KOMISJE RADY WYDZIAŁU 2016-2020

I. Komisja Nauki

Przewodniczący: prof. dr hab. Marek Prejs

 1. dr hab. Marcin Filipowicz
 2. dr hab. Piotr Garncarek
 3. prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz
 4. dr hab. Olaf Krysowski, prof. UW
 5. dr hab. Agnieszka Mikołajczuk
 6. dr hab. Magdalena Sykurska-Derwojed
 7. prof. dr hab. Mikołaj Szymański

II. Komisja Dydaktyczna

Przewodniczący: doc. dr Tomasz Wroczyński

 1. dr Justyna Garczyńska
 2. dr Monika Kresa
 3. mgr Monika Mikuła
 4. dr hab. Witold Sadowski
 5. dr Sylwia Siedlecka
 6. dr Dorota Sosnowska
 7. dr Joanna Tabor-Książyk
 8. mgr Paweł Jaskulski
 9. Konrad Stańczyk

III. Komisja Kadrowa

Przewodnicząca: prof. dr hab. Jadwiga Linde Usiekniewicz

 1. dr hab. Anna Cegieła, prof. UW
 2. dr hab..Grzegorz Godlewski, prof. UW
 3. prof. dr hab. Ewa Ihnatowicz
 4. dr hab. Alina Kępińska, prof. UW
 5. dr hab. Cyprian Mielczarski, prof. UW
 6. dr hab. Danuta Sosnowska

IV. Komisja Biblioteczna

Przewodniczący: dr Igor Piotrowski

 1. mgr Irena Aleksa
 2. dr Dariusz Dziurzyński
 3. mgr Maria Franke
 4. mgr Zdzisław Kłos
 5. mgr Jadwiga Latusek
 6. mgr Barbara Wierzbicka
 7. dr Jagoda Wierzejska

V. Komisja Socjalna

Przewodnicząca: dr hab. Elżbieta Piotrowska

 1. dr Ewelina Godlewska-Byliniak
 2. dr Jan Kozłowski
 3. dr Monika Michaliszyn
 4. dr Krystyna Wierzbicka-Trwoga
 5. dr Agata Wdowik