Dlaczego warto u nas studiować?

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego jest jednym z największych ośrodków filologicznych w Polsce, od lat utrzymującycm się w ścisłej czołówce krajowych rankingów. Wydział stale wzbogaca ofertę kierunków i specjalizacji, by odpowiadać na zapotrzebowania rynku pracy. Nasi absolwenci podejmują pracę nie tylko w szkołach i na uczelniach wyższych, lecz także w mediach, wydawnictwach, placówkach kultury, w branży public relations i reklamy.

 

Na Wydziale prężnie działa ruch studencki: samorząd, Teatr Polonistyki im. Eligiusza Szymanisa, liczne koła naukowe. Funkcjonuje portal kulturalny Niewinni-czarodzieje.pl. Studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie – prowadzone pod opieką wybitnych specjalistów – umożliwiają czynny udział w ogólnopolskim i międzynarodowym życiu naukowym. Studenci warszawskiej polonistyki mogą wyjechać do kilkudziesięciu miast europejskich w ramach programu Erasmus, a także do innych polskich ośrodków akademickich w ramach programu MOST.

Odwiedź nas

na Facebooku!

Zajrzyj na nasz kanał

na Youtube!

Śledź nas

na Instagramie

 

Zachęcamy do skorzystania z oferty dydaktycznej na Wydziale Polonistyki!

I. Filologia polska

specjalności:

– literaturoznawczo-językoznawcza;

– literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej;

specjalizacje:

– nauczycielska;

– redaktorsko-wydawnicza;

– filologia dla mediów;

– glottodydaktyczna;

– translatorska.

II. Logopedia ogólna i kliniczna

specjalności:

– logopedia ogólna;

– logopedia szkolna i dydaktyka

polonistyczna.

III. Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie

specjalność:

– filologia klasyczna;

specjalizacje:

– klasyczna;

– neolatynistyczna.

IV. Kulturoznawstwo – wiedza o kulturze

specjalizacje:

– animacja kultury;

– kultura wizualna;

– kultura miejska;

– teatr, performans, widowisko.

V. Slawistyka

specjalności:

– bohemistyka;

– bułgarystyka;

– kroatystyka;

– serbistyka;

– słowacystyka;

– słowenistyka.

VI. Filologia bałtycka

specjalność:

– lituanistyczno-lettonistyczna.