Polonistyka na dwusetlecie UW

DEBATA: CZY ISTNIAŁA, ISTNIEJE I BĘDZIE ISTNIEĆ GWARA STUDENCKA?

VIII spotkanie „My z Nich”

Uprzejmie zapraszamy na

VIII spotkanie „My z Nich"

organizowane przez Pracownię Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej (IPS, Wydział Polonistyki), poświęcone dokonaniom językoznawców Uniwersytetu Warszawskiego.  Jest ono kontynuacją cyklu spotkań poświęconych spuściźnie językoznawców XX w. Spotkanie odbędzie się 25 listopada 2016 roku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w sali numer 17 (I piętro) o godz. 11.30.

Referaty:

1. Piotr Sobotka (UMK), Jan Niecisław Baudouin de Courtenay –  językoznawca filozoficzny, gramatyk

2. Dorota Rembiszewska (ISl PAN), Zdzisław Stieber – od chemika do slawisty

3. Stanisław Dubisz (UW), Witold Doroszewski – językoznawca intelektualista

4. Wanda Decyk-Zięba (UW),  Onomastyka w badaniach naukowych Przemysława Zwolińskiego

WYKŁAD PERFORMATYWNY: "Cezaria B., czyli czy etnografia jest kobietą?"

W najbliższy piątek po południu zapraszamy do Instytutu Kultury Polskiej na drugi wykład performatywny:

Cezaria B. czyli czy etnografia jest kobietą?

Dr Agata Chałupnik

Reż. Weronika Szczawińska

Instytut Kultury Polskiej, Szpital św. Rocha, s. 5, piątek, 17 VI 2016, godz. 18

W Europie Zachodniej i na świecie kobiety mogą studiować od połowy XIX wieku. W Polsce uzyskują to prawo dużo później: w 1894 roku pierwsze studentki zostają przyjęte na Uniwersytet Jagielloński, w 1915 roku – otwiera się taka możliwość na Uniwersytecie Warszawskim. I jeśli droga na uniwersytety naszych babek i prababek była okupiona ogromnym wysiłkiem, ogromnym wysiłkiem okupione były także pierwsze kobiece kariery naukowe. Kobiety zderzały się z szeregiem barier instytucjonalnych, uprzedzeniami środowiska naukowego, oporem swoich rodzin, genderowymi stereotypami. Cezaria Baudouin de Courtenay była jedną z najciekawszych kobiecych karier naukowych w Polsce pierwszej połowy XX wieku: w 1922 roku jako pierwsza kobieta na Uniwersytecie Warszawskim otrzymała habilitację i została pierwszą profesorką na naszej uczelni. Była też pierwszą wybitną polską etnografką. Jakie trudności musiała pokonać na swojej drodze? Jak wybór dziedziny badań wpłynął na jej karierę? Nauka z pewnością nie jest kobietą, ale czy można powiedzieć, że etnografia / antropologia kultury jest?  Na te pytania odpowie dr Agata Chałupnik w kolejnym wykładzie performatywnym o kobietach w polskiej nauce.

https://www.facebook.com/events/1225170910836179/

Znużenie, czyli Józefa Joteyko w Collège de France

Zachęcamy do udziału w wykładzie performatywnym

"Znużenie, czyli Józefa Joteyko w Collège de France"

w reżyserii Urszuli Kijak.
 
Dr Agata Chałupnik z Instytutu Kultury Polskiej UW opowie o krzywej zmęczenia, o Józefie Joteyko, o kobietach w nauce i wyborach, przed którymi stawały sto lat temu.
 
W najbliższą niedzielę (5 czerwca) o godz. 20.15, sala nr 5 w Instytucie Kultury Polskiej (Szpital św. Rocha). Wstęp wolny.
 

Piknik naukowy "Odkryj UW!"

Zapraszamy na piknik naukowy

"Odkryj UW!"

