ARCHIWUM

Życzenia świąteczne 2020

Szanowni Państwo, nie możemy w tym roku spotkać się osobiście na wydziałowych wigiliach, przygotowaliśmy jednak film z życzeniami od władz dziekańskich, dyrekcji instytutów i innych osób ważnych w życiu pracowników i studentów.

 

Wielojęzyczna kolęda od ISZiP

 

Ankieta dla logopedów

Jesteśmy logopedami i pracownikami Zakładu Logopedii i Emisji Głosu w Instytucie Polonistyki Stosowanej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Nasze zainteresowania koncentrują się wokół problematyki wielojęzyczności i praktycznych zagadnień związanych z diagnozą oraz terapią logopedyczną dzieci dwujęzycznych.

Czytaj więcej...

Wyniki konkursu

Jakie życzenia świąteczne mógłby złożyć nam dziś Adam Mickiewicz? Jaką bożonarodzeniową radą uraczyłby nas Mikołaj Rej? Co skreśliliby na kartach świątecznych Eliza Orzeszkowa lub Czesław Miłosz?

Czytaj więcej...

Warsztaty dla studentów zagranicznych

Welcome Point zaprasza studentki i studentów zagranicznych na spotkanie online z zakresu planowania kariery. Spotkanie zostanie przeprowadzone w języku angielskim.

Czytaj więcej...

Egzaminy certyfikacyjne z języków obcych 2020/2021

W roku akademickim 2020/2021 egzaminy certyfikacyjne z języków obcych przeprowadzane na Uniwersytecie Warszawskim będą miały formę zdalną, zarówno w części pisemnej jak i w części ustnej. Będą sprawdzały te same umiejętności, które były sprawdzane w formie stacjonarnej: słuchanie, czytanie, pisanie, mówienie oraz znajomość środków gramatyczno-leksykalnych.

Czytaj więcej...

zmianA nazwy KJOWPiB

ZARZĄDZENIE NR 7 Dziekana Wydziału Polonistyki UW z dnia 18 listopada 2020r. w sprawie zmiany nazwy Katedry  Językoznawstwa  Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego  Porównawczego  i  Bałtystyki na Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki.

Czytaj więcej...

Zmiana terminów rejestracji na przedmioty ogólnouniwersyteckie

Na prośbę Władz Jednostek Dydaktycznych Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia  prof. ucz. dr hab. Sławomir Żółtek podjął decyzję o zmianie terminów rejestracji na przedmioty ogólnouniwersyteckie.

Czytaj więcej...

Szkolenia dla nauczycieli akademickich

Zostały ostatnie wolne miejsca na szkolenia w listopadzie – między innymi „Projektowanie i prowadzenie zajęć metodą warsztatową - szkolenie trenerskie (I)" oraz „Design thinking jako zespół technik i narzędzi stosowanych w dydaktyce…". Ponadto zapraszamy do udziału w szkoleniach z narzędzi informatycznych (Google Meet, Google Classroom, ZOOM, interaktywne prezentacje).

Czytaj więcej...

Warsztaty dla studentów zagranicznych

Welcome Point zaprasza studentki i studentów zagranicznych na spotkanie online z zakresu zarządzania emocjami. Spotkanie zostanie przeprowadzone w języku angielskim.

Czytaj więcej...

Zakażenie wirusem COVID-19

Przypominamy Studentom o obowiązku zgłaszania do Kierownika Jednostki Dydaktycznej informacji o zakażeniu koronawirusem i/lub skierowaniu na kwarantannę. Prosimy też o wiadomość od studentów, którzy są w samoizolacji. Jesteśmy zobligowani do regularnego przekazywania raportów do władz UW – prośba nie jest więc jednorazowa. Informację należy zgłaszać przez formularz: https://forms.gle/7e7nKP1dMuE2pYBy8

Spotkanie z Prorektorem ds. studentów i jakości kształcenia

Już 17 listopada o godz. 11:00 zapraszamy na Spotkanie online z Prorektorem ds. studentów i jakości kształcenia prof. Sławomirem Żółtkiem. Transmisja będzie dostępna na profilu Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas spotkania prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UW odpowie na Wasze pytania i wątpliwości dotyczące studiowania czy organizacji kształcenia na UW w czasie pandemii.

Czytaj więcej...

Nagrody „Literatury na świecie"

Z radością i dumą zawiadamiamy, że spośród przyznanych właśnie prestiżowych nagród „Literatury na świecie" za rok 2019 aż dwie trafiły do pracowników naszego Wydziału!

Czytaj więcej...

Spotkanie dla studentów zagranicznych

Welcome Point zaprasza Was na spotkanie online na temat przestępstw motywowanych uprzedzeniami. Spotkanie zostanie przeprowadzone w języku angielskim.

Czytaj więcej...

Konkurs dla kół naukowych

Trwa nabór wniosków w ramach konkursu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje" ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach konkursu przewidziane jest wsparcie dla kół naukowych.

Czytaj więcej...

Legalizacja pobytu – spotkania dla studentów zagranicznych

Jeśli trapią Was wątpliwości: „czy i jak mogę zalegalizować swój pobyt w Polsce, jak to zrobić w czasie pandemii?", to przygotowane przez zespół Welcome Point spotkania informacyjne pozwolą Wam je rozwiać. Wiemy, że zwłaszcza na początku zasady i proces legalizacji pobytu w Polsce mogą wydawać się trudne i skomplikowane. Dlatego wraz ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej przygotowaliśmy spotkania online, które pomogą Wam lepiej się do nich przygotować.

Czytaj więcej...

Nowe zarządzenia (17 października 2020 r.)

W odpowiedzi na wczorajsze zarządzenie Rektora UW ukazały się nowe zarządzenia regulujące pracę i nauczanie na Wydziale Polonistyki.

Czytaj więcej...

Wytyczne Dziekana WP w sprawie organizacji pracy administracji Wydziału i jego jednostek

Czytaj więcej...

Komunikat Dziekana WP w sprawie organizacji kształcenia na studiach podyplomowych

Czytaj więcej...

Otwarte konkursy IDUB

Zachęcamy do zapoznania się z informacją na temat otwartych konkursów w ramach „Inicjatywy doskonałości" na UW. Obecnie można aplikować o minigranty, mikrogranty i open access.

Czytaj więcej...

lektoraty w szkole języków obcych

Czytaj więcej... [PPTX]

Wolne Lektury

Fundacja Nowoczesna Polska zachęca studentów i wykładowców do korzystania z zasobów cyfrowych dostępnych za darmo w bibliotece internetowej Wolne Lektury.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do udziału w Tygodniu Noblowskim

Centrum Współpracy i Dialogu UW serdecznie zaprasza Pracowników oraz Studentów do wspólnego celebrowania wielkiego święta nauki: Tygodnia Noblowskiego.

Czytaj więcej...

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Od dnia 1 października do dnia 25 października 2020 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie stypendium dla studentów wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi, wyłącznie za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system OSF).

Czytaj więcej...

Przewodnik dla pierwszorocznych studentów zagranicznych

Czytaj więcej...

Powitanie roku akademickiego 2020/2021

U progu nowego roku akademickiego zwracam się do całej społeczności Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w imieniu władz dziekańskich Wydziału.

Czytaj więcej...

Warsztaty dla studentów zagranicznych

We would like to invite you to the Polish Culture and Intercultural Communication online workshops, organized by the Welcome Point.

Czytaj więcej...

koordynatorzy ds. zajęć, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym

W celu właściwej organizacji egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym z wykorzystaniem ogólnouniwersyteckiej platformy e-learningowej „Kampus", Kierownik Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki UW, dr Łukasz Książyk, powołał koordynatorów ds. zajęć, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym.

Czytaj więcej...

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

W tym roku już po raz 16. warszawscy studenci i uczniowie mogą się ubiegać o Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. Program stypendialny jest skierowany do studentów oraz uczniów uczących się w Warszawie.

Czytaj więcej...

Spotkania dla studentów zagranicznych

Welcome Point ma zaszczyt zaprosić Cię do udziału w serii spotkań inaugurujących rok akademicki 2020/2020 – Online Welcome Week, które odbędą się w dniach od 6 do 9 października br.
Czytaj więcej...

Wolne miejsca w rekrutacji na studia II stopnia

Informujemy, że jest jeszcze kilka wolnych miejsc w rekrutacji na studia II stopnia na kierunkach:

 • filologia polska (studia stacjonarne i niestacjonarne)
 • filologia bałtycka
 • filologia polskiego języka migowego
 • filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
 • slawistyka
 • kulturoznawstwo - wiedza o kulturze
 • logopedia ogólna i kliniczna

Rejestracja w IRK będzie trwała do 1 października.
Zapraszamy!

Legitymacje studenckie

Informujemy, że 28 września 2020 r. (w dniu, w którym będzie się odbywało spotkanie z Prodziekanem ds. studenckich oraz samorządem studenckim) będą również wydawane legitymacje studenckie oraz będzie miało miejsce podpisywanie ślubowania przez studentów kierunku Filologia polska.
Czytaj więcej...

Komunikat w sprawie formy prowadzenia zajęć zdalnych i narzędzi informatycznych

Komunikat Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki w sprawie formy prowadzenia zajęć zdalnych i narzędzi informatycznych.
Czytaj więcej...

Dzień adaptacyjny dla studentów I roku filologii polskiej

Uprzejmie informujemy, że 18 września na stronie Wydziału Polonistyki ukazał się komunikat kierownika jednostki dydaktycznej, prodziekana ds. studenckich dr. Łukasza Książyka, w sprawie organizacji zajęć w semestrze zimowym. Wszystkie zajęcia na kierunku filologia polska rozpoczną się w trybie zdalnym. Stacjonarnie odbędzie się jednak dzień adaptacyjny. Chcielibyśmy wszystkich Państwa, którzy chcą i mogą uczestniczyć w spotkaniu, zaprosić 28 września 2020 r. do sali im. Adama Mickiewicza w Audytorium Maximum.
Czytaj więcej...

Wydział Polonistyki na Festiwalu Nauki

Zachęcamy do udziału w wykładach i warsztatach organizowanych przez Wydział Polonistyki w ramach 24. Festiwalu Nauki.
Czytaj więcej...

wytyczne w sprawie funkcjonowania Wydziału Polonistyki w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

WytyczneDziekana Wydziału Polonistyki w sprawie funkcjonowania Wydziału Polonistyki w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.
Czytaj więcej...

komunikat w sprawie organizacji kształcenia na studiach podyplomowych2020/2021

Komunikat Dziekana Wydziału Polonistyki w sprawie organizacji kształcenia na studiach podyplomowych.
Czytaj więcej...

