Rada Dydaktyczna

Skład Rady Dydaktycznej:

Przewodniczący:

Kierownik, dr Łukasz Książyk

Samodzielni pracownicy:

 1. Dr hab. Magdalena Bogusławska
 2. Dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca
 3. Dr hab. Justyna Garczyńska
 4. Dr hab. Jan Kwapisz
 5. Dr hab. Witold Sadowski, prof. ucz.
 6. Dr hab. Marzena Stępień
 7. Dr hab. Marta Wojtkowska-Maksymik
 8. Dr hab. Magdalena Zawisławska
 9. Dr hab. Marta Zimniak-Hałajko

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

 1. Dr Zofia Dworakowska
 2. Dr Maciej Falski
 3. Mgr Inga Grześczak
 4. Mgr Marta Grzybowska
 5. Dr Elżbieta Kaczmarska
 6. Dr Monika Kresa
 7. Dr Marcin Leszczyński
 8. Dr Sylwia Łozińska
 9. Mgr Monika Mikuła
 10. Dr Dorota Sosnowska
 11. Dr Joanna Tabor-Książyk
 12. Doc. dr Tomasz Wroczyński

Przedstawiciele doktorantów:

 1. Mgr Beata Gatyńska-Cywińska
 2. Mgr Adrianna Karbowiak

Przedstawiciele studentów:

 1. Estera Florek
 2. Wiktoria Głozak
 3. Monika Kujawska
 4. Aleksandra Laskus
 5. Eliza Markiewicz
 6. Weronika Piersa
 7. Klaudia Pietraszek
 8. Łukasz Suski
 9. Zuzanna Wasiak

Stali goście:

 1. Mgr Krzysztof Przygocki

Pierwsze posiedzenie: 18 lutego 2020 r.