(4-5 czerwca 2016) w ramach obchodów dwusetlecia UW
 
W sobotni wieczór (4 czerwca) zapraszamy na otwarte wykłady. Dr Monika Kresa opowie o stylizacji językowej w "Samych swoich" (godz. 18.00), mgr Agnieszka Rembiałkowska i dr Jūratė Čerškutė o spektaklu wileńskiego Teatru Dziwaków "Ostatni muzykanci z Bremy" (godz. 19.00), a dr Jacek Głażewski o masonerii (godz. 20.00). Uwaga! Wszystkie trzy wykłady odbędą się w sali 210 Instytutu Archeologicznego.
 
W niedzielę (5 czerwca) zachęcamy zwłaszcza do udziału w spacerze po literackich śladach kampusu, Krakowskiego Przedmieścia i okolic (godz. 16.00). Spacer poprowadzi mgr Paweł Kulpiński, doktorant z Instytutu Literatury Polskiej.
 
Namawiamy również do obejrzenia prezentacji "Zdrowy rozwój mowy" (godz. 12.00) przygotowanej przez Zakład Logopedii i Emisji Głosu Instytutu Polonistyki Stosowanej oraz Naukowe Koło Logopedyczne.


Pełny grafik wszystkich wykładów i imprez: https://uw200.uw.edu.pl/aktualnosci/szczegolowy-program-wykladow-w-sobote-4-czerwca-2016/

JUBILEUSZ 40-LECIA IKP

W tym roku Instytut Kultury Polskiej UW obchodzi rocznicę czterdziestolecia swojej działalności. Z tej okazji zapraszamy na CYKL WYDARZEŃ JUBILEUSZOWYCH, który odbędzie się w dniach 16-20 maja 2016.
 

Spotkanie absolwentów Wydziału Polonistyki

Serdecznie zapraszamy na spotkanie absolwentów Wydziału Polonistyki w sobotę 14 maja 2016 r. w godzinach 12:00–13:30. Absolwenci będą mieli okazję spotkać się z wieloletnim Dziekanem Wydziału, dr. Andrzejem Guzkiem, oraz obecnym Prodziekanem, prof. Grzegorzem Leszczyńskim.

Lokalizacja:

Wydział Polonistyki, I piętro,
Czytelnia im. Wacława Borowego,
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
01-999 Warszawa

Pobierz

Liryka Adama Mickiewicza – ekspresja twórczego wyznania

100 LAT SLAWISTYKI

Wystąpienia prof. Judith Lyon-Caen

Zapraszamy na dwa wystąpienia prof. Judith Lyon-Caen z École des hautes études en sciences sociales (Paryż):

Janina Hescheles' Memoirs: from the manuscript to the book

(Wspomnienia Janiny Hescheles: od rękopisu do książki)

Z udziałem Ewy Koźmińskiej-Frejlak (Żydowski Instytut Historyczny), która opracowała nowe wydanie wspomnień Janiny Hescheles pt. Oczyma dwunastoletniej dziewczyny (ŻIH, Warszawa 2015).

W ramach konwersatorium „Reprezentacje Zagłady w Polsce i we Francji" organizowanego przez Instytut Kultury Polskiej UW, Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW, Europejski Instytut Emmanuela Levinasa.

Czwartek 14 kwietnia 11.30, IKP, s. 5, jęz. angielski

Les révolutions littéraires de Paris 1815-1848

(Rewolucje literackie Paryża 1815-48)

Czwartek 14 kwietnia 17.00, IKP, s. 3, jęz. francuski (tłumaczenie konsekutywne)

Judith Lyon-Caen jest autorką książki La lecture et la vie. Les usages du roman au temps de Balzac (2006) oraz współautorką (razem z Dinah Ribard) książki L'historien et la littérature (2010). Opracowała wydanie powieści Julesa Barbey d'Aurevilly'ego w serii Quarto Gallimarda (2013). Zajmuje się również świadectwami Zagłady, w tym postacią i pracami Michała Borwicza. Pracuje w paryskiej École des hautes études en sciences sociales, gdzie jest członkinią interdyscyplinarnej grupy badawczej zajmującej się historią literackości (Groupe de recherches interdisciplinaires sur l'histoire du littéraire – GRIHL).

Życie zaczyna się po sześćdziesiątce ...

Zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowej

„Życie zaczyna się po sześćdziesiątce ..." Wyzwania glottodydaktyki polonistycznej

(Warszawa, 8–9 kwietnia 2016 r.),

organizowanej przez Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM

Niniejszą konferencję, organizowaną z okazji 60-lecia Centrum POLONICUM, pragniemy połączyć z uroczystością przyznania Nagrody POLONICUM 2016. Chcielibyśmy, aby na naszej sesji naukowej zostały przedyskutowane zagadnienia ujęte w następujących punktach:

 • doświadczenia, inspiracje i innowacje w nauczaniu podsystemów języka polskiego;
 • klasyczne i/a innowacyjne metody rozwijania sprawności językowych;
 • kultura jako piąta sprawność;
 • szanse i wyzwania związane z technologizacją nauczania i uczenia się jpjo;
 • „na manowcach glottodydaktyki": trudności, błędy i porażki lektora jpjo.

Konferencja odbędzie się w salach Uniwersytetu Warszawskiego, przy ulicy Krakowskie Przedmieście 26/28. Zgłoszenia referatu (wraz z krótkim abstraktem) przyjmujemy do dnia 31.01.2016 (załączoną kartę zgłoszenia uczestnictwa prosimy słać na adres: konferencjapolonicum@gmail.com). Uprzejmie informujemy, że ze względu na charakter konferencji możemy zaprosić do wygłoszenia referatów ograniczoną liczbę prelegentów. O zakwalifikowaniu referatu na konferencję poinformujemy do dnia 15.02.2016.

Pobierz kartę zgłoszeniową.

 

„MŁODZI O JĘZYKU POKOLEŃ” - KONFERENCJA

Diachroniczne Koło Naukowe „Twarde Jery" działające przy Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii Uniwersytetu Warszawskiego ma przyjemność zaprosić na czwartą konferencję naukową z cyklu

„Młodzi o języku"

pod patronatem Dziekana Wydziału Polonistyki UW – prof. dr. hab. Zbigniewa Grenia.

Konferencja odbędzie się w dniach 8-10 kwietnia 2016 na Uniwersytecie Warszawskim, a zatytułowana została:

MŁODZI O JĘZYKU POKOLEŃ

Do udziału w konferencji zapraszamy studentów, doktorantów i młodych doktorów różnych kierunków filologii polskiej i filologii słowiańskich, zajmujących się badaniem języka starszych i młodszych pokoleń, a także międzypokoleniowych różnic językowych. Pragniemy, aby tym razem nasze spotkanie stało się platformą dyskusyjną skoncentrowaną wokół następujących zagadnień:

 • zmiany w obyczajach a zmiany w języku;
 • świadomość językowa;
 • komunikacja międzypokoleniowa;
 • język a rozwój cywilizacyjny;
 • język miast i wsi dawniej i dziś;
 • komunikacja międzypokoleniowa a polszczyzna medialna i literacka.

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza (znajdującego się na stronie: http://ghjp.uw.edu.pl/mojp-2016/) do 28 lutego 2016 roku. Opłata konferencyjna wynosi 200 zł i pokrywa koszt materiałów, poczęstunku w trakcie przerw kawowych i recenzowanej publikacji (wieloautorskiej monografii inspirowanej konferencją).

SPACER "WARSZAWA LITERACKA I NIE TYLKO"

W niedzielę 5 czerwca 2016 r. o godz. 16.00 zapraszamy do udziału w spacerze po literackich (i nie tylko literackch) ścieżkach kampusu UW i najbliższych okolic.

Zaczynamy na kampusie głównym, przed wejściem do Pałacu Kazimierzowskiego. Spacer poprowadzi mgr Paweł Kulpiński, doktorant Zakładu Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku.

W teatrze dziejów. O dramacie historycznym od 1864 roku do dzisiaj

Pracownia Historii Dramatu Polskiego 1864-1939

przy Instytucie Literatury Polskiej

Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

ma zaszczyt zaprosić na

międzynarodową konferencję naukową

W teatrze dziejów. O dramacie historycznym od 1864 roku do dzisiaj

która odbędzie się w dniach 9-10 maja 2016 roku

w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich oraz w Pałacu Kazimierzowskim

Dramat historyczny – pozornie zapomniany i istniejący poza głównym obiegiem teatralnego życia – jest wciąż gatunkiem żywym. Powstają nowe teksty sceniczne, opowiadające o minionych czasach, a teksty dyskursywizujące historię nadal są obiektem zainteresowania reżyserów. Jednak – jak mniemamy – brakuje nowoczesnej refleksji naukowej o dramacie historycznym. Nasza konferencja ma na celu wykształcenie nowego języka i aparatu badawczego do analizy tekstów historycznych i ich inscenizacji polskich i europejskich autorów.

