ARCHIWUM

WARSZTATY TWÓRCZEGO PROGRAMOWANIA W IKP

Zapraszamy studentów i doktorantów do warsztatów twórczego programowania prowadzonych przez dr. Jana Argasińskiego z UJ. Warsztaty odbędą się w poniedziałek 16.04 o godz. 13:15, w s. 3.  w Instytucie Kultury Polskiej (planowany czas zakończenia warsztatów to 17:15).

Czytaj więcej...

MIĘDZYWYDZIAŁOWE KOŁO JĘZYKOZNAWSTWA SYNCHRONICZNEGO

Zachęcamy do odwiedzin stron internetowych Międzywydziałowego Koła Językoznawstwa Synchronicznego UW:
Adres strony: https://synchronisci.wordpress.com
Facebook: https://www.facebook.com/synchronisci/

Komisja Fulbrighta ogłosiła 3 programy stypendialne w USA

Komisja Fulbrighta ogłosiła 3 programy stypendialne w USA: dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych.

Czytaj więcej...

SEMINARIUM "MEDYCYNA NARRACYJNA"

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium „Medycyna narracyjna. Wartość opowieści o doświadczeniu choroby w praktyce klinicznej, badaniach i edukacji", które odbędzie się w dniu 8 czerwca 2018 r. na Uniwersytecie Warszawskim.

Czytaj więcej...

WARSZTATY „Akademii dyplomanta (blok I.)"

Zapraszamy do udziału w pierwszym cyklu „Akademii dyplomanta (blok I.)". Pierwsze warsztaty odbędą się w dniach 26, 27 i 29 marca w godzinach 15:00-20:00 oraz 28 marca w godzinach 14:00-19:00 na Kampusie Centralnym UW w budynku Samorządu Studentów UW, sala 100.

Czytaj więcej...

OFERTA STYPENDIALNA EUROPEJSKIEGO FORUM ALPBACH

Europejskie Forum Alpbach to działający od 1945 znaczący intelektualnie ośrodek wymiany poglądów ekonomicznych, politycznych, filozoficznych i naukowych, a także artystycznych. Forum od ponad 70 lat corocznie gromadzi najwybitniejszych przedstawicieli świata nauki, polityki, ekonomii, filozofii i prawa. Każdego roku około 5,000 osób z ponad 90 krajów przybywa do tyrolskiego Alpbach na 2 tygodnie (15 sierpnia – 31 sierpnia).

Czytaj więcej...

SPOTKANIE INFORMACYJNE INKUBATORA UW

Jeśli chcesz działać w niemal dowolnym obszarze, na przykład biznesu, organizacji pozarządowych, przedsiębiorczości społecznej – możesz to zrobić ze wsparciem Inkubatora UW! Spotkanie informacyjne z Inkubatorem UW: środa, 21 marca, godz. 16.45, sala 3 w Instytucie Kultury Polskiej. Spotkanie poprowadzi Wojciech Lasota

Czytaj więcej...

UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Uchwała Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w pięćdziesięciolecie wydarzeń Marca '68

Czytaj więcej...

KONFERENCJA "DOŚWIADCZENIE (AUTO)BIOGRAFICZNE A TOŻSAMOŚĆ"

Zapraszamy do udziału w konferencji "Doświadczenie (auto)biograficzne a tożsamość. Zapisy literackie pokolenia Marca '68". 12-13 marca 2018 r.

Czytaj więcej...

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY EDUKACJI

12 marca odbędzie się Dzień Otwarty Szkoły Edukacji PAFW i UW, która przygotowuje do zawodu nauczycieli języka polskiego i matematyki. Uczestnicy będą analizować teledyski, poznawać sekretne życie matematyczne zwykłych przedmiotów, rozmawiać o liczeniu, szukać fałszywych informacji w internecie oraz rozwiązywać zadania w kawałkach. Przyjść mogą wszyscy, którzy chcą poznać nowe metody edukacyjne.

Czytaj więcej...

TRZECIA EDYCJA "DYPLOMÓW DLA WARSZAWY"

Ruszyła trzecia edycja konkursu „Dyplomy dla Warszawy". W konkursie przyznawane są nagrody autorom najlepszych rozpraw doktorskich i prac magisterskich z zakresu wszelkich specjalności naukowych dotyczących społeczno-gospodarczego rozwoju miasta. Konkurs Prezydenta m.st. Warszawy, którego organizatorem jest Muzeum Warszawy, ma na celu wspieranie zainteresowania młodych badaczy rozwojem stolicy, a także zaangażowanie ich do współtworzenia jej tożsamości. Autorom wyróżniających się prac przyznane zostają nagrody finansowe. Zgłoszenia można składać do 30 marca 2018 roku.