Obserwatorium Językowe UW

Polecamy Państwa uwadze Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego (www.nowewyrazy.uw.edu.pl oraz facebook). Tworzy je zespół czworga językoznawców z Instytutu Języka Polskiego UW: prof. Katarzyna Kłosińska, dr Agata Hącia, dr Barbara Pędzich i dr Jarosław Łachnik. Zadaniem Obserwatorium jest gromadzenie, analizowanie i opisywanie najnowszej polskiej leksyki; efektem pracy zespołu jest słownik neologizmów umieszczony na stronie internetowej, sukcesywnie uzupełniany. Bazę jednostek leksykalnych współtworzą internauci – każdy może dodawać hasła, które po opracowaniu przez badaczy staną się częścią słownika. Zachęcamy do obserwowania, wspierania i współtworzenia słownika.

Zapisy na WF

24 września rozpoczyna się rejestracja na zajęcia WF. Więcej informacji; harmonogram: tutaj.

Czytaj więcej...

Warsztaty dla studentów zagranicznych

Welcome Point organizuje kolejne warsztaty online dla zagranicznych studentów i studentek. Głównym celem spotkania jest zapoznanie studentów ze strukturą Uniwersytetu oraz elementami komunikacji interkulturowej. Ponadto będzie to dla studentów wspaniała okazja do integracji i poznania rówieśników.

Czytaj więcej...

Przewodnik dla nowych studentów

Specjalnie dla studentów pierwszego roku w jednym miejscu zebrano wszystkie ważne informacje o uczelni. Jak zapisać się na zajęcia? Kiedy można wyjechać na wymianę zagraniczną? Czym jest USOS, punkty ECTS, oguny i lektoraty? Na jakie wsparcie można liczyć?

Praca Sekcji Toku Studiów

Sekcja Toku Studiów pełni swoje dyżury od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 13.00 w pok. 313 i 314 (III piętro) w budynku przy ul. Oboźnej 8. (tel: 22 55-20-659, 22 55-20-680).

Taktylność i kinetyczność - konferencja

Zakład Komparatystyki oraz Pracownia Badań Instersemiotycznych i Intermedialnych Instytutu Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego mają zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w drugim spotkaniu konferencyjnym w cyklu Poszerzanie poetyki, zatytułowanym Taktylność i kinetyczność, odbywającym się 14–15 września 2020.

Organizacja kształcenia w semestrze zimowym 2020/2021

Zgodnie z zarządzeniem Rektora w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, zajęcia odbywać się będą zdalnie z ewentualnymi wyjątkami, które kierownicy jednostek dydaktycznych muszą ogłosić do 21 września. Szczegóły dotyczące organizacji kształcenia na Wydziale Polonistyki zostaną ogłoszone po 10 września, na który to dzień zostało zaplanowane spotkanie prorektora ds. studenckich i jakości kształcenia z kierownikami jednostek dydaktycznych.
 

Kontakt z komisją Rekrutacyjną

Do czasu przyjmowania dokumentów od kandydatów na studia II stopnia z Komisją Rekrutacyjną Wydziału Polonistyki skontaktować się można wyłącznie przez system IRK lub drogą mailową (rekrut.polon@uw.edu.pl).
 

Praca dla nauczycieli

Miasto Stołeczne Warszawa poszukuje nauczycieli języka polskiego oraz innych przedmiotów w roku szkolnym 2020/2021. 
 

Spotkania Dla studentów zagranicznych

Welcome Point organizuje spotkania powitalne dla wszystkich studentów zagranicznych, którzy w roku akademickim 2020/2021 rozpoczną studia na Uniwersytecie Warszawskim.
 

Bezpłatne testy na Koronawirusa

Pracownicy i doktoranci UW mogą skorzystać z bezpłatnych badań na obecność przeciwciał przeciw wirusowi SARS-CoV-2. Testy można wykonać od 29 czerwca do 28 sierpnia. Szczegóły: https://www.uw.edu.pl/bezplatne-testy-na-koronawirusa.

Ranking Perspektyw 2020

Z radością informujemy, że w tegorocznym rankingu Perspektyw w kategoriach filologia polska oraz kulturoznawstwo najwyższą pozycję osiągnęły kierunki prowadzone na Uniwersytecie Warszawskim. W rankingu uczelni akademickich Uniwersytet Warszawski zajął drugie miejsce.

Czytaj więcej...

kalendarz na rok akademicki 2020/2021

Zaktualizowany kalendarz na rok akademicki 2020/2021.

Czytaj więcej...

Szkolenie z zakresu planowania kariery

Welcome Point zaprasza studentów zagranicznych na kolejne szkolenie, tym razem z zakresu planowania kariery. Mamy nadzieję, że pomoże to naszym studentom i studentkom w poradzeniu sobie na rynku pracy w tym niełatwym czasie.

Czytaj więcej...

Z wielkim żalem żegnamy

Małgosię Wysocką-Mielczarską

długoletnią wykładowczynię greki i łaciny, nauczycielkę kilku pokoleń filologów klasycznych, życzliwą koleżankę, osobę ciepłą i pogodną.

Koleżanki i koledzy z Instytutu Filologii Klasycznej UW

Mężowi Panu Profesorowi Cyprianowi Mielczarskiemu i Dzieciom składamy wyrazy głębokiego współczucia

Wybory Dziekana WP oraz członka Senatu UW

Informujemy, że II posiedzenie Kolegium Elektorów Wydziału Polonistyki wskazało jako kandydata na dziekana prof. dra hab. Zbigniewa Grenia.  Profesorowie i Doktorzy habilitowani zatrudnieni na stanowisku profesora (na naszym Wydziale) wybrali członka Senatu UW prof. dr hab. Wojciecha Dudzika. Szczegółowe informacje na temat wyborów znajdują się w zakładce Wydziałowej Komisji Wyborczej.

Czytaj więcej...

STYPENDIA POMOSTOWE

„Stypendia pomostowe" to jeden z największych pozarządowych programów stypendialnych w Polsce. Jego celem jest wsparcie zdolnej i ambitnej młodzieży pochodzącej z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej w podjęciu decyzji o kontynuowaniu nauki na dziennych studiach magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach akademickich.

Czytaj więcej...

Warsztaty dla studentów zagranicznych

Zdając sobie sprawę z trudności, z jakimi zmagają się w czasie pandemii studenci zagraniczni, Welcome Point przygotował dla nich warsztaty online z zarządzania emocjami.

Czytaj więcej...

Deklaracja programowa kandydata na Dziekana WP

Deklaracja programowa prof. dr hab. Zbigniewa Grenia, kandydata na Dziekana Wydziału Polonistyki w wyborach na kadencję 2020-2024.

Czytaj więcej...

Życiorys naukowy kandydata na Dziekana WP

Życiorys naukowy prof. dr hab. Zbigniewa Grenia, kandydata na Dziekana Wydziału Polonistyki w wyborach na kadencję 2020-2024.

Czytaj więcej...

ZARZĄDZENIE  NR 6 DZIEKANA WYDZIAŁU POLONISTYKI

Zarządzenie z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji pracy w gmachu Polonistyki w trakcie trwania prac remontowych.

Czytaj więcej...

Warsztaty dla studentów zagranicznych

Dear Students! University of Warsaw in your perspective - online workshop for international students Welcome Point and The Volunteer Centre of The University of Warsaw announce recruitment for new workshops! 

Czytaj więcej...

Konkurs na najlepszą pracę magisterską

III edycja Konkursu im. Prof. Edwarda Kasperskiego na najlepszą pracę doktorską lub magisterską o charakterze komparatystycznym.

Czytaj więcej...

UWAGA STUDENCI !!!

Od dnia 15 czerwca 2020 r. Sekcja Toku Studiów będzie pełniła swoje dyżury od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 13.00 w pok. 313 i 314 (III piętro) w budynku przy ul. Oboźnej 8. (tel: 22 55-20-659, 22 55-20-680)

Od dnia 15 czerwca 2020 r. Prodziekan ds. studenckich dr Łukasz Książyk będzie pełnił swój dyżur w środy w godz. 10.00 - 11.00 w pok. 116 w budynku przy ul. Oboźnej 8.

Komunikat Kierownika Jednostki Dydaktycznej w sprawie limitów w grupach zajęciowych

Ustalenia limitów w grupach zajęciowych.

Czytaj więcej...

Zarządzenie Rektora UW w sprawie składania pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym

Załączniki do zarządzenia nr 120 Rektora UW. Protokół z egzaminu dyplomowego w APD. Składanie pracy dyplomowej w APD - instrukcja dla kierującego pracą i recenzentów. Składanie pracy dyplomowej w APD - instrukcja dla studentów. Strona tytułowa pracy dyplomowej.

Czytaj więcej...

Biblioteka im. Jana Baudouina de Courtenay zamknięta w wakacje

W związku z remontem w gmachu Wydziału Polonistyki od 15 czerwca do 30 września 2020 r. Biblioteka im. Jana Baudouina de Courtenay będzie zamknięta. Bieżące informacje dotyczące pracy biblioteki będą umieszczane na naszej stronie bijp.uw.edu.pl.

BIBLIOTEKA im. W.BOROWEGO ZAMKNIĘTA W WAKACJE

Informujemy, że ostatnim dniem pracy Biblioteki im. Wacława Borowego jest  poniedziałek, 8 czerwca 2020 (w godz. 10.00-14.00). Potem – w związku z remontem w gmachu Wydziału Polonistyki – biblioteka będzie zamknięta do 30 września 2020. Bieżące informacje dotyczące działalności biblioteki będą umieszczane na stronie domowej (bilp.uw.edu.pl), w zakładce Aktualności oraz na profilu biblioteki na Facebooku. Zachęcamy do regularnego śledzenia!

ważności legitymacji studenckich i służbowych

Legitymacje studenckie, legitymacje doktoranckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich, które były ważne 26 marca 2020 roku, tj. w dniu wejścia w życie rozporządzenia MNiSW wprowadzającego ograniczenia w funkcjonowaniu uczelni w związku z trwającą pandemią, lub utraciły ważność nie wcześniej niż trzydzieści dni przed tą datą, na podstawie art. 51b ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.)  zachowują ważność przez cały okres ograniczenia działania uczelni oraz przez 60 dni po zakończeniu tego okresu. Legitymacje zachowują więc ważność do 29 listopada 2020 roku.

Instrukcja na egzaminy i zaliczenia pisemne

Około 3 dni przed egzaminem student powinien zalogować się kontem CAS.

Czytaj więcej...

Instrukcja na egzaminy ustne

Do egzaminów ustnych wykorzystujemy platformę Google Meet.

Czytaj więcej...

Kursy doszkalające przed egzaminami z języków obcych

Informujemy, że na kontach studentów III, IV i V roku, którzy podczas toku studiów uczestniczyli w zajęciach językowych, oferowanych w ramach Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków Obcych, został zdefiniowany nowy typ żetonów KURS-prep-2019L. Nowe żetony można wykorzystać przy rejestracji na bezpłatne kursy doskonalące, przygotowujące do egzaminów na poziomie B2 w letniej sesji egzaminacyjnej.

Informacje wyborcze Wydziałowej Komisji Wyborczej

WKW podaje terminy najbliższych zebrań wyborczych. Część z nich odbędzie się w formie zdalnej.

