Program studiów w roku ak. 2020/2021

Rok I – studia pierwszego stopnia (licencjackie)

Pobierz program studiów w formacie PDF.

 

Nazwa przedmiotu

Ćwiczenia

(liczba godzin w roku akad.)

Wykład

(liczba godzin w roku akad.)

 

Zaliczenie

 

Egzamin

 

ECTS

HLP – Staropolska i Oświecenie

40

40

Z

E

10

Poetyka i analiza dzieła literackiego

40

20

Z

E

10

Wprowadzenie do nauki o literaturze (NOL)

10

 

Z

 

2

Gramatyka opisowa języka polskiego (GOJP) I

40

40

Z

E

10

Kultura języka polskiego (KJP)I

20

20

Z

E

5

Wprowadzenie do językoznawstwa synchronicznego (WdJS)

20

 

Z

 

3

Tradycje antyczne/biblijne

20

 

Z

 

3

Propedeutyka języka łacińskiego

40

 

Z

 

5

Historia literatury polskiej 1918-1945

 

20

Z

 

2

Historia filozofii

 

40

Z

 

3

Warsztat pracy naukowej

20

 

Z

 

2

Technologie informacyjne

 

2+18 przez Internet

Z

 

2

Przedmiot ogólnouniwersytecki

OGUN (do wyboru)

 

20

Z

 

2

Obowiązkowe szkolenie  BHP

 

4

Z

 

0,5

Podstawy  ochrony własności intelektualnej

 

4przez Internet

Z

 

0,5

 

Rok II – studia pierwszego stopnia (licencjackie)

Pobierz program studiów w formacie PDF.

 

Nazwa przedmiotu

Ćwiczenia

(liczba godzin w roku akad.)

Wykład

(liczba godzin w roku akad.)

 

Zaliczenie

 

Egzamin

 

ECTS

HLP Romantyzm

40

40

Z

E

10

Teoria literatury

40

20

Z

E

7

GOJP II

20

20

Z

Zaliczenie na ocenę

4

Kultura języka polskiego (KJP) II

30

20

 

E

5

Wprowadzenie do językoznawstwa diachronicznego (Diach.)

20

20

Z

 

3

Historia literatury polskiej 1945-1989

 

20

Z

 

2

Analiza komparatystyczna

20

 

Z

 

2

Komparatystyka

20

20

 

E

3

Przedmiot ogólnouniwersytecki

OGUN (do wyboru)

 

20

Z

 

5

Lektorat

40

 

Z

 

2

 

Rok III – studia pierwszego stopnia (licencjackie)

Pobierz program studiów w formacie PDF.

 

Nazwa przedmiotu

Ćwiczenia

(liczba godzin w roku akad.)

Wykład

(liczba godzin w roku akad.)

 

Zaliczenie

 

Egzamin

 

ECTS

Gramatyka historyczna

40

20

Z

E

10

HLP po roku 1864

40

40

Z

E

10

HLP po 1989 r.

 

20

Z

 

2

Stylistyka

10

 

Z

 

2

Dialektologia

10

 

Z

 

2

Przedmiot ogólnouniwersytecki

OGUN (do wyboru)

 

20

Z

 

4

Egzamin certyfikacyjny z języka obcego, poziom B2

 

 

 

E

 

2

Lektorat

40

 

Z

 

2

Seminarium licencjackie

40

 

Z

 

10

Praktyki kierunkowe – minimum 40 godz.

(4 tygodnie)

 

 

 

 

2

 

Rok I – studia drugiego stopnia (magisterskie)

Pobierz program studiów w formacie PDF.

 

Nazwa przedmiotu

Ćwiczenia

(liczba godzin w roku akad.)

Wykład

(liczba godzin w roku akad.)

 

Zaliczenie

 

Egzamin

 

ECTS

Literatura polska lat 1918-1945

20

 

Z

E

7

Literatura polska lat 1945-1989

20

 

Z

E

7

Metodologia badań filologicznych

(do wyboru jeden cykl):

a) metodologia badań literackich

b) metodologia badań językoznawczych – synchronia

c) metodologia badań językoznawczych - diachronia

 

 

 

 

20

Z

 

 

 

 

3

Translatorium B2+ (do wyboru) (konwersatorium)

20

 

 

 

3

Konwersatorium literackie – moduł „Tradycja" lub „Nowoczesność" (do wyboru)

20

 

Z

 

7

Konwersatorium językowe – moduł „Tradycja" lub „Nowoczesność" (do wyboru)

20

 

Z

 

7

Leksykografia

 

20

Z

E

3

Opracowanie językowe tekstu naukowego

20

 

Z

 

4

Przedmiot ogólnouniwersytecki

OGUN (do wyboru)

 

20

Z

 

 

3

Seminarium magisterskie

40

 

Z

 

16

 

Rok II – studia drugiego stopnia (magisterskie)

Pobierz program studiów w formacie PDF.

 

Nazwa przedmiotu

Ćwiczenia

(liczba godzin w roku akad.)

Wykład

(liczba godzin w roku akad.)

 

Zaliczenie

 

Egzamin

 

ECTS

Historia języka polskiego (HJP)

20

20

Z

E

8

Literatura popularna

20

 

Z

 

5

Literatura najnowsza

20

 

 

 

5

Językoznawstwo ogólne

 

20

Z

E

7

Konwersatorium  – moduł „Tradycja" lub „Nowoczesność" (do wyboru)

20

 

 

 

7

Przedmiot ogólnouniwersytecki

OGUN (do wyboru)

 

20

Z

 

 

3

Seminarium magisterskie

40

 

Z

 

25