. Pisula Weronika
 6. Wasiak Zuzanna
 7. wakat