Czytaj więcej...

Informacje dotyczące organizacji egzaminów z języków obcych w sesji letniej 2020

Egzaminy certyfikacyjne biegłości językowej w sesji letniej 2020 - aktualne informacje, harmonogram egzaminów.

Czytaj więcej...

Wytyczne Dziekana w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Wytyczne Dziekana Wydziału Polonistyki z dnia 22.05.2020 r. w związku z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Warszawskiego nr 105 z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Czytaj więcej...

Komunikat Kierownika Jednostki Dydaktycznej w sprawie organizacji zajęć, egzaminów i egzaminów dyplomowych

W związku z ZARZĄDZENIEM NR 105 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 uprzejmie informuję, że na Wydziale Polonistyki wszystkie zajęcia dydaktyczne, zaliczenia, egzaminy, egzaminy dyplomowe oraz dyżury dydaktyczne do końca roku akademickiego będą odbywały się w trybie zdalnym.

Czytaj więcej...

Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji zajęć, egzaminów i egzaminów dyplomowych

21 maja rektor UW wydał nowe zarządzenie w sprawie zasad studiowania i pracy na Uniwersytecie Warszawskim. Zgodnie z jego zapisami zajęcia dla studentów, doktorantów i słuchaczy nadal będą prowadzone w formie zdalnej, z wyjątkiem tych, których realizacja wymaga fizycznej obecności na uczelni. Możliwa jest praca zdalna, w systemie dyżurów lub wprowadzenie ruchomego czasu pracy. Dokument zmienia niektóre wcześniejsze uczelniane akty wprowadzone w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Czytaj więcej...

Harmonogram rekrutacji

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Polonistyki uprzejmie informuje, że – zgodnie z uchwalonym 20 maja br. przez Senat UW nowym harmonogramem rekrutacji – rekrutacja na studia II stopnia organizowane na Wydziale Polonistyki odbędzie się w terminie sierpniowo-wrześniowym.

Czytaj więcej...

Harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej 2019/2020 – komunikat KJD

Na podstawie § 22 ust. 9 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim oraz § 4 ust. 3 Zarządzenia nr 84 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki ogłaszam harmonogram egzaminacyjnej sesji letniej w roku akademickim 2019/2020 na kierunkach studiów organizowanych na Wydziale Polonistyki. Harmonogram obejmuje szczegółowy terminarz egzaminów w sesji czerwcowo-lipcowej wraz z informacją o ich formie oraz narzędziach informatycznych wykorzystywanych do ich przeprowadzenia.

Czytaj więcej...

Biblioteka im. Jana Baudouina de Courtenay

Od 18 do 29 maja 2020 r. wypożyczalnia będzie czynna w poniedziałki, środy i piątki w godz. 10.30-13.30. Czytelnia jest zamknięta do odwołania.

Szkolenia dla nauczycieli akademickich

Sekcja ds. rozwoju kompetencji pracowników działająca w ramach Biura Spraw Pracowniczych zaprasza na platformę http://szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl/, gdzie w kategorii „Szkolenia dla nauczycieli akademickich" znajdą Państwo m.in. szkolenia z narzędzi elektronicznych potrzebnych przy prowadzeniu dydaktyki w formie zdalnej, a także szkolenia z kompetencji miękkich.

Czytaj więcej...

Film Wydziału Polonistyki na Long Story Short Film Festival

Film „Puzzle Doc" w reżyserii Mariusza Korycińskiego z udziałem m.in. Katarzyny Bondy i Borysa Lankosza, wyprodukowany przez Wydział Polonistyki UW, został zakwalifikowany do jednego z pierwszych w Polsce festiwali online, organizowanego przez Dolnośląskie Centrum Filmowe we Wrocławiu.

Czytaj więcej...

Koordynatorzy ds. egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym

Na podstawie § 6 ust. 4 Zarządzenia nr 84 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego  z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym powołuję koordynatorów ds. egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym na kierunkach studiów organizowanych na Wydziale Polonistyki.

Czytaj więcej...

Wydziałowe biblioteki

Inforrmacje o pracy Biblioteki im. Jana Baudouina de Courtenay oraz Biblioteki im. Wacława Borowego

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT

W związku z POSTANOWIENIEM NR 10 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie zmiany POSTANOWIENIA NR 2 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 STYCZNIA 2019 r. w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2019/2020 na Uniwersytecie Warszawskim, informuję, że egzaminacyjna sesja letnia na kierunkach studiów: filologia bałtycka, filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, filologia polska, filologia polskiego języka migowego, kulturoznawstwo – wiedza o kulturze, logopedia ogólna i kliniczna, slawistyka, sztuki społeczne odbędzie się w bloku I, czyli w terminie od 15 czerwca 2020 r. do 5 lipca 2020 r.

Kierownik Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki
dr Łukasz Książyk

ZARZĄDZENIE NR 84 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Zarządzenie Rektora UW z dnia 4 maja 2020 r.w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym.

Czytaj więcej...[PDF]

Dzień Otwarty Wydziału Polonistyki

Drogi Maturzysto! Dzień zaczynasz od „Kordiana", a kończysz na Tokarczuk? Pandemia wcale tak bardzo Ci nie przeszkadza, bo wreszcie możesz przeczytać wszystkie zaległe książki spoza listy maturalnej? A może wyłapujesz błędy w wypowiedziach przyjaciół, zanim ci w ogóle otworzą usta, a zamiast analizować bezlitosne statystyki COVID-19 zastanawiasz się, ile głosek jest w nazwisku „Brzęczyszczykiewicz"? Jeśli tak, to bez wahania w tegorocznej rekrutacji rejestruj się na filologię polską na UW! Spytaj nas, dlaczego warto, a udzielimy Ci na to pytanie co najmniej 77 odpowiedzi!
25.04.2020 (w godz. 12:00-13:00) zapraszamy na wirtualne spotkanie z przedstawicielami filologii polskiej.

Czytaj więcej...

Dyżury w dziekanacie

Informujemy o nowych godzinach dyżurów pracowników Dziekanatu:
dr Łukasz Książyk – środy w godz. 10.00 -11.00 w Toku Studiów, pok. 12 (od 20 maja)
Halina Smulska – poniedziałek w godz. 10.00-13.00
Milena Falkowska – wtorek w godz. 10.00-13.00
Katarzyna Kucharska – środa w godz. 10.00-13.00
Marta Jaworek – czwartek w godz. 10.00-13.00
Małgorzata Pakulska – piątek w godz. 10.00-13.00
Anna Pokrzywniak – piątek w godz. 10.00-13.00
Monika Telinga – wtorek w godz. 10.00-13.00
Aneta Piasek – poniedziałek w godz. 10.00-13.00

Dyżury Sekcji Finansowej:

wtorki w godz. 10.00-13.00
środy w godz. 10.00-13.00
piątki w godz. 10.00-13.00

Dzień Otwarty UW

Już 25 kwietnia o godz. 10:00 zapraszamy na Dzień Otwarty UW Online! Podczas transmisji na fanpage'u Uniwersytetu Warszawskiego będzie można lepiej poznać uczelnię i dowiedzieć się więcej o studiach i rekrutacji na UW.

Czytaj więcej...

 

komunikat kierownika jednostki dydaktycznej

W związku z ZARZĄDZENIEM NR 69 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany ZARZĄDZENIA NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego i przedłużeniem pracy zdalnej na UW do dnia 15 maja br., zwracam się z uprzejmą prośbą, żeby wszystkie organizowane na Wydziale Polonistyki ćwiczenia, wykłady, konwersatoria, warsztaty i seminaria obligatoryjnie przeszły na tryb zdalny, aby studenci mogli uzyskać zakładane efekty uczenia się przypisane do poszczególnych przedmiotów. W razie konieczności dopuszcza się możliwość zmodyfikowania programu zajęć. Zmiana taka powinna zostać uzgodniona ze studentami. Seminaria licencjackie i seminaria magisterskie na drugim roku studiów mogą odbywać się w trybie konsultacji prac dyplomowych.

Przedłużenie ograniczeń w funkcjonowaniu Uniwersytetu Warszawskiego

W związku z utrzymującym się zagrożeniem koronawirusem konieczne jest przedłużenie obowiązywania przepisów dotyczących pracy zdalnej, prowadzenia zajęć w formie on-line oraz innych ograniczeń w funkcjonowaniu Uniwersytetu Warszawskiego.
Termin pracy zdalnej oraz zajęć on-line wydłużony jest do 15 maja 2020 r.
Odwołanie podróży wydłużone jest do 30 czerwca 2020 r.
Odwołanie konferencji, sympozjów, wykładów otwartych i imprez na terenie UW wydłużone jest do 31 sierpnia 2020 r.

Zarządzenie Rektora NR 69 [PDF]

Zarządzenie Rektora NR 70 [PDF]

ZARZĄDZENIE NR 60 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Zarządzenie Rektora UW z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 57 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19

Czytaj więcej... [PDF]

Komunikat w sprawie zajęć zdalnych

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego, ogłaszam listę zajęć zdalnych organizowanych na Wydziale Polonistyki UW od 16 lub 23 marca br.

Czytaj więcej...

Komunikat w sprawie stypendiów dla studentów i doktorantów

Prof. Jolanta Choińska-Mika, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia wydała 18 marca komunikat dotyczący składania wniosków o stypendia i terminów wypłat w stanie zagrożenia epidemicznego. W komunikacie zostały zawarte informacje dotyczące stypendiów socjalnych, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi dla studentów i doktorantów oraz stypendiów Erasmus.

Czytaj więcej...

Komunikat Dziekana Wydziału Polonistyki

w związku z czasowym ograniczeniem obowiązku pracy na terenie Uczelni na mocy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2020 r. i Zarządzenia nr 57 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 marca 2020 r.

Na mocy wymienionych powyżej aktów prawnych wprowadza się z dniem 18 marca br. następujące szczegółowe zasady organizacji pracy na Wydziale Polonistyki:

 1. Pracownicy wszystkich jednostek organizacyjnych Wydziału pracują w trybie zdalnym;
 2. W sytuacjach koniecznych dyżur upoważnionego do podpisywania dokumentów finansowych przedstawiciela władz dziekańskich i pełnomocnika kwestora ustala się na każdy wtorek i piątek, w godzinach od 11.00 do 13.00; warunkiem jego zorganizowania jest zgłoszenie najpóźniej do godz. 12.00 w przeddzień dyżuru przez władze jednostki (instytutu, katedry, centrum) takiej potrzeby oraz faktu skompletowania dokumentacji finansowej gotowej do podpisu i realizacji; wymóg ten podyktowany jest koniecznością wcześniejszej koordynacji działań władz jednostek z administratorami budynków jednostek wydziałowych i władz dziekańskich z administratorem budynku przy ul. Oboźnej 8;
 3. Na stronie internetowej Wydziału umieszcza się dane kontaktowe zespołu dziekańskiego i przedstawicieli administracji wydziałowej; na stronach internetowych jednostek analogicznie, dane kontaktowe dyrekcji i pracownika sekretariatu.

