Program niestacjonarnych studiów drugiego stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019 na kierunku filologia polska w ramach specjalności język – literatura – kultura

Każdy student, który planuje odbyć dwuletnie studia drugiego stopnia na kierunku filologia polska w ramach specjalności język – literatura – kultura i uzyskać tytuł magistra, musi zdobyć co najmniej 120 punktów ECTS.

Rok I

Przedmioty wspólne dla wszystkich modułów

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Typ

ECTS

Gramatyka historyczna języka polskiego[1]

20 godz.

ćwiczenia

3

Metodologia badań filologicznych (do wyboru spośród: a. metodologia badań literaturoznawczych; b. metodologia badań językoznawczych – synchronia; c. metodologia badań językoznawczych – diachronia)

20 godz.

wykład

3

Seminarium magisterskie (tym projekt studencki)

30 godz.

seminarium

16

Opracowanie językowe tekstu naukowego

20 godz.

ćwiczenia

4

Przedmiot ogólnouniwersytecki

 20 godz.

wykład lub ćwiczenia

3

Translatorium B2+

20 godz.

konwersatorium

3

Literatura polska lat 1918-1945

ćwiczenia

(egzamin)

20 godz.

7

Literatura polska lat 1945-1989

ćwiczenia

(egzamin)

20 godz.

7

 

Przedmioty realizowane w ramach modułów do wyboru

 

TRADYCJA

NOWCZESNOŚĆ

Nazwa

Typ

Godz.

ECTS

Nazwa

Typ

Godz.

ECTS

konwersatorium do wyboru

konwersatorium

20 godz.

7

konwersatorium do wyboru

konwersatorium

20 godz.

7

konwersatorium do wyboru

konwersatorium

20 godz.

7

konwersatorium do wyboru

konwersatorium

20 godz.

7

 

 

Rok II

Przedmioty wspólne dla wszystkich modułów

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Typ

ECTS

Historia języka polskiego

20 + 20

ćwiczenia + wykład

(egzamin)

8

Językoznawstwo ogólne

20

wykład (egzamin)

7

Literatura popularna

20

ćwiczenia

5

Literatura najnowsza

20

ćwiczenia

5

Seminarium magisterskie (w tym praca magisterska i egzamin dyplomowy)

40

seminarium

25

Przedmiot ogólnouniwersytecki

20

wykład lub ćwiczenia

3

 

Przedmioty realizowane w ramach modułów do wyboru

TRADYCJA

NOWCZESNOŚĆ

Nazwa

Typ

Godz.

ECTS

Nazwa

Typ

Godz.

ECTS

konwersatorium do wyboru

konwersatorium

20 godz.

7

konwersatorium do wyboru

konwersatorium

20 godz.

7

 

 [1] Przedmiot realizowany tylko w roku akademickim 2018/2019 i 2019/2020. W kolejnych latach zostanie zastąpiony przez Leksykografię