Czytaj więcej...

STYPENDIA DLA STUDENTÓW OFEROWANE PRZEZ MYKOLAS ROMERIS UNIVERSITY

Mykolas Romeris University oferuje stypendia dla studentów. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą. Termin składania aplikacji upływa 1 marca 2018 r.

Czytaj więcej...

KONFERENCJA: "DYSLOKACJE. LITERATURA I KULTURA LAT 60. XIX WIEKU - MIĘDZY POLITYKĄ A PRYWATNOŚCIĄ"

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na konferencję naukową "DYSLOKACJE. Literatura i kultura lat 60. XIX wieku – między polityką a prywatnością", która odbędzie się 5-7 marca 2018 roku w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich.

Czytaj więcej...

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH SIECI CENTRAL

Doktoranci i nauczyciele akademiccy UW (do 2 lat po uzyskaniu doktoratu) mogą ubiegać się o finansowanie trójstronnych projektów badawczych w ramach sieciCENTRAL skupiającej Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Humboldta (Berlin), Uniwersytet Wiedeński (Austria), Uniwersytet Karola (Czechy) i Uniwersytet Eötvösa Loranda (Budapeszt). Nie ma ograniczeń dziedzinowych ani tematycznych. Termin składania wniosków - 15 kwietnia 2018 r.

Czytaj więcej...

RÓWNOŚCIOWA STRONA UNIWERSYTECKA

Zachęcamy do odwiedzania równościowej strony uniwersyteckiej: rownowazni.uw.edu.pl. Strona zawiera wiele praktycznych informacji dotyczących różnych form dyskryminacji i sposobów jej zapobiegania. Zamieszczane są tam także ogłoszenia o inicjatywach poświęconych równości i różnorodności. Ze strony można pobrać "Poradnik antydyskryminacyjny dla osób studiujących i zatrudnionych na UW".

Czytaj więcej...

„W kręgu dramatu obyczajowego". Stefan Żeromski i inni (XIX-XX wiek)

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji, podczas której chcemy zastanowić się nad fenomenem dramatu obyczajowego w XIX i XX wieku. Wówczas to formę dramatyczną, tak pasującą, by ukazać rozdarcie, rozchwianie, poszukiwanie tożsamości, redefiniowanie dotychczasowych struktur społecznych, sięgali niemal wszyscy. Wybitni i mniej wybitni twórcy dramatyczni, ale również uznani prozaicy czy poeci. Forma dramatyczna kusiła, by przez nią wyrazić przetaczającą się przez europejską kulturę przemianę.

Czytaj więcej...

SEMESTR LETNI 2017/2018 - PODPIĘCIA

Decyzją Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia dr hab. Jolanty Choińskiej-Miki, prof. UW  w terminie od 7-25 lutego 2018 r. studenci będą mogli podpinać w USOSweb przedmioty realizowane w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018. Dotyczyć to będzie wszystkich przedmiotów, których nie objął mechanizm wymuszania podpięć podczas rejestracji na te przedmioty, w tym m.in. lektoratów w sytuacji, gdy student kontynuuje zajęcia językowe rozpoczęte w semestrze zimowym.

Przypominamy, że od 1 grudnia 2015 roku na UW funkcjonuje mechanizm wymuszania podpięć przedmiotów pod program podczas rejestracji na zajęcia. W systemie USOS na formularzach służących do definiowania rejestracji wydziałowych i żetonowych w polu "Czy podpięcia wymagane?" domyślna flaga ma wartość „TAK" dla nowotworzonych rejestracji i nie należy jej zmieniać. Celem zastosowania mechanizmu wymuszania podpięć jest uniknięcie sytuacji, w której to studenci będą mieli jakiekolwiek przedmioty niepodpięte pod program studiów.

Rekrutacja na dyplom polsko-belgijski 2018 trwa!

Kto chce studiować w Sercu Europy?

Czytaj więcej...

STAŻE W KONGRESIE USA

Ambasada USA i Transatlantic Future Leaders Forum (TFLF) zapraszają studentów/studentki do ubiegania się o staże w biurach Kongresu USA. Termin składania wniosków: 15 marca 2018

Czytaj więcej...

Lektoraty języków wschodnich po angielsku i rosyjsku

Szkoła Języków Wschodnich zaprasza studentów do uczestniczenia w lektoratach języków obcych z wykładowym językiem rosyjskim lub angielskim.

