OGŁOSZENIA

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KÓŁ NAUKOWYCH

Szanowni Przedstawiciele kół naukowych afiliowanych przy Wydziale Polonistyki UW!
 
Dziś mija termin złożenia sprawozdania rocznego z działalności koła do prodziekana ds. studenckich dr. Łukasza Książyka. Wzór sprawozdania mogą Państwo pobrać ze strony Biura Spraw Studenckich: http://bss.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/80/2016/01/zarz17_zal3.pdf
 
Sprawozdanie należy złożyć także do Biura Spraw Studenckich.
 
Koła naukowe, które dotychczas nie złożyły sprawozdania, uprzejmie proszę o jak najszybsze nadrobienie tej zaległości.
 
Do prodziekana proszę dołączyć plan działalności na przyszły rok. Złożenie sprawozdania wraz z planem stanowi warunek przyznania dofinansowania.

STYPENDIUM NA UNIWERSYTECIE TORONTOŃSKIM

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą krótkoterminowego stażu naukowego na Uniwersytecie Torontońskim (Polish Language and Literature Program at the University of Toronto). Stypendium przewidziane na lata 2019-2020 kierowane jest do polskich studentów studiów doktoranckich i magisterskich uzupełniających.

Pobierz

OFERTA PRAKTYK ERASMUS+ - BREPOLS PUBLISHERS

Brepols Publishers is an international academic publisher of works in the humanities.

The focus of its publications lies in primary sources from Antiquity, the Middle Ages and the Early Modern period.

Students (undergraduate, Master's candidates, PhD candidates) interested in working for Brepols Publishers (Thessaloniki, Greece office) through the Erasmus+ program,  can contact us for further information (also see file attached) via the following e-mail address: dimitrios.kyratzis@brepols.net

Brepols Publishers - Erasmus+ programme (traineeship)

 • Duration: no less than 3 months (up to 12 months).
 • Starting date: after August 2019, and as long as there is a vacancy in our office. It can be further discussed with the potential candidate.
 • Working hours: 6 hours/day (from 08.30 to 14.30). A 30 minutes break is included.
 • Leave: it is counted as extra from the working days. It is (1,67 x number of months). Eg. for a period of 6 months the number of leave days can be calculated as following: 1,67 x 6 = 10,02.
  Therefore, the trainee should have to remain in the company for 6 months and 10 days.
 • Skills: excellent communication skills; team player; broad knowledge of European history and cultures, across countries, periods, languages and disciplines
 • Degree (relevant to):
  Philology, Language & Literature, History, Archeology, Philosophy, Theology.
   
 • Traineeship description:
  supporting a team of Bibliographers working on Brepols Publishers' databases (L'Année philologique, International Medieval Bibliography, International Bibliography for Humanisme and Renaissance, Index Religiosus).
 • Languange Requirements:
  1. English (C1 or C2).
  2. Good command of any other language will be considered as an advantage.
 • Fees & Fundings:
  1. European Union-Erasmus+ programme funding (depends on the year and level of studies).
  2. 200€/per month from Brepols Pulishers as accomodation fees.
 • Office:
  Brepols Publishing Services
  Street: Ermou 55
  Post Code: 54623
  City: Thessaloniki
  Country: Greece

 

„Interstudent 2019” - najlepszego student zagranicznego w Polsce

SPOTKANIE CPP UW "REFLEKSJE NAD SAMOTNOŚCIĄ"

Centrum Pomocy Psychologicznej UW zaprasza na otwarte spotkanie "Refleksje nad samotnością". O intrapsychicznych, interpersonalnych i kulturowych źródłach samotności rozmawiać będą psychoterapeuci prof. dr hab. Katarzyna Schier oraz dr Szymon Chrząstowski

Zagadnienia:

 • związek fobii społecznej z zaniedbaniem w dzieciństwie,
 • poczucie samotności jako reakcja na stratę – nie tylko bliskiej osoby, ale także bliskiego otoczenia (np. w sytuacji wyjazdu do innego miasta na studia),
 • samotność a kultura podporządkowana technologii,
 • samotność a zdolność do bycia samemu. 