Dziekan Wydziału Polonistyki
Prof. dr hab. Zbigniew Greń

Dane kontaktowe zespołu dziekańskiego i przedstawicieli administracji wydziałowej

Dziekan, prof. dr hab. Zbigniew Greń
dziekan.polon@uw.edu.pl

Prodziekan ds. rozwoju kadry naukowej, prof. dr hab. Wojciech Dudzik
wdudzik@uw.edu.pl

Prodziekan ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą, dr hab. Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk
kdrozdz@uw.edu.pl

Prodziekan ds. dydaktycznych, studenckich i studiów doktoranckich, kierownik jednostki dydaktycznej, dr Łukasz Książyk
lukasz.ksiazyk@uw.edu.pl

Kierownik dziekanatu, Halina Smulska
hsmulska@uw.edu.pl

Pełnomocnik dziekana ds. finansowych i inwestycyjnych, dr Jerzy Molas
jerzy.molas@uw.edu.pl

Kierownik stacjonarnych studiów na kierunku filologia polska, dr Monika Kresa
monika.kresa@uw.edu.pl

Kierownik niestacjonarnych studiów na kierunku filologia polska dr hab. Magdalena Trysińska
m.trysinska@uw.edu.pl

Opiekun praktyk na kierunkach filologia polska, logopedia ogólna i kliniczna, logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna, mgr Ewa Kozłowska
e.kozlowska@uw.edu.pl

Pełnomocnik dziekana ds. organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego na wszystkich poziomach biegłości językowej, dr Piotr Kajak
p.kajak@uw.edu.pl

Pełnomocnik dziekana ds. promocji, mgr Aleksandra Żurek-Huszcz
aleksandra.zurek@uw.edu.pl

Koordynator ds. współpracy z zagranicą, mgr Marta Jaworek
marta.jaworek@uw.edu.pl

Specjalista ds. przewodów doktorskich, Katarzyna Kucharska
kakuchar@uw.edu.pl

Specjalista ds. habilitacji i tytułu naukowego, mgr Milena Falkowska
falkowska@uw.edu.pl

Referent ds. badań naukowych, mgr Małgorzata Pakulska
m.pakulska@uw.edu.pl

Samodzielna sekcja ekonomiczno-finansowa:

mail ogólny: faktury.polon@uw.edu.pl
Katarzyna Janikowska: k.janikowska@uw.edu.pl
Beata Siejka: beata.siejka@uw.edu.pl
Anna Sernawit: anna.sernawit@uw.edu.pl

Sekcja wydawnicza
wyd.polon@uw.edu.pl

Pozostałe dane kontaktowe pracowników administracji Wydziału dostępne są na stronie http://www.polon.uw.edu.pl/wladze-i-administracja, a dane kontaktowe poszczególnych jednostek Wydziału – na stronie http://www.polon.uw.edu.pl/struktura.

Zarządzenie Rektora UW i rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dziś wydane zostało zarządzenie w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni wprowadzający, w ślad za rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zasadę „wszyscy praca zdalna, chyba że zarządzono inaczej". Wprowadzone zasady będą obowiązywały do 27 marca, ale mogą być przedłużone w zależności od sytuacji.

Komunikat rektora dotyczący funkcjonowania uczelni od 16 marca

W nawiązaniu do wprowadzonego 13 marca 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce rektor Uniwersytetu Warszawskiego wydał komunikat dotyczący zasad funkcjonowania uczelni od 16 marca 2020 r. Reguluje on m.in kwestie pracy administracji, w tym Kwestury UW, obiegu dokumentów oraz funkcjonowania budynków uniwersyteckich.

Czytaj więcej...

Dyżury

W związku z zamknięciem budynków Wydziału Polonistyki wszystkie dyżury pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych przechodzą w system zdalny. Należy kontaktować się z nimi drogą mailową.

Sekcja Toku Studiów

W związku z dużym ryzykiem rozprzestrzeniania się wirusa Sekcja Toku Studiów dla kierunków filologia polska, filologia bałtycka, filologia polskiego języka migowego, logopedia ogólna i kliniczna oraz Sekcja Studiów Doktoranckich od poniedziałku 16 marca 2020 r. do odwołania będą zamknięte. W pilnych sprawach prosimy o kontakt zdalny na adresy mailowe pracowników sekcji:
Joanna Bińkowska: j.a.binkowska@uw.edu.pl (III r., II r. II st.);
Jolanta Przygocka: j.d.przygocka@uw.edu.pl (II r. oraz FPJM);
Monika Wesołowska: monika.wesolowska@uw.edu.pl (I r., I r. II st.);
Małgorzata Górzna: m.gorzna@uw.edu.pl (studia zaoczne);
Konrad Kośla: konrad.kosla@uw.edu.pl (filologia bałtycka);
Anna Pokrzywniak: a.pokrzywniak@uw.edu.pl (studia doktoranckie).

ZARZĄDZENIE NR 3 dziekana wydziału polonistyki z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 
Szanowni Państwo,
w związku z Zarządzeniem nr 3 z dnia 12 marca 2020 r. wyjaśniam, że zapis w par. 1., dopuszczający system pracy zdalnej dla administracji pozwala, w uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym, na zdalny tryb wykonywania obowiązków służbowych i dyżury za pośrednictwem  środków elektronicznych.
W wypadkach spraw wymagających kontaktu w siedzibie jednostki konieczne jest wcześniejsze umówienie się z administracją lub dziekanatem.
Budynki administrowane przez jednostki Wydziału pozostają zamknięte do odwołania.
Dziekan Wydziału Polonistyki: Zbigniew Greń

Czytaj więcej...

Rada Wydziału w dniu 17 marca 2020 r

Posiedzenie Rady Wydziału w dniu 17 marca 2020 r, jest odwołane.

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego

Biblioteka jest nieczynna w dniach 11 marca – 14 kwietnia 2020 r. na podstawie Zarządzenia Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego.

Czytaj więcej...

Zarządzenie Dziekana Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Zarządzenie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Czytaj więcej...

Posiedzenie Rady Dydaktycznej 12 marca 2020 r.

Posiedzenie Rady Dydaktycznej Wydziału Polonistyki zaplanowane na 12 marca 2020 r. zostało odwołane w związku z zarządzeniem rektora dotyczącym przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Komunikat Rektora w sprawie poniesionych kosztów związanych z udziałem w wydarzeniach organizowanych poza UW

W związku z Zarządzeniem nr 50 Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa wśród społeczności UW wprowadza się zasady postępowania w sprawie poniesionych kosztów udziału pracowników, doktorantów, studentów i słuchaczy w wydarzeniach organizowanych poza Uniwersytetem Warszawskim.

Czytaj więcej...

Pilne! Zmiany w funkcjonowaniu Uniwersytetu

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UW prof. Marcina Pałysa w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego:

 • Wykłady i zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim dla studentów, doktorantów i słuchaczy (z wyjątkiem tych prowadzonych zdalnie) ZOSTAJĄ ODWOŁANE do 14 kwietnia.
 • Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie BĘDZIE NIECZYNNA dla czytelników do 14 kwietnia.
 • Wszystkie wydarzenia o charakterze otwartym, w tym wykłady, konferencje, sympozja imprezy ZOSTAJĄ ODWOŁANE do 30 kwietnia. 
 • Zagraniczne wyjazdy służbowe pracowników oraz wyjazdy na konferencje naukowe (także krajowe) ZOSTAJĄ ZAWIESZONE do 30 kwietnia.

Czytaj więcej w komunikacie... [PDF]

Komunikat dla studentów przebywających we Włoszech

Komunikat BWZ nr 2/20/SMS/SMP 2019/2020 - Koronawirus COVID19 we Włoszech

Czytaj więcej... [PDF]

Stanowisko MNiSW w sprawie wyjazdów polskich studentów oraz naukowców

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 (zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem SARS-CoV-2) we Włoszech, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego monitoruje wyjazdy polskich studentów oraz naukowców do Włoch i przyjazdy włoskich studentów oraz naukowców do Polski (w ramach wymiany międzyrządowej oraz porozumień międzyuczelnianych).

Czytaj więcej...

Dodatkowy termin podpięć

Decyzją Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia dr hab. Jolanty Choińskiej-Mika, prof. UW, w terminie od 3 do 19 lutego 2020 r. będzie możliwość podpinania przez studentów w USOSweb przedmiotów realizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020. Dotyczyć to będzie wszystkich przedmiotów, których nie objął mechanizm wymuszania podpięć podczas rejestracji na te przedmioty, w tym m.in. lektoratów w sytuacji, gdy student kontynuuje zajęcia językowe rozpoczęte w semestrze zimowym.

WYJAZDY NA STUDIA KWALIFIKACJE WYDZIAŁU POLONISTYKI

składanie dokumentów: do 7.02.2020
USOSweb / dziekanat, pok. 120
rozmowy: 17.02.2020 – 21.02.2020
(pierwszy tydzień po feriach)
Szczegóły na stronie http://www.polon.uw.edu.pl/zasady-kwalifikacji
i u koordynatorów

Czytaj więcej...

Wybory 2020 na UW

Wiosną 2020 roku na Uniwersytecie odbędą się m.in. wybory rektora uczelni na kadencję 2020-2024, a także wybory członków Senatu UW. Wcześniej odbędą się wybory członków Kolegium Elektorów, którzy wybiorą rektora. O terminach zebrań wyborczych w poszczególnych okręgach będą informowały właściwe komisje wyborcze.  Informacje na temat terminarza wyborczego, okręgów wyborczych, liczby elektorów reprezentujących poszczególne grupy społeczności akademickiej oraz wszelkich innych kwestii związanych z wyborami publikowane są na bieżąco na stronie: www.uw.edu.pl/wybory-2020-na-uw.

Czytaj więcej...

Badanie jakości usług BUW

W imieniu pracowników Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej usług oferowanych przez BUW. Adres: https://buw.webankieta.pl/

Czytaj więcej...

Egzaminy certyfikacyjne z języków obcych

Rejestracja na egzaminy certyfikacyjne z języków obcych kończy się w dniu 22 stycznia 2020 o godz. 23.59. Po tym terminie nie będzie możliwości zapisania się na egzamin.

Czytaj więcej...

Legalizacja pobytu cudzoziemców.

Welcome Point UW zaprasza studentów zagranicznych na spotkanie informacyjne poświęcone tematowi legalizacji pobytu w Polsce, które zostanie poprowadzone przez adw. Justynę Wróbel, prawniczkę wyspecjalizowaną w tej dziedzinie.

Czytaj więcej...

Życzenia

Składamy najserdeczniejsze życzenia na zbliżające się Święta i nadchodący nowy rok. Niech świąteczny czas wypełniony będzie rozmowami z najbliższymi i tą szczególną, niepowtarzalną atmosferą, a rok 2020 niech przyniesie nowe plany i marzenia, których spełnianie da wiele radości.