Czytaj więcej...

UMOWY PRAWNOAUTORSKIE I WOLNE LICENCJE W DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

Dziś, we wtorek 23 stycznia o godz. 16:00, odbędzie się szkolenie "Umowy prawnoautorskie i wolne licencje w działalności naukowej". Celem spotkania jest wyjaśnienie wybranych zagadnień związanych z umowami autorskimi i z upowszechnianiem publikacji naukowych w sieci. Specjaliści z Laboratorium Cyfrowego Humanistyki UW, którzy poprowadzą spotkanie, opowiedzą ponadto, jak działają licencje Creative Commons (na ich wybór możemy się zdecydować przy deponowaniu prac w repozytorium uniwersyteckim - ma to znaczący wpływ na widoczność publikacji). Spotkanie odbędzie się głównym budynku Wydziału Polonistyki (s. 4).

Szkolenie „Granty na badania naukowe. Najważniejsze informacje"

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracowników, doktorantów oraz studentów do udziału w szkoleniu na temat aplikowania o granty oraz prowadzenia projektów naukowych. Uczestnicy szkolenia otrzymają praktyczne wskazówki, w jaki sposób zwiększyć swoje szanse na zdobycie grantu badawczego oraz jak prowadzić projekt, by zakończył się on powodzeniem.

Czytaj więcej...

ZMARŁ PROF. DR HAB. ZBIGNIEW OSIŃSKI

1 stycznia 2018 roku w wieku 78 lat zmarł prof. dr hab. Zbigniew Osiński, profesor zwyczajny na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, jeden z najwybitniejszych polskich teatrologów, historyk teatru XX wieku, edytor, znany na świecie badacz twórczości Jerzego Grotowskiego, autor kilkunastu monografii i kilkuset artykułów naukowych, ceniony nauczyciel akademicki. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Medalem Zasłużony Kulturze – Gloria Artis.

Wraz z odejściem Profesora polska nauka o teatrze poniosła niepowetowaną stratę.
W piątek 12 stycznia o godz. 11.00 na kampusie głównym Uniwersytetu Warszawskiego (przed gmachem starego BUW-u) zostanie podstawiony autokar, który pojedzie na uroczystości pogrzebowe na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Powązkowskiej 43/45. Planowany powrót ok. godz. 13.30-14.00.

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KÓŁ NAUKOWYCH ZA ROK 2017

Przewodniczącym kół naukowych działających przy Wydziale Polonistyki UW uprzejmie przypominamy o konieczności złożenia (najpóźniej w środę 31 stycznia 2018 r.) sprawozdania rocznego z prac koła, wzbogaconego o plan działalności na rok 2018 (jest to warunek uzyskania dofinansowania).
Uwaga! Sprawozdanie należy dostarczyć nie tylko do Biura Spraw Studenckich, lecz także złożyć u prodziekana ds. studenckich Wydziału Polonistyki UW dr. Łukasza Książyka.
Wzór sprawozdania znajduje się na stronie Biura Spraw Studenckich.

Czytaj więcej...

FUNDACJA IM. ANNY BORNUS

Zachęcamy do wspierania nowo powstałej Fundacji im. Anny Bornus. Celem Fundacji jest pomoc studentom UW, którzy z powodów zdrowotnych mają ograniczone możliwości udziału w zajęciach. Dzięki osobistemu asystentowi opłacanemu ze stypendium student może pokonać codzienne trudności związane z dotarciem na uczelnię, zdobyciem materiałów do nauki i załatwianiem innych prozaicznych spraw studenckich. Zindywidualizowana pomoc pozwala zaangażować się w studia pomimo ciężkiej choroby i trudnej sytuacji życiowej.

Czytaj więcej...

ŻEGNAMY MAGDALENĘ LEŚNIEWSKĄ

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Magdaleny Leśniewskiej. Żegnamy utalentowaną doktorantkę Wydziału Polonistyki UW, wrażliwego i mądrego człowieka.
 

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w czwartek, 14 grudnia, o godz. 12.00 w Parafii Rzymskokatolickiej Bożego Ciała, ul. Grochowska 365, a następnie na Cmentarzu Komunalnym Północnym.