Nie zabraknie także wskazówek dotyczących tego, jak rozpoznać stan, w którym powinno zgłosić się po profesjonalną pomoc.

Spotkanie odbędzie się 18 grudnia o godz. 18:30 w siedzibie Centrum Pomocy Psychologicznej UW w Warszawie, ul. Pasteura 7, sala 106 (I piętro). Wstęp wolny.

Wydarzenie na Facebook'u - https://www.facebook.com/events/1303611323109116/

TopMinds: program szkoleniowo-treningowy dla studentów i doktorantów

 

Program TopMinds to inicjatywa Stowarzyszenia Top 500 Innovators i Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Rekrutacja do programu rusza 19 listopada 2018 i potrwa do 2 grudnia 2018.
Edycja 2019, która potrwa od stycznia 2019 do czerwca 2019, oferuje uczestnikom:

 • udział w mentoringu indywidualnym (MENTORING) pod opieką wybranego Mentora/Mentorki,
 • udział w sesjach szkoleniowych z rozwijania kompetencji interpersonalnych (SKILLS),
 • udział w spotkaniach z ciekawymi ludźmi ze świata nauki i biznesu (BEST PRACTICES).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Programu TopMinds www.topminds.pl oraz facebooku https://www.facebook.com/TopMinds/.

SPOTKANIE Z KONSULEM AMBASADY USA

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie, Samorząd Studentów oraz Camp Counselors USA-Poland, partner Departamentu Stanu zapraszają na spotkanie z dyplomatą amerykańskim. Pani Konsul Dacia Liddle przedstawi możliwości wyjazdowe do USA skierowane do studentów:

 • praktyki i staże studenckie oraz dla absolwentów w okresie jednego roku po ukończeniu studiów;
 • studia drugiego stopnia - możliwości dofinansowania oraz proces aplikacyjny;
 • programy wymiany wakacyjnej, niekolidujące z zajęciami w trakcie roku akademickiego.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 8 listopada 2018 roku o godz. 16.00 (Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, sala B105, ul. Szturmowa 1/3). Wstęp wolny.

WDRAŻANIE IDENTYFIKATORA ORCiD NA UW

Zgodnie z założeniami nowej ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce" z 3 lipca 2018 r. kadra naukowa została zobligowana do posiadania unikalnego elektronicznego identyfikatora naukowca. Projekt Rozporządzenia w sprawie Zintegrowanego Systemu Informacji o szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on precyzuje przepisy ustawy w tym zakresie, wskazując, że tym identyfikatorem ma być ORCID (Open Researcher and Contributor ID).

ORCID to darmowy, cyfrowy identyfikator służący do odróżniania naukowca w zasobach elektronicznych. Ma likwidować problem dublujących się nazwisk autorów, eliminować różne wersje zapisu imienia i nazwiska, a także precyzować tożsamość badacza. Będzie też niezbędny w procesie parametryzacji. Wychodząc naprzeciw wymogom ustawodawcy stawianym przed kadrą naukową, a także chcąc wesprzeć działania jednostek UW w przygotowaniach do wymogów nowej ustawy, Oddział Usług Informacyjnych i Szkoleń BUW, przygotował pakiet materiałów informacyjnych i instruktażowych na temat ORCID. W skład pakietu wchodzą:
 • dedykowana strona internetowa BUW: www.buw.uw.edu.pl/orcid.
 • ulotka informacyjna [PDF],
 • plakat,
 • „Naukowiec w sieci" – poradnik, w którym podpowiadamy w jaki sposób skutecznie zarządzać profilem ORCiD i jak zintegrować go z innymi systemami identyfikacji naukowca, w tym ResearcherID, Scopus Author ID. Poradnik można pobrać ze strony: www.buw.uw.edu.pl/orcid.

Osoby do kontaktu ze strony BUW:
Maja Bogajczyk, Informator dziedzinowy, Oddział Usług Informacyjnych i Szkoleń BUW, tel. 55 25 159, m.bogajczyk@uw.edu.pl.
Anna Książczak-Gronowska, tel. 55 27 139, a.ksiazczak@uw.edu.pl.