O tym, co tak naprawdę jest ważne w przeżywaniu Świąt, przypomina zespół rektorski Uniwersytetu Warszawskiego.
 

 

Koło Literatury i Kultury Modernizmu

Wszystkich miłośników literatury i kultury drugiej połowy XIX wieku informujemy, że wznawia działalność Koło Literatury i Kultury Modernizmu UW. Serdecznie zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się już w ten czwartek (19.12.) o godz. 18.00 w sali 45.

Czytaj więcej...

spotkanie wigilijne

Serdecznie zapraszamy

pracowników (zarówno tych, widywanych na co dzień, jak
i emerytowanych), studentów oraz absolwentów naszego
Wydziału na coroczne spotkanie wigilijne

w środę 18 grudnia o godzinie 17.00 w sali numer 4.

Mamy nadzieję, że po raz kolejny uda nam się stworzyć
rodzinną atmosferę i przy wspólnym śpiewaniu kolęd
oraz świątecznym poczęstunku spędzić ten wyjątkowy
czas.

Rada Samorządu Studentów

W dniu wydziałowego spotkania wigilijnego od 16.30 obowiązują godziny dziekańskie.
 

spotkanie wigilijne bałtystów

Czytaj więcej...

Ceremonia wręczenia Nagrody Nobla

Zapraszamy na wspólne oglądanie ceremonii wręczenia Nagrody Nobla Oldze Tokarczuk. Spotkamy się 10 grudnia o 16.00 w sali 29. Transmisję na żywo poprzedzi wykład dr. hab. Jana Potkańskiego.

Czytaj więcej...

Erasmus - spotkanie wydziałowe

 

ZARZĄDZENIE DZIEKANA w sprawie dni wolnych od pracy

Zarządzenie Nr 7 z dnia 29 listopada 2019 r w sprawie: dni wolnych od pracy oraz godzin dziekańskich na  Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Czytaj więcej...

XV spotkanie z cyklu „My z Nich"

Uprzejmie zapraszamy na XV spotkanie z cyklu „My z Nich", organizowane przez Pracownię Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej (IPS, Wydział Polonistyki), poświęcone dokonaniom językoznawców polskich drugiej połowy XX wieku. Spotkanie odbędzie się 6 grudnia 2019 roku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w sali numer 17 (I piętro) o godz. 11.00.

Czytaj więcej...

Spotkanie informacyjne 4EU+

5 grudnia w godzinach od 09.00 do 11.30 w dawnej Bibliotece Uniwersyteckiej odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące działań zaplanowanych dla Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Sojuszu 4EU+ oraz projektu „Uniwersytety Europejskie" finansowanego przez program Erasmus+.

Czytaj więcej...

spotkanie poświęcone pamięci profesora andrzeja z. makowieckiego

Szlachetna Paczka od Wydziału Polonistyki

Wzorem lat ubiegłych Samorząd Studentów Wydziału Polonistyki wyszedł z inicjatywą przygotowania wydziałowej Szlachetnej Paczki. W tym roku chcielibyśmy pomóc p. Gabrieli, której potrzeby rozpisaliśmy w arkuszu. Zbiórka potrwa do 4 grudnia; rzeczy można zostawiać w pokoju samorządu studenckiego, 28d lub 12. Będziemy wdzięczni za każdy, nawet drobny podarunek. Chętnie też odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące przedsięwzięcia. Monika Kresa (monika.kresa@uw.edu.pl), Zuzanna Wasiak (z.wasiak2@student.uw.edu.pl), Aleksandra Żurek-Huszcz (aleksandra.zurek@uw.edu.pl)

II edycjA Konkursu im. Prof. Edwarda Kasperskiego

W II edycji Konkursu im. Prof. Edwarda Kasperskiego na najlepszą pracę magisterską lub doktorską o charakterze komparatystycznym na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego rekomendację Komisji do nagrody otrzymała praca mgr Marty Cyzio „Bestiariusz jako specyficzny przedmiot magiczny w literaturze dziecięcej i kulturze popularnej. Wybrane przykłady".

płatny staż w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie poszukuje osób na stanowisko Opiekuna Ekspozycji Muzealnej.

Czytaj więcej...

Stypendia Fundacji Wileńszczyzna

Serdecznie zapraszamy do ubiegania się o stypendia Fundacji Wileńszczyzna, wspierającej studentów polskiego pochodzenia z krajów byłego ZSRR. Więcej informacji na stronie http://www.stypendium.org. Zainteresowane osoby mogą też kontaktować się z Fundacją mailowo: fundacja.wilenszczyzna@gmail.com

Czytaj więcej...

PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i młodej kadry akademickiej

Pragniemy poinformować, że rozpoczęła się rekrutacja do II edycji projektu, w ramach którego 28 doktorantek lub doktorantów oraz 7 członków młodej kadry akademickiej (do 40 r.ż.) UW otrzyma pełne finansowanie krótkiego - 7, 14 lub 30 dniowego - wyjazdu do wybranego zagranicznego ośrodka naukowego, gdzie będą mieli szansę prowadzić badania dotyczące Azji Wschodniej.

Czytaj więcej...

Warsztaty Biura Karier UW

Biuro Karier UW zaprasza na bezpłatne warsztaty organizowane w ramach 33. edycji Uniwersyteckich Spotkań z Rynkiem Pracy. Odbędą się one 26-27 listopada 2019 r.

Czytaj więcej...

PRAKTYKI ERASMUS W INSTYTUCIE POLSKIM (NIEMCY)

Instytut Polski w Berlinie serdecznie zaprasza do odbywania praktyk studenckich i absolwenckich w swojej siedzibie w Berlinie lub w Filii w Lipsku. Szczegóły w załączeniu [pdf].

Czytaj więcej...

Konferencja Naukowa „Po transformacji?"

Od powstania III Rzeczpospolitej minęło ponad trzydzieści lat. Pierwsza dekada jej istnienia to czas wieloimiennych, najbardziej widocznych zmian transformacyjnych, na drugą przypadło budowanie przestrzeni głównych stronnictw politycznych uwodzących obywateli swoimi wizjami skoku cywilizacyjnego, kształtu tożsamości zbiorowej i zestawów wartości odpowiadających XXI wiekowi w wersji polskiej. Zjawiskom tym towarzyszy upowszechnienie wpływów globalnej nowoczesności, której istotnym elementem stała się komunikacja internetowa.

Czytaj więcej...

„Puzzle Doc" na festiwalu NURT

Film Mariusza Korycińskiego „Puzzle Doc. Portret języka w czasach online" z udziałem Borysa Lankosza i Katarzyny Bondy oraz m.in. Agnieszki Budzyńskiej-Dacy i Jarosława Klejnockiego, współprodukowany przez Wydział Polonistyki UW, zakwalifikował się do konkursu głównego 25. Ogólnopolskiego Festiwalu Form Dokumentalnych NURT w Kielcach. Wcześniej dokument brał udział w 65. Ogólnopolskim Konkursie Filmów Niezależnych OKFA w Koninie. Trailer filmu.

Czytaj więcej...

Spotkanie z Pauliną Mikułą, autorką kanału „Mówiąc Inaczej"

Zapraszamy na pierwsze spotkanie z cyklu „Pytania (nie)retoryczne", organizowane przez działające przy naszym wydziale Koło Naukowe Retoryki „Gadu-Gadu". Gościem spotkania będzie Paulina Mikuła, absolwentka naszego wydziału, blogerka, prezenterka telewizyjna, popularyzatorka wiedzy o języku polskim, autorka kanału „Mówiąc Inaczej". Spotkanie odbędzie się 7 listopada 2019 r. o godz. 18.00 w sali nr 4 budynku Wydziału Polonistyki.

Czytaj więcej...

Wybory do Rady Naukowej Dyscypliny językoznawstwo

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Lingwistyki Stosowanej zaprasza osoby, które zadeklarowały przynależność do dyscypliny językoznawstwo na zebrania wyborcze w celu wyłonienia członków Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo: z grona pozostałych nauczycieli akademickich 28 października 2019 r., godz. 16:00, z grona nauczycieli akademickich z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego 29 października 2019 r., godz. 16:00.

Czytaj więcej...

Wybory do Rady Naukowej Dyscypliny Literaturoznawstwo

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Neofilologii zaprasza na zebranie wyborcze w celu wyłonienia członków Rady Naukowej Dyscypliny Literaturoznawstwo, w następujących terminach: 21.10.2019 r., godz. 16:00, nauczyciele akademiccy posiadający stopień doktora; 22.10.2019 r., godz. 16:00, nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego.

Czytaj więcej...

Nagroda im. Leopolda Staffa dla dr Małgorzaty Ślarzyńskiej

Z przyjemnością informujemy, że dr Małgorzata Ślarzyńska, pracownik naszego Wydziału, uhonorowana została nagrodą im. Leopolda Staffa za książkę „Obraz literatury włoskiej w Polsce w latach 70 i 80 XX wieku na łamach »Literatury na świecie«". Książka wydana została przez Sekcję Wydawniczą Wydziału Polonistyki. Serdecznie gratulujemy! Zachęcamy też do przeczytania laudacji wygłoszonej przez prof. Joannę Ugniewską.

Czytaj więcej...

Godziny dziekańskie

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Dziekana 31 października od 15.00 do godz. 20.00 na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Polonistyki obowiązują godziny dziekańskie.

Czytaj więcej...

Kampania „Równoważni"

Społeczność Uniwersytetu Warszawskiego jest różnorodna na wiele sposobów. Wszystkich jednak łączy to, że wszyscy jesteśmy równoważni. Poznaj wartości, jakimi kierujemy się w codziennym działaniu i dowiedz się, jak reagować w sytuacjach dyskryminacji lub nierównego traktowania.

Czytaj więcej...

UW a nowy statut

Na stronie głównej Uniwersytetu Warszawskiego są publikowane informacje i materiały (teksty, przewodniki, prezentacje) dotyczące zmian zachodzących na uczelni, które wynikają z przyjęcia przez Senat w czerwcu tego roku nowego Statutu uczelni.

Czytaj więcej...

Rady naukowe dyscyplin

Trwają wybory członków 22 rad naukowych dyscyplin na UW. Zgodnie z uchwałą Uczelnianej Komisji Wyborczej mają się one zakończyć do 31 października. Ponieważ rady to zupełnie nowe organy uniwersyteckie, zachęcamy do zapoznania się z tekstem na temat rad (ich kompetencji, liczebności oraz sposobu wyłaniania) przygotowanym przez Zespół rektorski UW.

Czytaj więcej...

ZMARŁ prof. dr hab. Andrzej Z. Makowiecki

Społeczność Wydziału Polonistyki z wielkim smutkiem przyjęła wiadomość o śmierci prof. dr hab. Andrzeja Z. Makowieckiego, cenionego historyka literatury i kultury drugiej połowy XIX wieku, wieloletniego pracownika warszawskiej polonistyki, kierownika Zakładu Pozytywizmu i Młodej Polski w Instytucie Literatury Polskiej, wychowawcy i mistrza kilku pokoleń badaczy literatury.

