AKTUALNOŚCI

Kwalifikacje na studia częściowe 2020/2021 (wyjazdy w roku akademickim 2021/2022)

Harmonogram:

  • składanie dokumentów: 22.02.2021 – 10.03.2021

Pełny skład komisji kwalifikacyjnej

  1. Przewodnicząca komisji, Prodziekan Wydziału Polonistyki ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą – dr hab. Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk
  2. Wydziałowy koordynator ds. mobilności – mgr Marta Jaworek
  3. Koordynator ds. mobilności Instytutu Kultury Polskiej – dr Jerzy Stachowicz
  4. Koordynator ds. mobilności Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej – dr hab. Robert Kulmiński
  5. Koordynator ds. mobilności Instytutu Filologii Klasycznej – dr Katarzyna Pietruczuk
  6. Przedstawiciel Rady Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki UW – Zuzanna Wasiak