OFERTA STAŻY BADAWCZYCH DLA DOKTORANTÓW I NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

TERMINY SKŁADANIA LIST STYPENDIALNYCH O CHARAKTERZE SOCJALNYM

LEKTORATY SZKOŁY JĘZYKÓW WSCHODNICH

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą lektoratów prowadzonych przez Szkołę Języków Wschodnich Wydziału Orientalistycznego UW (oferta dotyczy semestru zimowego 2018/2019).

 

2018/2019  FOREIGN  LANGUAGE  COURSES

OF THE SCHOOL OF EASTERN LANGUAGES

in the winter semester 2018/2019

Contact:  lektoraty.sjw@uw.edu.pl                        www.sjw.uw.edu.pl

phone +48 22 55 20 937

Registration will be open 20 September  –  4 October 2018

https://rejestracja.usos.uw.edu.pl

 

Arabic language A1 (3623-ARAEA1.1-eng)

Lector: Magdalena Nycz-Waller                      half online course in English – 1st semester of learning

Meetings: Tuesdays 16.45–18.15, Faculty of Oriental Studies, Krakowskie Przedmieście 26, room 210

 

Arabic language A1 (3623-ARAOA1-eng)

Lector: Magdalena Nycz-Waller                                           course in English – 1st year of learning

Mondays: 8.00 – 9.30, Faculty of Oriental Studies, Nowy Świat 69, room 149

Wednesdays: 8.00 – 9.30, Faculty of Oriental Studies, Nowy Świat 69, room 149

 

Chinese language A1 (3623-CHIOA1-eng)

Lector:  Yoke Cheng Lau-Wojciechowska                              course in English - 1st year of learning

Tuesdays: 15.00 – 16.30, Studies in Eastern Europe, Oboźna 7,  room 81D

Fridays: 15.00 – 16.30, Studies in Eastern Europe, Oboźna 7, room 81D

 

Chinese language A1 (3623-CHIOA1-rus)

Lector: Igor Arutiunow                                                          course in Russian - 1st year of learning

Tuesdays 18.30 – 20.00, Faculty of Oriental Studies, Krakowskie Przedmieście 26/28, room 209

Thursdays 18.30 – 20.00, Faculty of Oriental Studies, Krakowskie Przedmieście 26/28, room 209

 

Chinese language A2 (3623-CHIOA2-eng)

Lector:  Yoke Cheng Lau-Wojciechowska                            course in English - 2nd year of learning

Mondays: 9.45 – 11.15, Studies in Eastern Europe,  Żwirki i Wigury 93 (Dept. of Geology), room 2135

Thursdays: 9.45 – 11.15, Studies in Eastern Europe, Żwirki i Wigury 93 (Dept. of Geology), room 2135

 

Chinese language A2 (3623-CHIOA2-rus)

Lector: Igor Arutiunow                                                course in Russian – 2nd  year of learning

Tuesdays: 16.45-18.15, Faculty of Oriental Studies, Krakowskie Przedmieście 26/28, room 210

Wednesdays: 16.45-18.15, Faculty of Oriental Studies, Krakowskie Przedmieście 26/28, room 210

 

Hebrew language A1 (3623-HEBOA1-eng)                     course in English - 1st year of learning

Lector: Anna Klingofer-Szostakowska

Mondays: 18.30 – 20.00 Faculty of Oriental Studies, Krakowskie Przedmieście 26/28, room 208

Thursdays: 18.30 – 20.00 Faculty of Oriental Studies, Krakowskie Przedmieście 26/28, room 208

 

Indonesian language A2 (3623-INDOA2)                          course in English -2nd  year of learning

Lector: Abdul Gafur

Wednesdays: 8.00 – 9.30, Studies in Eastern Europe, Oboźna 7,  room 6

Wednesdays: 9.45 – 11.15, Studies in Eastern Europe, Oboźna 7, room 6

 

Japanese language A1 (3623-JAPOA1-eng)

Lector:  Adam Klawczyński                                                 course in English - 1st year of learning

Fridays: 13.15 – 14.45, Studies in Eastern Europe, Żwirki i Wigury 93 (Dept. of Geology), room 2135