Rzecznik Praw Studenta

Szanowne członkinie, drodzy członkowie społeczności akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego, pragniemy Was poinformować, że powołana została nowa Rzeczniczka Praw Studenta, Katarzyna Wardzyńska. Wraz z nią powołano zespół w składzie:Antonina Lewandowska, konsultatnka ds. przemocy seksualnej; Maciej Bednarski, doradca ds. kontaktów z kadrą; Piotr Grabysz, specjalista ds. kampusu Ochota; Jan Wieczorek, specjalista ds. kampusu Służew.

Czytaj więcej...

PRAKTYKI ERASMUS W BREPOLS PUBLISHERS (GRECJA) - 2020

Zachęcamy studentów do zapoznania się z ofertą praktyk w Brepols Publishers.

Czytaj więcej...

Spotkania i szkolenia dla studentów zagranicznych

Drodzy Studenci, Mamy nadzieję, że z entuzjazmem rozpoczynacie rok akademicki 2019/2020 na Uniwersytecie Warszawskim. Welcome Point nieustannie stara się, żeby ten czas był dla Was przyjemny i pełen miłych doświadczeń. Przygotowaliśmy dla Was w najbliższym czasie kilka interesujących spotkań i szkoleń, na które gorąco Was zapraszamy.

Czytaj więcej...

Spotkanie powitalne dla studentów zagranicznych

Drodzy Studenci, serdecznie zapraszamy Was do wzięcia udziału w organizowanym przez Welcome Point UW spotkaniu powitalnym (Welcome Day) dla wszystkich studentów zagranicznych, którzy rozpoczną studia na UW w roku akademickim 2019/2020. Podczas spotkań dowiecie się wiele na temat Uniwersytetu, jego funkcjonowania, a także możliwości, z których już niedługo będziecie mogli korzystać. Otrzymacie też pakiety powitalne i zaproszenie na wydarzenia planowane w październiku. Będzie to również wspaniała okazja do spotkania z kolegami z innych krajów. Po sesjach informacyjnych zaprosimy Was do udziału w grze terenowej oraz do wieczornej integracji przygotowanej przez Zarząd Samorządu Studentów UW.

Czytaj więcej...

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020

Serdecznie zapraszamy na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale Polonistyki, która odbędzie się 26.09.2019 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Auli dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Po uroczystości inauguracyjnej zapraszamy na spotkanie adaptacyjne prowadzone przez Prodziekana ds. studenckich o studiach i studiowaniu na Wydziale Polonistyki oraz obowiązkowy wykład organizowany przez Samorząd Studentów.

Czytaj więcej...

Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

Do 10 października warszawscy studenci mogą się ubiegać o Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. Ten największy samorządowy program stypendialny w Polsce skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz studentów uczących się w Warszawie. Operatorem stypendiów jest Centrum Myśli Jana Pawła II, instytucja kultury m.st. Warszawy.

Czytaj więcej...

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Polonistyki przypomina o terminach

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Polonistyki przypomina o następujących terminach dla kandydatów na filologię polską, filologię bałtycką, logopedię szkolną z dydaktyką polonistyczną, filologię polskiego języka migowego.

Czytaj więcej...

REKRUTACJA 2019/2020 - ZAPRASZAMY NA STUDIA NA WYDZIALE POLONISTYKI UW!

5 czerwca br. rozpoczęła się rejestracja na kierunki studiów oferowane przez Wydział Polonistyki UW. Zapraszamy na filologię polską; filologię bałtycką; logopedię ogólną i kliniczną; logopedię szkolną i dydaktykę polonistyczną; filologię polskiego języka migowego; filologię klasyczną i studia śródziemnomorskie; slawistykę; kulturoznawstwo - wiedzę o kulturze; sztuki społeczne.

Czytaj więcej...

LEKTORATY JĘZYKÓW WSCHODNICH

Szkoła Języków Wschodnich UW zaprasza na lektoraty języków obcych prowadzonych w języku angielskim w semestrze letnim 2019/20.

Czytaj więcej...

Przewodnik dla nowych studentów

1 października do grona społeczności akademickiej UW dołączą nowi studenci. Z myślą o nich powstała publikacja zawierająca najważniejsze informacje na temat uczelni.

Czytaj więcej...

Konkurs na stanowisko doktoranta/doktorantki

Czytaj więcej...

„Otwórz książkę" - oferta praktyk

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW poszukuje praktykanta do zespołu „Otwórz książkę". Serwis Otwórz Książkę to cyfrowa kolekcja książek naukowych polskich uczonych reprezentujących różne dziedziny wiedzy. Z pomocą nowych technologii chcemy zwiększyć dostępność publikacji naukowych zarówno w środowisku akademickim, jak i poza nim. Termin składania aplikacji upływa 30.09.2019 roku.

Czytaj więcej...

Szkoła Mistrzów. Studia technik pisarskich i prezentacji tekstu literackiego

Już tylko do 20 września 2019 będzie trwać rekrutacja na studia podyplomowe Szkoła Mistrzów. Studia technik pisarskich i prezentacji tekstu literackiego w Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki UW w roku akademickim 2019-2020 http://www.sm.uw.edu.pl/. Rejestracja kandydatów w systemie IRK

Czytaj więcej...

Wrzesień 2019 w Bibliotece im. Jana Baudouina de Courtenay

W dniach 2 - 13 września czytelnia i wypożyczalnia Biblioteki im. Jana Baudouina de Courtenay będą czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00. Od 16 do 30 września czytelnia będzie zamknięta, a wypożyczalnia będzie czynna w godz. 9.00 - 15.00.
 

Wrzesień 2019 w Bibliotece im. Wacława Borowego

Od 2 do 13.09. udostępniamy książki z księgozbioru podręcznego (Podr., Ru) w czytelni Biblioteki im. Jana Baudouina de Courtenay (II piętro). Dostęp do książek z magazynu jest znacznie ograniczony. Zamówienia (rewersy) prosimy składać u dyżurujących bibliotekarzy, którzy udzielają także bieżących informacji. Od 16 do 30.09. Czytelnia Biblioteki im. Wacława Borowego będzie zamknięta. W sprawach związanych z wypożyczalnią (zamówienia, zwroty itp.) zapraszamy w godzinach 9.00-15.00.  Za utrudnienia przepraszamy!
 

Zarządzenie alarmowe

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające pierwszy stopień alarmowy ALFA oraz pierwszy stopień alarmowy ALFA CRP na obszarze całego kraju. Stopnie obowiązują na terenie całego kraju od 28.08.19 (godz. 00.01) do 3.09.19 (godz. 23.59). Zarządzenie ma charakter prewencyjny - mimo to członkowie społeczności akademickiej proszeni są o zachowanie w tych dniach szczególnej ostrożności.

 

Studia w Australii

Zarząd Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego wraz z przedstawicielami Uniwersytetu w Queensland w Australii mają przyjemność serdecznie zaprosić wszystkich zainteresowanych studentów i studentki na spotkanie dotyczące studiowania i odbywania staży na Uniwersytecie w Queensland.

Czytaj więcej...

Spotkanie dla studentów zagranicznych

Welcome Point organizuje spotkania powitalne dla wszystkich studentów zagranicznych, którzy w roku akademickim 2019/2020 rozpoczną studia na Uniwersytecie Warszawskim. Spotkania odbędą się 30 września 2019 r.

Czytaj więcej...

ZMARŁ prof. dr hab. Andrzej Gronczewski

Z żalem zawiadamiamy o śmierci prof. dr. hab. Andrzeja Gronczewskiego, profesora zwyczajnego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, jednego z najwybitniejszych historyków literatury i krytyków literackich, znakomitego badacza dwudziestowiecznej literatury polskiej i europejskiej.

Pogrzeb odbędzie się we wtorek 23 lipca o godzinie 13.00 na Cmentarzu Wawrzyszewskim. Uroczystość pożegnania Pana Profesora rozpocznie msza w kościele św. Marii Magdaleny (ul. Wólczyńska 64).

rekrutacja na studia podyplomowe Szkoła Mistrzów

Ruszyła rekrutacja na studia podyplomowe Szkoła Mistrzów. Studia technik pisarskich i prezentacji tekstu literackiego w Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki UW w roku akademickim 2019-2020. Rejestracja kandydatów w systemie IRK. Aktualności: https://www.facebook.com/szkolamistrzowUW/?ref=bookmarks

Czytaj więcej...

spotkanie informacyjne dla kandydatów do Szkół Doktorskich UW

Zarząd Samorządu Doktorantów UW zaprasza na spotkanie informacyjne dla kandydatów do Szkół Doktorskich UW. Spotkanie odbędzie się 18 czerwca 2019 r. o godz. 17.30 w budynku Samorządu Studentów przy ul. Krakowskie Przedmieście 24 (Mały Dziedziniec), sala nr 200 (II piętro).

 

Konkurs na najlepszą pracę magisterską

II edycja Konkursu im. Prof. Edwarda Kasperskiego na najlepszą pracę doktorską lub magisterską o charakterze komparatystycznym.

Czytaj więcej...

MIEJSCA W DOMU STUDENTA W ROKU AKAD. 2019/2020

5 czerwca br. została uruchomiona tura składania wniosków o miejsce w domu studenta w USOSweb na rok akademicki 2019/2020. Wszystkie terminy związane z ubieganiem się o miejsce w domu studenta określa załączony Komunikat, który zamieszczony jest na stronie Biura Spraw Studenckich w zakładce "Domy studenta". Na stronie internetowej Biura Spraw Studenckich pod adresem www.bss.uw.edu.pl w zakładce "Sekcja Socjalna" znajdują się informacje dla studentów dotyczące zasad przyznawania miejsc w akademikach UW na rok 2019/2020.

Czytaj więcej...

Rekrutacja do szkół doktorskich w roku akademickim 2019/2020

Informacje dotyczące rekrutacji do szkół doktorskich UW w roku akademickim 2019/2020 dostępne są na stronie internetowej pod adresem: https://www.uw.edu.pl/rekrutacja-do-szkol-doktorskich-uw/.

Czytaj więcej...

Jak badać Oświecenie? - konferencja

Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w obradach międzynarodowej konferencji metodologicznej "Jak badać Oświecenie? How to study the Enlightenment? Comment étudier les Lumi?res?", która w dniach 4-5 czerwca 2019 roku odbędzie się w Sali Kolumnowej Instytutu Historycznego na kampusie głównym Uniwersytetu Warszawskiego.

Czytaj więcej...

"EUROSTUDENT" - MIĘDZYNARODOWY PROJEKT BADAWCZY

Uniwersytet Warszawski bierze udział w siódmej edycji międzynarodowego projektu badawczego "Eurostudent", którego celem jest analiza uwarunkowań życia studentów w państwach europejskich. Zachęcamy do wzięcia udziału w ankiecie!