Podczas spotkania chcielibyśmy poruszyć m.in. następujące zagadnienia:

 • recepcja dramatu historycznego od II poł. XIX wieku (w epoce i współczesna): naukowa, krytyczno-teatralna i krytyczno-literacka,
 • przypomnienie sylwetek autorów, którzy dramatowi historycznemu poświecili ważne miejsce w swojej twórczości (np. Anczyc i Feliński),
 • inscenizacje dramatów historyczny (dawne i współczesne),
 • dramat jako przestrzeń prowadzenia dyskusji historycznych i historiozoficznych,
 • współczesny dramat historyczny (Demirski, Wojtyszko, Słobodzianek),
 • historia w dramacie jako narzędzie ideologii,
 • opracowanie wydarzeń historycznych przez tekst dramatyczny,
 • historia z perspektywy feministycznej,
 • teatralizacja pamięci wydarzeń historycznych – scenariusz widowiska społecznego,
 • dramat historyczny jako gatunek i materiał do inscenizacji – problemy teoretyczne,

Komitet organizacyjny:

Prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska

Mgr Marek Grajek

Mgr Michał Zdunik

Sam początek. Lata 1944-1948 w literaturze okresu Polski Ludowej

Pracownia Antropologicznych Problemów Literatury
WYDZIAŁ POLONISTYKI, UNIWERSYTET WARSZAWSKI

zaprasza do udziału w konferencji naukowej

Sam początek.

Lata 1944-1948 w literaturze okresu Polski Ludowej

Warszawa 5-6.12.2016

        Utwory literackie diagnozują rzeczywistość, zawierają ślady jej rozmaitych przejawów, opowiadają o niej w sposób, który literaturoznawcom (oraz historiografom traktującym dzieło literackie jak pełnoprawne źródło historyczne) pozwala szukać w przekazie literackim obrazu mechanizmów nadających owej rzeczywistości niepowtarzalny charakter.

       Trzecia RP wiele zrobiła, żeby odseparować się od własnego bezpośredniego sąsiedztwa, jakie stanowi powojenne (niemal) półwiecze istnienia Polski Ludowej. Doprowadziło to do różnych skutków, których przeanalizowanie, ważne dla zrozumienia współczesności, winno zostać poprzedzone przyjrzeniem się specyfice początków tamtej (nie/chcianej) rzeczywistości społeczno-politycznej.

       Projekt dyskusji nad tym zagadnieniem zakłada, że literatura okresu PRL, nawiązująca tematycznie do pierwszych lat powojennych, ukazywała czytelnikom pewne ich aspekty, inne zaś pozostawały dla niej niedostrzegalne lub były pomijane ze względów cenzuralnych czy też dlatego, że nie mieściły się w dominującym nurcie interpretacji zjawisk i wydarzeń z lat 1944-1948. Wydaje się, iż z dzisiejszego dystansu można zobaczyć to, co wcześniej przysłaniała „ślepa plamka" rozumiana tak, jak pisał Roland Barthes o „miejscach oślepiających", deformujących ogląd rzeczy, miejscach, które „źle widać".