Fridays: 15.00 – 16.30, Studies in Eastern Europe, Żwirki i Wigury 93 (Dept. of Geology), room 2135

 

Japanese language A2 (3623-JAPOA2-eng)

Lector: Adam Klawczyński                                                    course in English – 2nd year of learning

Fridays: 16.45 – 18.15, Studies in Eastern Europe, Żwirki i Wigury 93 (Dept. of Geology), room 2135

Fridays: 18.30 – 20.00, Studies in Eastern Europe, Żwirki i Wigury 93 (Dept. of Geology), room 2135

 

Korean language A1 (3623-KOROA1-ger)                         course in German – 1st year of learning

Lectors: Dongkwan Shin, Christoph Shin-Janasiak

Mondays: 13.15 –14.45, Studies in Eastern Europe, Oboźna 7,  room 81D

Tuesdays: 15.00 – 16.30, Studies in Eastern Europe, Oboźna 7,  room 8

 

Russian language A2 (3623-ROSOA2-eng)

Lector: Natalia Krenska,                                                           course in English - 1st year of learning

Mondays: 8.00 – 9.30, Studies in Eastern Europe, Oboźna 7,  room 8

Fridays: 8.00 – 9.30, Faculty of Oriental Studies, Nowy Świat 69, room Laboratory (153)

 

Russian language B1 (3623-ROSOB1-eng)

Lector: Natalyia Krenska,                                                       course in English – 2nd year of learning

Mondays: 18.30 – 20.00, Studies in Eastern Europe, Oboźna 7,  room 6

Wednesdays: 18.30 – 20.00, Faculty of Oriental Studies, Nowy Świat 69, room 178

 

Russian language  C1 (3623-ROSOC1)                    

Lectors: Natalyia Krenska. Aleksandra Zielińska                      course in Russian – advanced level

Tuesdays: 9.45 -11.15,  in Eastern Europe, Oboźna 7,  room 81C

Fridays: 9.45-11.15, in Eastern Europe, Oboźna 7,  room 81D

 

Russian language  C2 (3623-ROSOC2)                    

Lector: Natalyia Krenska                                                         course in Russian – advanced level

Tuesdays: 18.30-20.00, Faculty of Oriental Studies, Nowy Świat 69, room Laboratory (153)

Thursdays: 18.30-20.00, Faculty of Oriental Studies, Nowy Świat 69, room 149

 

Turkish language A1 (3623-TUROA1-eng)

Lector: Mehmet  Yilmaz                                                            course in English - 1st year of learning

Tuesdays: 8.00 – 9.30, Faculty of Oriental Studies, Nowy Świat 69, room 178

Fridays: 8.00 –9.30, Faculty of Oriental Studies, Nowy Świat 69, room 178

RODZICE NA UNIWERSYTECIE

Studiujesz albo pracujesz na Uniwersytecie i jesteś rodzicem? Serdecznie zachęcamy do udziału w jesiennej edycji warsztatów "Rodzice na Uniwersytecie".
 
Najbliższe warsztaty odbędą się 27 września na terenie Kampusu Głównego (Stary BUW). Podczas modułu prawnego dr Barbara Godlewska-Bujok przybliży prawne aspekty funkcjonowania rodzica na uniwersytecie, natomiast prof. Mirosława Huflejt-Łukasik w ramach modułu psychologicznego opowie o tym, co jest pomocne w komunikowaniu się w trudnych sytuacjach w pracy. Ostatecznie, w ramach modułu warsztatowego, z pomocą dr Dobromira Dziewulaka, będą Państwo mieli możliwość wypracowania pomysłów dotyczących tego, jak uczynić uniwersytet miejscem bardziej przyjaznym dla rodziców. Zapisy pod adresem: www.rodzice.partycypacyjny.uw.edu.pl/zapisz-sie-na-warsztaty/

 
Kolejne warsztaty odbędą się 16 października, 6 listopada oraz 20 listopada. Informacja o miejscu warsztatów w tych terminach oraz możliwość zapisu będzie dostępna na stronie www.rodzice.partycypacyjny.uw.edu.pl od początku października. 
 
Serdecznie zapraszamy!
 