INTERSTUDENT 2018: Najlepszy student zagraniczny w Polsce

Po raz ósmy Fundacja Edukacyjna Perspektywy nagradza najlepszych obcokrajowców studiujących na polskich uczelniach. Studentów mogą zgłaszać ich profesorowie, opiekunowie, władze uczelni, biura współpracy zagranicznej, samorządy studenckie, a także koleżanki i koledzy. Nominowani kandydaci powinni być  aktywni w lokalnym środowisku studenckim.

WARSZTATY "NOWE TECHNOLOGIE CLOUDOWE W BIZNESIE POD PATRONATEM BE POLAND"

Zapraszamy na cykl pięciu warsztatów „Nowe Technologie Cloudowe w biznesie pod patronatem Be Poland". Uczestnicy nauczą się korzystać z innowacyjnych narzędzi technologicznych.

Czytaj więcej...

KONSUL Z AMBASADY USA - SPOTKANIE DLA STUDENTÓW (WTOREK, 12 GRUDNIA 2017)

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie oraz Camp Counselors USA-Poland, partner Departamentu Stanu zapraszają na spotkanie z konsulem, panią Karoliną Orton, która: przedstawi wakacyjne programy wymiany oraz inne programy wymiany ze Stanami Zjednoczonymi skierowane dla studentów, wyjaśni ułatwienia wizowe dla studentów oraz zasady i proces aplikacyjny, odpowie na pytania i weźmie udział w dyskusji - pani Konsul mówi po polsku.

Czytaj więcej...

ZARZĄDZENIE DZIEKANA W SPRAWIE GODZIN DZIEKAŃSKICH 22 GRUDNIA 2017 R.

W dniu 22 grudnia 2017 r. zarządzam godziny dziekańskie na studiach stacjonarnych w godz. 13.00 – 20.00.

ERASMUS - WYDZIAŁOWE SPOTKANIE INFORMACYJNE

Zapraszamy studentów wszystkich kierunków prowadzonych na Wydziale Polonistyki na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 14 grudnia 2017 roku o godz. 16.45 w sali nr 17 w gmachu Wydziału. Podczas spotkania studenci będą mogli dowiedzieć się wszystkiego o kwalifikacjach na studia częściowe, o praktykach studenckich i absolwenckich oraz o innych możliwościach wyjazdów.

Czytaj więcej...

ZARZĄDZENIE DZIEKANA W SPRAWIE DNI WOLNYCH OD PRACY ORAZ GODZIN DZIEKAŃSKICH

 1. W dniu 20 grudnia 2017 r. zarządzam godziny dziekańskie na studiach stacjonarnych w godz. 16.30 – 20.00 ze względu na wigilię wydziałową dla pracowników i studentów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Sala nr 4 w gmachu polonistyki jest do dyspozycji Samorządu Studenckiego od godz. 15.00. Studenci przygotowujący spotkanie wigilijne są zwolnieni z zajęć dydaktycznych od godz. 15.00.
 2. W dniach od 23 grudnia 2017 r. do 26 grudnia 2017 r. zamknięte będą budynki zajmowane przez jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 3. W dniach od 27 grudnia 2017 r. do 29 grudnia 2017 r. wszystkie jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki pracują w pełnym zakresie, budynki są otwarte w godz. 8.00 – 16.00.
 4. W dniach od 30 grudnia 2017 r. do 2 stycznia 2018 r. zamknięte będą budynki zajmowane przez jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 5. W dniach od 3 stycznia 2018 r. do 5 stycznia 2018 r. wszystkie jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki pracują w pełnym zakresie, budynki są otwarte w godz. 8.00 – 16.00.
 6. W dniach 6 i 7 stycznia 2018 r. zamknięte będą budynki zajmowane przez jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 7. Od dnia 8 stycznia 2018 r. wszystkie jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki pracują w pełnym zakresie, budynki są otwarte do godz. 22.00.

SPOTKANIE WOKÓŁ KSIĄŻKI "80's AGAIN!"

Zapraszamy na rozmowę wokół książki „80s Again!" pod redakcją Anety Jabłońskiej i Mariusza Korycińskiego (6 grudnia o godz. 18:00, Muzeum Literatury). Spotkanie poprowadzi Agata Sutkowska z IKP UW. Podczas spotkania będzie można kupić publikację w cenie 20 zł.

NAGRODA DLA DR HAB. DOROTY SAJEWSKIEJ

Dr hab. Dorota Sajewska z Instytutu Kultury Polskiej na Wydziale Polonistyki UW za książkę "Nekroperformans. Kulturowa rekonstrukcja Teatru Wielkiej Wojny" otrzymała Nagrodę III edycji Konkursu im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Tadeusza Kotarbińskiego. Nagrodę za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych, w wysokości 50 000 zł, wręczono 26 listopada br. w trakcie gali w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina. Książkę zgłosił do Nagrody Dziekan Wydziału Polonistyki UW.