Czytaj więcej...

INFORMACJA O PODWYŻKACH DLA PRACOWNIKÓW UW

Pracownicy UW otrzymają w najbliższych miesiącach podwyżki wynagrodzeń. 23 maja władze uczelni podpisały porozumienie ze związkami zawodowymi w sprawie podziału dodatkowej subwencji z MNiSW przeznaczonej na ten cel. Szczegółowe informacje na temat podwyżek znajdują się na stronie: www.uw.edu.pl/podwyzki-wynagrodzen-dla-pracownikow-uw

Czytaj więcej...

Praktyki Erasmus w Brepols Publishers (Grecja)

Zachęcamy studentów do zapoznania się z ofertą praktyk w Brepols Publishers.

Czytaj więcej...

KONFERENCJA "PAMIĘĆ JULIUSZA SŁOWACKIEGO"

Zakład Literatury Romantyzmu Instytutu Literatury Polskiej UW i Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie zapraszają do udziału w konferencji naukowej „Pamięć Juliusza Słowackiego", która odbędzie się w dniach 22-24 maja 2019 roku.

Czytaj więcej...

KONFERENCJA "JĘZYK I TOŻSAMOŚĆ" W INSTYTUCIE ROMANISTYKI

Instytut Romanistyki Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową pod tytułem „Język i tożsamość", która odbędzie się 25 czerwca 2019 r. Uczestnicy konferencji rozważą zagadnienia związków języka i tożsamości w perspektywie socjolingwistycznej.

Czytaj więcej...

DZIEŃ OTWARTY IKP

27 maja zapraszamy na Dzień Otwarty IKP! To dobra okazja, żeby poznać dotychczasowe dokonania studentek i studentów, a także dowiedzieć się, jak się studiuje w Instytucie Kultury Polskiej UW. Tego dnia zaprezentujemy nowy kierunek studiów magisterskich: sztuki społeczne.

Czytaj więcej...

spotkaniE z Magdą Umer

Zapraszamy do udziału w spotkaniu z Magdą Umer, absolwentką Wydziału Polonistyki! Spotkanie odbędzie się w środę 15 maja 2019 o godz. 16:45 w sali numer 4. Szczegóły (także o innych wydarzeniach w ramach tegorocznych Dni Polonistyki): https://www.facebook.com/events/2258239614503925/

Czytaj więcej...

Miasteczko na styku kultur – Cultural Hot Spot UW!

Porozmawiaj z przedstawicielami kilkunastu państw i kultur, poczuj smaki z różnych zakątków świata, weź udział w warsztatach, spotkaniach i dyskusjach. Jednego dnia i w jednym miejscu. Odwiedź Miasteczko na styku kultur – Cultural Hot Spot UW, 17 maja na Kampusie Głównym UW i odkryj wielokulturowe oblicze Uniwersytetu Warszawskiego!

Czytaj więcej...

WOLNE MIEJSCA NA LETNIE KOLEGIUM POLSKO-AUSTRIACKIE

Studenci ze znajomością języka niemieckiego na poziomie B1 - B2 mogą wciąż ubiegać się o udział w Letnim Kolegium Polsko-Austriackim. Przedłużona rekrutacja trwa do 20 maja 2019 r.

Czytaj więcej...

Film dokumentalny "Puzzle Doc"

Film dokumentalny "Puzzle Doc" w reż. Mariusza Korycińskiego został zakwalifikowany do 65. Ogólnopolskiego Konkursu Filmów Niezależnych OKFA. Film będzie walczył o nagrodę w kategorii filmów niezależnych m.in. z obrazami Olgi Chajdas (autorki "Niny") i Rafała Łysaka (autora "Miłości bezwarunkowej"). Dokument jest współprodukowany przez Wydział Polonistyki.

Czytaj więcej...

UDZIAŁ W BADANIU SOCJOLOGICZNYM

Zapraszamy wszystkich chętnych studentów i studentki w wieku poniżej 24 lat do udziału w charakterze uczestnika/uczestniczki dyskusji grupowej w ramach międzynarodowego projektu badawczego. W projekcie RePAST (www.repast.eu) finansowanym przez Unię Europejską (Horizon 2020) badamy, jak społeczeństwo polskie radzi sobie dzisiaj z trudnymi doświadczeniami ze swojej przeszłości i jak zapobiegać konfliktom w przyszłości.

Czytaj więcej...

WIOSNA POEZJI 2019

Serdecznie zapraszamy na warszawską Wiosnę poezji 2019! Impreza odbywa się jako część tegorocznych Dni Polonistyki. 14 maja (wtorek), godz. 18.00 – POEZJA POD KASZTANAMI – Uniwersytet Warszawski, skwer przed Wydziałem Polonistyki (w razie złej pogody spotkanie odbędzie się w budynku Wydziału Polonistyki w sali 17). 15 maja (środa), godz. 11.00 – ŚNIADANIE NA TRAWIE – Łazienki Królewskie, kawiarnia Niepodległa – Miejsce spotkań (budynek Herbaciarni, pierwsze wejście do Łazienek od strony Placu na Rozdrożu).

Czytaj więcej...

Kurt Vonnegut and "Quality of Place" in America's Midwest

Uniwersytet Warszawski i Indiana University Bloomington zapraszają na wykład otwarty z cyklu Krzysztof Michałek Memorial Lecture pt. Kurt Vonnegut and "Quality of Place" in America's Midwest, który wygłosi prof. Edward P. Comentale z Indiana University Bloomington. Wydarzenie odbędzie się 24 maja 2019 o godz. 13:00 w Sali Kolumnowej Instytutu Historycznego UW.

Czytaj więcej...

PROJEKT STATUTU UW

Prezentujemy „Projekt Statutu UW", który będzie przedmiotem obrad Senatu uczelni 8 maja. Dokument uwzględnia uwagi zgłoszone przez społeczność akademicką. Projekt dostępny jest na stronie: www.uw.edu.pl/projekt-statutu-uw. Znaleźć tam można również listę nadesłanych komentarzy oraz list rektora UW prof. Marcina Pałysa w sprawie najważniejszych zmian w projekcie.

Czytaj więcej...

WYDZIAŁ POLONISTYKI NA DNIU OTWARTYM UW

Serdecznie zapraszamy na stoiska Wydziału Polonistyki w ramach Dnia Otwartego UW 27 kwietnia w godzinach 10.00-16.00! To znakomita okazja, żeby porozmawiać zarówno z wykładowcami, jak i ze studentami i dowiedzieć się wszystkiego o studiowaniu na naszych kierunkach. Na kandydatów czekamy przy stoiskach filologii polskiej, logopedii ogólnej i klinicznej, a także slawistyki, filologii klasycznej i studiów śródziemnomorskich, kulturoznawstwa, filologii bałtyckiej.

Czytaj więcej...

Imponderabilia Teatralne - Konferencja

W imieniu Koła Naukowego Teatrologów Uniwersytetu Jagiellońskiego proszę o udostępnienie informacji o VI Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej - Imponderabilia Teatralne: Non-fiction, (auto)biografie i przeciwhistorie w teatrze współczesnym, która odbędzie się 1 i 2.06 na Wydziale Polonistyki UJ w Krakowie.

Czytaj więcej...

ŻEGNAMY DR GABRIELĘ GRADOWSKĄ

Społeczność Wydziału Polonistyki UW z żalem przyjęła wiadomość o śmierci dr Gabrieli Gradowskiej, wieloletniego pracownika naukowego Wydziału, autorkę rozpraw filologicznych i aktywną uczestniczkę życia kulturalnego i społecznego.

PROPOZYCJE POSTANOWIEŃ STATUTU UW

Zapraszamy wszystkich członków społeczności akademickiej UW – pracowników, doktorantów i studentów – do zapoznania się z dokumentem „Propozycje postanowień Statutu Uniwersytetu Warszawskiego – aktualny stan prac Zespołu rektorskiego ds. przygotowania projektu statutu UW". Uwagi można przesyłać do 25 kwietnia, wypełniając formularz.

Czytaj więcej...

DZIEŃ WIELOKULTUROWOŚCI NA UW

Welcome Point, wspólnie z Uniwersyteckim Centrum Wolontariatu oraz Samorządem Studentów, planuje organizację dnia wielokulturowości na UW pod hasłem „Miasteczko na styku kultur – Cultural Hot Spot" 17 maja 2019 r.

Czytaj więcej...

WERNISAŻ WYSTAWY "ZWIERZĘTA I LUDZIE" W MUZEUM LITERATURY

W imieniu Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza zapraszamy na wernisaż wystawy rzeźb Antoniego J. Pastwy "Zwierzęta i ludzie", w którym udział wezmą: autor rzeźb Antoni Janusz Pastwa, dziennikarka Dorota Sumińska, Jarosław Mikołajewski oraz kurator wystawy Jan Barański.

Czytaj więcej...

KONFERENCJA JĘZYKOZNAWCZA "AREA SLAVICA"

Katedra Slawistyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Ostrawskiego serdecznie zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej "Area Slavica 3: Język na pograniczu – granice w języku", która odbędzie się 17 i 18 września 2019. Uwaga! Przedłużony termin nadsyłania zgłoszeń to 23 kwietnia 2019 r.!

Czytaj więcej...

Program ZIP

W kwietniu 2018 r. ruszył Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP). Celem programu jest podniesienie jakości nauczania, wzbogacenie oferty studiów doktoranckich, rozwój kompetencji studentów i pracowników oraz usprawnienie i unowocześnienie zarządzania uczelnią.

Czytaj więcej...

filologia polskiego języka migowego

W wyniku konkursów na nowe programy kształcenia na studiach II stopnia Wydział Polonistyki otrzymał dofinansowanie z Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP) na przygotowanie nowego kierunku studiów II stopnia –  filologia polskiego języka migowego.

Czytaj więcej...

LETNIE KOLEGIUM POLSKO-AUSTRIACKIE 2019

Studenci zainteresowani językiem niemieckim mają szansę wziąć udział w Letnim Kolegium Polsko-Austriackim (od 6 do 26 lipca 2019 r.). Aplikować mogą osoby ze wszystkich kierunków studiów, znające niemiecki co najmniej na poziomie B1. Rekrutacja kończy się 30 kwietnia 2019 r. Koszt: 600 zł.

Czytaj więcej...

Zajęcia grupowe dla osób z objawami depresji – trening metapoznawczy

Zapraszamy studentów i studentki UW doświadczających objawów depresyjnych do udziału w bezpłatnym treningu metapoznawczym. Trening ma charakter grupowych zajęć warsztatowych. Jego celem jest nabycie umiejętności rozpoznawania i modyfikowania automatycznych i nieświadomych myśli, które towarzyszą depresji. Uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w miniwykładach i rozmowach z zastosowaniem kreatywnych i angażujących metod oraz praktycznych i zrozumiałych przykładów z codziennego życia.

Czytaj więcej...

