Skład członków Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego na posiedzeniach w roku akademickim 2018/2019

Przewodniczący: Dziekan, prof. dr hab. Zbigniew Greń

Prodziekan: prof. dr hab. Wojciech Dudzik

Prodziekan: dr hab. Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk

Prodziekan: dr Łukasz Książyk

 

Samodzielni pracownicy

 1. prof. dr hab. Mirosław Bańko
 2. dr hab. Grzegorz Bąbiak, prof. UW
 3. dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca
 4. dr hab. Anna Cegieła, prof. UW
 5. dr hab. Wanda Decyk-Zięba, prof. UW
 6. dr hab. Piotr Garncarek
 7. prof. dr hab. Grzegorz Godlewski
 8. prof. dr hab. Romuald Huszcza
 9. dr hab. Agnieszka Karpowicz, prof. UW
 10. dr hab. Alina Kępińska
 11. prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz
 12. dr hab. Urszula Kowalczuk
 13. dr hab. Olaf Krysowski, prof. UW
 14. dr hab. Seweryn Kuśmierczyk
 15. dr hab. Iwona Kurz
 16. dr hab. Michał Kuziak, prof. UW
 17. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński
 18. prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz
 19. dr hab. Marek Łaziński, prof. UW
 20. dr hab. Cyprian Mielczarski, prof. UW
 21. prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 22. dr hab. Jolanta Mindak-Zawadzka, prof. UW
 23. prof. dr hab. Włodzimierz Olszaniec
 24. prof. dr hab. Ewa Paczoska
 25. dr hab. Patrycjusz Pająk
 26. dr hab. Elżbieta Piotrowska
 27. prof. dr hab. Marek Prejs
 28. prof. dr hab. Wiesław Rzońca
 29. dr hab. Witold Sadowski, prof. UW
 30. dr hab. Danuta Sosnowska, prof. UW
 31. dr hab. Marzena Stępień
 32. dr hab. Magdalena Sykurska-Derwojed
 33. dr hab. Ewa Szczęsna, prof. UW
 34. dr hab. Magdalena Trysińska
 35. prof. dr hab. Elżbieta Wichrowska
 36. dr hab. Izabela Winiarska-Górska
 37. dr hab. Marta Wojtkowska-Maksymik
 38. prof. dr hab. Tomasz Wójcik
   

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

 1. dr Ignacy Doliński
 2. dr Dariusz Dziurzyński
 3. dr Michał Friedrich
 4. dr Piotr Kajak
 5. dr Monika Kresa
 6. dr Marlena Kurowska
 7. doc. dr Piotr Lehr-Spławiński
 8. dr Maria Makaruk
 9. dr Dawid Osiński
 10. dr Magdalena Popiołek
 11. dr Magdalena Wanot-Miśtura
 12. dr Agata Wdowik
 13. doc. dr Tomasz Wroczyński
 14. dr Łukasz Wróbel

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 1. mgr Maria Franke
 2. mgr Ewa Kozłowska
 3. dr Jerzy Molas
 4. Halina Smulska

Przedstawiciele doktorantów

 1. mgr Paweł Stroiński
 2. mgr Michał Zdunik

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego

 1. Karolina Dąbrowska
 2. Alicja Dzięcioł
 3. Natalia Róża Dzięgielewska
 4. Wiktoria Godlewska
 5. Mateusz Godlewski
 6. Adrianna Karbowiak
 7. Adrianna Podgórczyk
 8. Zuzanna Wasiak
 9. Olga Wybodowska

Stali goście (z głosem doradczym)

 1. prof. dr hab. Andrzej Markowski
 2. mgr Krzysztof Przygocki
 3. Grzegorz Pieprzycki