Obrony rozpraw doktorskich

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr MAŁGORZATY POPIAŁO

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 28 listopada 2017 roku o godz. 17.30 w sali nr 37  w Gmachu Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr  MAŁGORZATY POPIAŁO

tytuł rozprawy:

Norma i uzus w polskim języku urzędowym na przykładzie statutów, regulaminów i formularzy wybranych szkół wyższych.

Promotor: Dr hab. Marek Łaziński
profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Recenzenci:

Prof. dr hab. Włodzimierz Gruszczyński
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Prof. dr hab. Maria Lizis
z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

Praca doktorska wyłożona do wglądu w Bibliotece im. Jana Baudouina de Courtenay, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, a streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału.

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. MACIEJA JAWORSKIEGO

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 7 marca 2017 roku o godz. 16.00 w sali nr 4  w Gmachu Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr.  MACIEJA JAWORSKIEGO

tytuł rozprawy:

Mit Orfeusza w literaturze polskiej XX wieku

Promotor: Dr hab. Tomasz Wójcik
profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Recenzenci:

Prof. dr hab. Adam Dziadek
z Uniwersytetu Śląskiego

Prof. dr hab. Piotr Śliwiński
z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Praca doktorska wyłożona do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 oraz streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami dostępne są na stronie internetowej Wydziału.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr ALICJI URBANIK-KOPEĆ

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 5 grudnia 2017 roku o godz. 16.00 w sali nr 5 w Instytucie Kultury Polskiej (dawny budynek Szpitala św. Rocha), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr  ALICJI URBANIK-KOPEĆ

tytuł rozprawy:

Alternatywny model emancypacji na przykładzie polskich robotnic fabrycznych w drugiej połowie XIX i na początku XX

Promotor: Prof. dr hab.  Maria M. Szpakowska
profesor emerytowany Uniwersytetu Warszawskiego
Recenzenci:

Prof. dr hab.  Andrzej Chwalba
z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab.  Inga Iwasiów
z Uniwersytetu Szczecińskiego

Praca doktorska wyłożona do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 oraz streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami dostępne są na stronie internetowej Wydziału.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr KATARZYNY MACIEJAK

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 28 listopada 2017 roku o godz. 16.00 w sali nr 7  w Gmachu Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr  KATARZYNY MACIEJAK

tytuł rozprawy:

Strategie nadawcze wideoblogerów prowadzących kanały popularnonaukowe w serwisie YouTube.pl

Promotor: Dr hab. Magdalena Trysińska
z Uniwersytetu Warszawskiego
Promotor pomocniczy: Dr Piotr Kubiński
z Uniwersytetu Warszawskiego
Recenzenci:

Dr hab. Danuta Kępa-Figura
z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Prof. dr hab. Kazimierz Ożóg
z Uniwersytetu Rzeszowskiego

Praca doktorska wyłożona do wglądu w Bibliotece im. Jana Baudouina de Courtenay, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, a streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr MARTY CMIEL-BAŻANT

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 28 listopada 2017 roku o godz. 16.00 w sali nr 5 w Instytucie Kultury Polskiej (dawny budynek Szpitala św. Rocha), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr  MARTY CMIEL-BAŻANT

tytuł rozprawy:

Słoweńska krytyka literacka okresu międzywojnia (1918-1941).

Promotor: Dr hab. Zdzisław Darasz
profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Recenzenci:

Dr hab. Aleksandra Borowiec
z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dr hab. Krystyna Pieniążek-Marković
profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Praca doktorska wyłożona do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 oraz streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami dostępne są na stronie internetowej Wydziału.

Obrona rozprawy doktorskiej mgr NATALII MĘTRAK-RUDY

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 24 października 2017 roku o godz. 16.00 w sali nr 5 w Instytucie Kultury Polskiej (dawny budynek Szpitala św. Rocha), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr NATALII MĘTRAK-RUDY

tytuł rozprawy:

Myśl i kochaj. Szczęśliwy związek małżeński w poradnikach z drugiej połowy XX wieku.

Promotor: Prof. dr hab.  Andrzej Mencwel, prof. em.
z  Uniwersytetu Warszawskiego
Recenzenci:

Dr hab. Andrzej Leder
profesor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

Prof. dr hab. Wojciech Burszta
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

Praca doktorska wyłożona do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 oraz streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami dostępne są na stronie internetowej Wydziału.

Obrona rozprawy doktorskiej mgr ANNY LASKOWSKIEJ

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 24 października 2017 roku o godz. 16.00 w sali nr 8  w Gmachu Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr ANNY LASKOWSKIEJ

tytuł rozprawy:

Epistemologiczne przesłanki teorii muzyki Arystoksenosa z Tarentu

Promotor: Prof. dr hab.  Sławomira Kominek
z Uniwersytetu Warszawskiego
Recenzenci:

Dr hab.  Seweryn Blandzi
profesor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

Prof. dr hab. Elżbieta Witkowska-Zaremba
z Instytutu Sztuki PAN

Praca doktorska wyłożona do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 oraz streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami dostępne są na stronie internetowej Wydziału.