Zespół "Rodzice na Uniwersytecie"

 

 

Nowy lepszy system obsługi płatności studenckich w USOS na UW.

Szanowni Studenci, już 19 września br. wdrażamy na UW nowy lepszy moduł obsługi płatności studenckich w USOS (USP-FK). Jest to konieczne z trzech powodów. Po pierwsze chcielibyśmy umożliwić bardziej przejrzysty sposób rozliczania Studentów. Po drugie dotychczasowe rozwiązanie nie jest już rozwijane i nie można do niego wprowadzić nowych funkcji i ulepszeń. Ostatnim powodem jest wdrożenie w wybranych Jednostkach rozliczeń Studentów cudzoziemców bezpośrednio w euro (dla tych, którzy mają podpisane z UW umowy na opłaty w tej walucie). Staramy się, żeby dla Studentów zmiana ta była jak najmniej zauważalna. Tak jak dotychczas wszelkie informacje dotyczące indywidualnych rozliczeń znajdą się w USOSweb w tym samym miejscu – zmieni się jedynie nazwa modułu na „Płatności FK". Zawarte tam informacje będą miały zbliżoną formę, ale …

 • od 19 WRZEŚNIA 2018r. zmienią się WSZYSTKIE indywidualne numery rachunków bankowych, na które Studenci regulują zobowiązanie wobec UW, dotychczasowe numery nie będą już aktywne. Od 19 września przelewy (opłaty) wysłane na dotychczasowe (stare) numery będą zwracane do nadawców. Proszę dokonać odpowiednich zmian w przypadku zlecania opłat ze swoich systemów bankowych.
 • Nowe aktualne numery będą widoczne dla Państwa w systemie USOSweb
  od dnia 19 września po godzinie 18:00.
 • W dniach 18-19 września proponujemy wstrzymać się z dokonywaniem opłat wobec UW.
 • System USOSweb oraz inne serwisy powiązane (APD, Rejestracje żetonowe) nie będą dostępne dla Studentów w dniu 19 września 2018 w godzinach 12:00-18:00.
 • Więcej informacji będzie dostępne w Państwa Jednostkach.

Wierzymy, że prace nad wdrożeniem, które trwają już prawie dwa lata, będą miały efekt w postaci jeszcze lepszej obsługi płatności studenckich na UW.

UNIWERSYTET HUMBOLDTA - STAŻE BADAWCZE DLA DOKTORANTÓW

OFERTY PRACY W INKUBATORZE UW

Dołącz do zespołu Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego!
Zespół Inkubatora UW rośnie i rozwija się wraz z jego ofertą. Jeśli chcesz dołączyć do aktywnego i zaangażowanego teamu oraz razem z nimi aktywnie wspierać społeczność uniwersytecką w realizacji pomysłów i projektów powstających w Inkubatorze UW, weź udział w rekrutacji na trzy stanowiska:

Poszukiwane są osoby proaktywne, entuzjastycznie nastawione do pracy z ludźmi, które chcą nieustannie rozwijać się i dla których nie ma rzeczy niemożliwych. W przypadku pytań, prosimy o kontakt pod adresem: rekrutacja@inkubator.uw.edu.pl

O Inkubatorze:

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego powstał, aby wspierać rozwój postaw oraz zachowań przedsiębiorczych w społeczności akademickiej, wspierać uczestników w realizacji pomysłów i przygotowywać ich do odważnego wchodzenia na rynek pracy – z poczuciem sprawczości i wartości własnego potencjału.
Działalność Inkubatora UW została tak skonfigurowana, by studenci mogli otrzymać pełne wsparcie na każdym z etapów powstawania i realizacji swoich pomysłów. Organizujemy bezpłatne warsztaty, spotkania z ekspertami, a także umożliwiamy weryfikowanie praktycznych pomysłów naukowych, technologicznych czy społecznych dzięki możliwości preinkubacji, czyli założenia własnej działalności gospodarczej pod skrzydłami spółki z o.o.
UWRC.