WARSZTATY "AKADEMIA DYPLOMANTA"

Zachęcamy do wzięcia udziału w warsztatach Akademii Dyplomanta, organizowanych w ramach programu "Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy". Dołącz do Akademii Dyplomanta, a dowiesz się: jak zbudować swoją samoocenę i rozwinąć umiejętności komunikacyjne, co wybrać: umowę o pracę czy własną firmę, jak chronić swoją pracę twórczą i zarabiać na niej?

Czytaj więcej...

UNIWERSYTECKIE SPOTKANIA Z RYNKIEM PRACY (9-10 KWIETNIA 2019)

Zapraszamy do udziału w 32. edycji Uniwersyteckich Spotkań z Rynkiem Pracy, która odbędzie się 9-10 kwietnia 2019 r.

Czytaj więcej...

Badania nad językiem i językami: dyscypliny i interdyscyplinarność

Instytut Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej i Stowarzyszenie na rzecz Języka i Języków (Gesellschaft für Sprache und Sprachen, GeSuS) serdecznie zapraszają na 27. doroczną konferencję GeSuS "Badania nad językiem i językami: dyscypliny i interdyscyplinarność". Tegoroczna konferencja dotyczy dyscyplin związanych z badaniami nad językiem i językami oraz interdyscyplinarności sensu largo.

Czytaj więcej...

BREXIT a Erasmus w Wielkiej Brytanii

Zgodnie z informacją przekazaną przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), na podstawie komunikatu prasowego Komisji Europejskiej z 30 stycznia br. Biuro Współpracy z Zagranicą UW informuje,  że studenci z krajów UE przebywający 30 marca br. na stypendium Erasmus+ w Wielkiej Brytanii, nie będą musieli przerywać pobytu na stypendium. Rozliczenie ich mobilności odbędzie się na dotychczasowych zasadach.

Czytaj więcej...

PIERWSZY STOPIEŃ ALARMOWY (ALFA)

W DNIACH 11-15 LUTEGO 2019 R. NA OBSZARZE M.ST. WARSZAWY OBOWIĄZUJE PIERWSZY STOPIEŃ ALARMOWY (ALFA) ORAZ DRUGI STOPIEŃ ALARMOWY CRP (dotyczący cyberprzestrzeni: BRAVO-CRP) W związku z organizacją Spotkania ministerialnego poświęconego budowaniu pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie w dniach 11-15 lutego 2019 r. na obszarze m.st. Warszawy obowiązuje pierwszy stopień alarmowy (ALFA) oraz drugi stopień alarmowy CRP (BRAVO-CRP)

Czytaj więcej...

Język polski – podaj dalej!

Zapraszamy studentów pierwszego roku na spotkanie informacyjne, na którym opowiemy o specjalizacji glottodydaktycznej i podzielimy się doświadczeniami w nauczaniu polskiego jako obcego. Spotkanie odbędzie się 19 lutego 2018 r. w sali nr 8 o godz. 16:30.

Czytaj więcej...

BEZPŁATNE WARSZTATY BIURA KARIER UW

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą bezpłatnych warsztatów organizowanych przez Biuro Karier UW: Coach yourself… Coaching jako indywidualna ścieżka do realizacji celów oraz Recruitment process through the eyes of Recruiter.

Czytaj więcej...

Kursy językowe po angielsku

Szkoła Języków Wschodnich UW zaprasza na lektoraty języków obcych prowadzonych w języku angielskim. W semestrze letnim 2018/19 działalność rozpoczynają nowe grupy początkujące. Oferta kierowana jest szczególnie do studentów zagranicznych.

Czytaj więcej...

KONFERENCJA: "PRZYGODA W NIEZNANYM KRAJU"

Zakład Literatury i Kultury II Połowy XIX Wieku wraz z Kołem Naukowym Literatury Kobiet UW serdecznie zaprasza na konferencję naukową „Przygoda w nieznanym kraju. Rozczytywanie niekanonicznych pisarek XIX wieku", która odbędzie się w dniach 7-8 lutego 2019 roku w Starej BUW w sali 308 (kampus centralny UW). Zaprosiliśmy badaczki i badaczy do przeprowadzenia rekonesansu wśród zapomnianych powieści autorek XIX wieku: w „Bibliografii polskiej XIX stulecia"

Czytaj więcej...

Rekrutacja na dyplom polsko-belgijski 2019 trwa!

Kto chce studiować w Sercu Europy?

Czytaj więcej...

DODATKOWY TERMIN PODPIĘĆ

Decyzją Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia dr hab. Jolanty Choińskiej-Miki, prof. UW w terminie od 8 do 24 lutego 2019 r. będzie możliwość podpinania przez studentów w USOSweb przedmiotów realizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019. Dotyczyć to będzie wszystkich przedmiotów, których nie objął mechanizm wymuszania podpięć podczas rejestracji na te przedmioty, w tym m.in. lektoratów w sytuacji, gdy student kontynuuje zajęcia językowe rozpoczęte w semestrze zimowym.

Czytaj więcej...

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KÓŁ NAUKOWYCH

Szanowni Przedstawiciele kół naukowych afiliowanych przy Wydziale Polonistyki UW! Dziś mija termin złożenia sprawozdania rocznego z działalności koła do prodziekana ds. studenckich dr. Łukasza Książyka. Koła naukowe, które dotychczas nie złożyły sprawozdania, uprzejmie proszę o jak najszybsze nadrobienie tej zaległości.

Czytaj więcej...

UW GRA DLA WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Uniwersytet Warszawski bierze udział w 27. edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! Zachęcamy wszystkich członków społeczności uniwersyteckiej do udziału w licytacjach, które trwają do 22 i 23 stycznia 2019 r. Więcej: https://www.uw.edu.pl/uw-na-rzecz-wosp/

Czytaj więcej...

REKRUTACJA NA OBÓZ BRAVECAMP

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza studentów, doktorantów, pracowników i absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do udziału w kolejnej, czwartej już edycji obozu szkoleniowo-integracyjnego BraveCamp, który odbędzie się w dniach 10-16 lutego 2019 roku (rekrutacja trwa do 9 stycznia).

Czytaj więcej...

ZBIÓRKA PIENIĘDZY NA OPERACJĘ MICHALINY ANTCZAK

Apelujemy o udział w zbiórce pieniędzy na konieczną operację oka naszej studentki Michaliny Antczak. Każda kwota jest ważna!
Więcej informacji: https://www.facebook.com/donate/1929558420414104/2174829139240091/
 

Przelewy prosimy wpłacać na poniższe konto:
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza
ul. Kopińska 6/10
02-321 Warszawa
nr rachunku: 08 2490 0005 0000 4600 5579 8271
tytułem: Michalina Antczak

STYPENDIUM NA UNIWERSYTECIE TORONTOŃSKIM

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą krótkoterminowego stażu naukowego na Uniwersytecie Torontońskim (Polish Language and Literature Program at the University of Toronto). Stypendium przewidziane na lata 2019-2020 kierowane jest do polskich studentów studiów doktoranckich i magisterskich uzupełniających.

Czytaj więcej...

KONFERENCJA: "ANTAGONIZM WIESZCZÓW"

Zakład Literatury Romantyzmu oraz Instytut Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki UW zapraszają na konferencję "Antagonizm wieszczów. Spór i legenda", która odbędzie się 10-11 stycznia 2019 r. w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów Potockich.

Czytaj więcej...

NOWY NUMER NIEWINNYCH CZARODZIEJÓW: "FORMY ŻYCIA OSIEDLOWEGO"

Ukazał się nowy numer "Niewinnych Czarodziejów", czasopisma kulturalnego studentów i doktorantów Wydziału Polonistyki UW. Tematem numeru są formy życia osiedlowego. Zachęcamy do lektury: niewinni-czarodzieje.pl/

Czytaj więcej...

WIGILIA WYDZIAŁU POLONISTYKI 2018

Serdecznie zapraszamy pracowników, studentów i przyjaciół Wydziału Polonistyki UW na wigilię, która odbędzie się w środę, 19 grudnia, o godz. 17.00 w sali nr 4 w głównym gmachu Wydziału.

Czytaj więcej...

WARSZTATY: "KANDYDAT W PROCESIE REKRUTACJI"

Zachęcamy do udziału w bezpłatnych warsztatach "Kandydat w procesie rekrutacji - jak szukać pracy mądrze?", które odbędą sią 17 stycznia 2019 r.

Czytaj więcej...

OFERTA PRAKTYK ERASMUS+ - BREPOLS PUBLISHERS

Brepols Publishers is an international academic publisher of works in the humanities. The focus of its publications lies in primary sources from Antiquity, the Middle Ages and the Early Modern period.

Czytaj więcej...

„Interstudent 2019" - najlepszego student zagranicznego w Polsce

Fundacja Edukacyjna Perspektywy programu http://www.studyinpoland.pl/en/ zaprasza do zgłaszania kandydatur na najlepszych studentów zagranicznych w Polsce. Zgłoszenia przyjmowane są do 14 grudnia 2018 roku.

Czytaj więcej...

Belgijska szkoła letnia

Katolicki Uniwersytet w Leuven zaprasza do udziału w dwutygodniowej (1.07.2019-13.07.2019) szkole letniej EUROPE INSIDE OUT: A 2019 SUMMER COURSE UNLIKE ANY OTHER.

Czytaj więcej...

SPOTKANIE CPP UW "REFLEKSJE NAD SAMOTNOŚCIĄ"

Wszystkich studentów zainteresowanych udziałem w programie Erasmus+ zapraszamy na spotkanie informacyjne! Odbędzie się ono 11 grudnia 2018 w sali numer 17 o godz. 17.00. Nie zabraknie także wskazówek dotyczących tego, jak rozpoznać stan, w którym powinno zgłosić się po profesjonalną pomoc.

Czytaj więcej...

ERASMUS: SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA STUEDENTÓW

Wszystkich studentów zainteresowanych udziałem w programie Erasmus+ zapraszamy na spotkanie informacyjne! Odbędzie się ono 11 grudnia 2018 w sali numer 17 o godz. 17.00.

Czytaj więcej...

WIECZÓR Z "ZESZYTAMI LITERACKIMI" 13 grudnia 2018

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Redakcją oraz Przyjaciółmi „Zeszytów Literackich", promocję najnowszego (144) numeru czasopisma, a także kiermasz wydawnictw Fundacji ZL.

13 XII 2018, godz. 16.30 Biblioteka im. Wacława Borowego, Wydział Polonistyki UW

 

Inauguracja Pracowni Fonetyki Stosowanej im. Marii Przybysz-Piwko

Zapraszam na uroczystą inaugurację Pracowni Fonetyki Stosowanej im. Marii Przybysz-Piwko. Spotkanie odbędzie się w środę 5 grudnia 2018 r. o godz. 18.00 w Sali Kolumnowej w budynku przy ul. Karowej 20 (piętro 3).

Czytaj więcej...

WIĘCEJ...