        Współczesne odczytanie sensów zamkniętych w obrazach z utworów publikowanych na gorąco jeszcze w latach czterdziestych XX wieku, jak i później – z pewnej perspektywy rekonstruujących pamięć i wyobrażenia związane z interesującym nas okresem tuż powojennym – pozwala wyraźniej i pełniej zobaczyć to, co ówczesna literatura powiedziała na temat rzeczywistości 2.połowy lat 40. w Polsce. Chcemy zająć się nie tylko materią pominiętego w ujęciach literackich, ale przede wszystkim (zamierzoną lub nie) wymową opowiedzianego, dostępnego w przekazie literackim. Historycy, socjologowie, historycy sztuki z zainteresowaniem wracają do pierwszych lat powojennych, upatrując w nich czasu istotnych procesów o długim trwaniu. Wystarczy wspomnieć Wielką trwogę… Marcina Zaremby, Prześnioną rewolucję… Andrzeja Ledera, czy wystawę pt. „Zaraz po wojnie" zorganizowaną na przełomie lat 2015-2016 w warszawskiej Zachęcie i stawiającą pytanie: czy kluczowy dla najnowszej historii Polski okres 1944–1948 jest równie ważny w obszarze sztuki?

       A co ( i jak) na ten temat powiedziała literatura okresu istnienia Polski Ludowej? Jakie zjawiska, procesy społeczne gorących lat tuż powojennych dostrzegła, które jedynie zasygnalizowała, nie poświęcając im większej uwagi, które zaś pozostały nienazwane, ale na przykład posłużyły do ukształtowania nieoficjalnych mitów założycielskich PRL? Równie interesujące wydaje się zresztą przejrzenie literackich śladów mitów oficjalnych.

        Opowieść o pierwszych latach powojennych zmieniała się z biegiem czasu. Używając instrumentów współczesnego literaturoznawstwa kulturowego, antropologii, socjologii, nowej historiografii, podejmujemy próbę odpowiedzi na pytanie, jakie wyobrażenie o początkach Polski powojennej literatura publikowana w latach 1945-1989 (także ta emigracyjna, mająca ograniczony dostęp do rzeczywistości krajowej) pozostawiła po sobie III Rzeczpospolitej.

 

       Na zgłoszenia tematów wystąpień, przesyłanych na adres: h.gosk@uw.edu.pl i bozena@mail.ubc.ca, czekamy do 1.05.2016 r. Do końca czerwca poinformujemy, które referaty  znajdą się w programie spotkania. Opłata konferencyjna, obejmująca noclegi i catering, a po części także fundusz przeznaczony na publikację tekstów zakwalifikowanych do druku, wynosi 400 zł. Referentom spoza Warszawy zapewniamy dwa noclegi. Formularz zgłoszeniowy można znaleźć także na stronie Instytutu Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki UW http://ilp.uw.edu.pl/sam-poczatek/.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu.

Załączniki:

/prof. dr hab. Hanna Gosk                                                /prof. Bożena Karwowska

Uniwersytet Warszawski/                                             University of British Columbia/

DEBATA O AKADEMICKIEJ GRZECZNOŚCI JĘZYKOWEJ

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego i Diachroniczne Koło Naukowe "Twarde Jery" zapraszają na debatę o akademickiej grzeczności językowej.
 
Środa, 24 lutego, godz. 17.00, s. 4 na Wydziale Polonistyki
 
Spotkanie odbędzie się w ramach obchodów dwusetlecia Uniwersytetu Warszawskiego.
 
W debacie wezmą udział prof. dr hab. Małgorzata Marcjanik, prof. dr hab. Andrzej Markowski, dr hab. prof. UW Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska.
 
Spotkanie poświęcone będzie różnorodnym strategiom grzeczności językowej realizowanym w sytuacjach oficjalnych (mówionych i pisanych) przez studentów i wykładowców dawniej i dziś. Zaprezentujemy materiał archiwalny (podania pisane przez studentów w latach 1915-2000) oraz współczesny (m.in. e-maile pisane przez studentów i nauczycieli akademickich).
 
Podczas spotkania postaramy się odpowiedzieć na pytania, które często stawiają nie tylko studenci, lecz także wszyscy, którzy świadomie posługują się językiem w sytuacjach oficjalnych, m.in.: Jak rozpoczynać i kończyć e-mail? Czy "witaj" jest naprawdę takie złe? Kiedy można zrezygnować w formuły "Szanowny Panie", a kiedy jest ona obligatoryjna? Czy mówienie do studentów na "ty" jest stosowne? Co wypada, a czego nie wypada napisać w oficjalnym e-mailu? Jak studenci postrzegają ogłoszenia wykładowców na tablicach analogowych i cyfrowych?