Inkubator UW działa w czterech lokalizacjach: dwie z nich znajdują się na uniwersyteckim kampusie na warszawskiej Ochocie, trzecia – w budynku Wydziału Neofilologii UW, w czwartej, zlokalizowanej w siedzibie Biblioteki UW, funkcjonują przestrzenie do pracy coworkingowej. Do dyspozycji studentów oddane są laboratoria – nowoczesna warsztatownia, pracownia elektroniczna oraz centrum projektowania i druku 3D. Są też trzy strefy coworkingowe, strefa biurowa dla uruchamianych przedsięwzięć biznesowych oraz różnej wielkości sale konferencyjne.

PROSPOŁECZNI - LETNIA AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

Zachęcamy studentów, doktorantów i pracowników do udziału w letniej akademii przedsiębiorczości społecznej. Inicjatywa skierowana jest do osób zainteresowanych łączeniem biznesu z interesem społecznym.
 
PROspołeczni – letnia akademia przedsiębiorczości społecznej to idealna okazja, aby przekonać się, że projekty społeczne mogą łączyć w sobie rentowny biznes, spełniając jednocześnie ważne cele społeczne.

PROspołeczni – DLA KOGO?

Do udziału w akademii zapraszamy tych wszystkich, którzy chcieliby rozwijać swoje projekty w perspektywie biznesu zaangażowanego społecznie, ale nie mają jeszcze konkretnych planów i potrzebują pomocy merytorycznej. Program jest przeznaczony dla studentów, doktorantów oraz pracowników Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a także absolwentów obu uczelni – do 2 lat od uzyskania dyplomu. 
Do udziału w akademii można zgłaszać się indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych. Spośród zgłoszeń wyłonimy 10 projektów finałowych, których autorzy zostaną zaproszeni do udziału w tygodniowym wyjeździe szkoleniowym. Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.

CZYM JEST AKADEMIA?

Podczas tygodniowego wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego uczestnicy będą pracować nad profesjonalizacją swoich projektów – wszystko pod okiem specjalistów i mentorów. W ich urzeczywistnieniu uczestników będą wspierać eksperci, którzy pomogą zdobyć im konkretne narzędzia i wiedzę biznesową niezbędne do stworzenia własnej firmy i biznesowej realizacji projektu.

GRANT 10 000 ZŁ ORAZ EVPA

Dla zespołu, który uzyska najwyższe oceny jury podczas finałowej prezentacji przewidzieliśmy grant w wysokości 10 000 zł na rozwój zwycięskiej inicjatywy społecznej. Ponadto uczestnicy będą mogli starać się o udział w gali European Venture Philanthropy Association, która odbędzie się w listopadzie 2018 roku w Warszawie. Podczas gali będą mieli oni możliwość prezentacji swojego projektu przed ekspertami z zakresu przedsiębiorczości społecznego z całej Europy oraz ubiegać się o grant pozwalający na dofinansowanie swoich działań (więcej o EVPA: https://evpa.eu.com/).

ZAPRASZAMY DO WSPARCIA AKCJI

Program PROspołeczni – letnia akademia przedsiębiorczości społecznej jest realizowany przez zespół Inkubatora UW oraz Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu. Projekt jest finansowany ze środków programu UW: Inicjatywy dla otoczenia, działającego w ramach programu Santander Universidades, który jest realizowany w Polsce przez Bank Zachodni WBK.

Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/233594274070096/
Formularz rejestracyjny: http://ido.uw.edu.pl/prospoleczni/
 
Szczegółowych informacji udzieli Ola Sienicka: ola.sienicka@inkubator.uw.edu.pl

Projekt „Aplikacyjne prace dyplomowe — skuteczny start zawodowy”

W projekcie studenci kierunków humanistycznych i społecznych, dzięki wsparciu doświadczonych promotorów przygotowują prace licencjackie i magisterskie, odpowiadające na zapotrzebowanie przedsiębiorstw, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.

Do udziału w projekcie zaproszeni są: studenci studiów I i II stopnia, którym do końca studiów licencjackich lub magisterskich pozostało nie więcej niż 4 semestry oraz promotorzy gotowi wspierać studentów w przygotowaniu pracy aplikacyjnej.

Projekt realizuje 6 wydziałów UW:

>  Wydział „Artes Liberales",

>  Wydział Filozofii i Socjologii,

>  Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii,

>  Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych,

>  Wydział Polonistyki,

>  Wydział Psychologii.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zainteresowanych zapraszamy na stronę www.innohuman.biurokarier.uw.edu.pl lub do kontaktu z Biurem Karier UW i koordynatorem projektu: innohuman@adm.uw.edu.pl

REKRUTACJA NA "BRAVECAMP" - OBÓZ SZKOLENIOWO INTEGRACYJNY INKUBATORA UW

Trwa rekrutacja na kolejną edycję BraveCamp – obozu szkoleniowo-integracyjnego, organizowanego przez Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego. Tygodniowy wyjazd, podczas którego uczestnicy będą rozwijać swoje projekty biznesowe oraz naukowe, odbędzie się w dniach 8-14 lipca 2018 roku nad Zegrzem pod Warszawą.

Wyjazd dedykowany jest studentom, doktorantom oraz pracownikom Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a także absolwentom obu uczelni - do 2 lat od uzyskania dyplomu.

Podczas pięciu dni warsztatów uczestnicy będą mieli okazję dopracowywać swój pomysł pod okiem ekspertów z dziedzin m.in. zarządzania projektami, design thinkingu i autoprezentacji. Zwieńczeniem cyklu szkoleń będzie profesjonalna prezentacja pomysłów, spośród których jury wybierze najlepszy. Dla zwycięzcy przewidziany jest grant w wysokości 10 000 złotych na rozwój inicjatywy.

Na aplikacje czekamy do 8 czerwca 2018 roku. Spośród nadesłanych zgłoszeń zostanie wybrane 20 projektów.

Formularz aplikacyjny oraz więcej informacji znaleźć można na stronie: www.bravecamp.pl i na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1922343121163194/

Zachęcamy również do kontaktu mailowego z koordynatorem projektu: przemek.krawczyk@inkubator.uw.edu.pl

ANKIETA: BADANIA NAUKOWE ZA GRANICĄ

Zwracamy się z prośbą do doktorantów i młodych naukowców o wypełnienie ankiety dotyczącej wyjazdów zagranicznych.
 
Dlaczego doktoranci i młodzi naukowcy wyjeżdżają na zagraniczne pobyty badawcze?
Jakich informacji potrzebują w tym celu?
 
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) i „Research in Germany"
przeprowadzają światowe badanie ankietowe, które ma udzielić odpowiedzi na powyższe pytania.
 
Jesteś w trakcie lub planujesz podjęcie studiów magisterskich, doktorskich lub stażu podoktorskiego (post-doc)? Chcielibyśmy zaprosić Cię do udziału w naszej ankiecie.

Pomóż nam odpowiedzieć na pytania dotyczące zagranicznych pobytów badawczych.

Wypełnienie ankiety trwa jedynie 15 minut.

Ankietę znajdziesz pod adresem: www.prognos.com/mobility/DAAD

Giełda Współpracy

Zapraszamy do udziału w Giełdzie Współpracy organizowanej w ramach projektu

„Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy"

która odbędzie się 23 maja 2018 r. w Sali Wystawowej Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (ul. Dobra 56/66) w godz. 10:00-15:00.
 
W projekcie studenci kierunków humanistycznych i społecznych, dzięki wsparciu doświadczonych promotorów, przygotowują prace licencjackie i magisterskie odpowiadające na zapotrzebowanie przedsiębiorstw, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. Dzięki temu możliwa jest poprawa transferu wiedzy akademickiej do otoczenia społeczno-gospodarczego Uniwersytetu oraz podniesienie kompetencji zawodowych przyszłych absolwentów.
 
Wydarzenie ma charakter networkingowy. Połączone jest z prezentacjami licznych "case study" i "success story" prezentowanymi przez studentów, promotorów oraz Partnerów aplikacyjnych prac dyplomowych. Podczas II. edycji Giełdy będzie można również zapoznać się z prezentacjami ofert współpracy badawczej firm, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych dedykowanych Uniwersytetowi.
 
Prosimy o zapisywanie się na wydarzenie za pomocą formularza zgłoszeniowego:
 
 
Pobierz