Czytaj więcej...

KONFERENCJA "CONVENTION AND REVOLUTION, LIFE WRITING BY WOMEN IN THE 1800s AND 1990s"

Zachęcamy do udziału w konferencji "Convention and Revolution. Life writing by women in the 1800s and 1900s: archives, critiques and methods", która odbędzie się 29.11-1.12.2017 w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72, Warszawa). W załączniku również program warsztatów.

Czytaj więcej...

NOWY NUMER CZASOPISMA "WIDOK"

Zachęcamy do lektury 16. numeru czasopisma "Widok". Temat przewodni: "Cyfrowe mroki".

Czytaj więcej...

Dyslokacje. Literatura i kultura lat 60. XIX wieku między polityką a prywatnością

Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na konferencję "Literatura i kultura lat 60. XIX wieku między polityką a prywatnością", która  odbędzie się 5-6 marca 2018 roku w Warszawie.

Czytaj więcej...

KONFERENCJA "(NIE)OPOWIEDZIANE. POLSKIE DOŚWIADCZENIE UPOKORZENIA I WSTYDU OD CZASU ROZBIORÓW DO DZISIAJ"

Pracownia Antropologicznych Problemów Literatury, Pracownia Literatury Modernizmu Europy Środkowej i Wschodniej oraz Pracownia Literatury Użytkowej i Okolicznościowej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają do udziału w konferencji naukowej organizowanej pod patronatem Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych "(Nie)opowiedziane. Polskie doświadczenie upokorzenia i wstydu od czasu rozbiorów do dzisiaj" (16-18 października 2018 r.).

Czytaj więcej...

KONFERENCJA "ADAM MICKIEWICZ: PRZEWODNIK DUCHOWY - INTELEKTUALNY - POLITYCZNY..."

Zapraszamy do udziału w konferencji "Adam Mickiewicz: przewodnik duchowy - intelektualny - polityczny...", która odbędzie się 7-8 grudnia 2017 r. w siedzibie stowarzyszenia "Wspólnota Polska", ul. Krakowskie Przedmieście 64.

Czytaj więcej...

KONFERENCJA "DŁUGIE ŻYCIE JANE AUSTEN"

Instytut Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki UW zaprasza na konferencję "Długie życie Jane Austen", która odbędzie się 4 grudnia 2017 r. w sali im. J. Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim w Warszawie.

Czytaj więcej...

ŚWIĄTECZNY WARSZTAT: MISJA "CHOINKA"

Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu ma dla społeczności Uniwersytetu Warszawskiego świąteczną misję! Polega ona na przygotowaniu choinek dla dzieci ze szpitala przy ulicy Kopernika. Wystarczy poświęcić trzy godziny swojego czasu żeby wywołać dziecięce uśmiechy!

Czytaj więcej...

SPOTKANIE PRACOWNI ANTROPOLOGICZNYCH PROBLEMÓW LITERATURY

Pracownia Antropologicznych Problemów Literatury Wydziału Polonistyki UW zaprasza na spotkanie "Ważne książki beletrystyczne i naukowe 2017 roku ukazujące (reagujące na) aktualną rzeczywistość" (29 listopada, godz. 17.00, s. 46 na III piętrze gmachu Wydziału Polonistyki).

Czytaj więcej...

STYPENDIA NA UNIWERSYTECIE TORONTOŃSKIM

Polish Language and Literature Program prowadzony przez University of Toronto ogłosił dwa konkursy na stypendia dla studentów z Polski. 1) stypendium dla studentów studiów doktoranckich i magisterskich uzupełniających (na kierunkach humanistycznych) na krótkoterminowy staż naukowy na UofT (Visiting Graduate Student Award) na rok 2018-19. 2) stypendium dla studentów rozpoczynających studia doktoranckie lub magisterskie uzupełniające na Polonistyce na Wydziale Języków i Literatur Słowiańskich na UofT (Graduate Student Scholarship)

Czytaj więcej...

SEMINARIUM "WYSPIAŃSKI. ARTYSTA MODERNISTYCZNY"

Pracownia Historii Dramatu 1864-1939 przy Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki UW zaprasza na seminarium naukowe z okazji 110. rocznicy śmierci Stanisława Wyspiańskiego, które odbędzie się 28 listopada 2017 r. w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich.

Czytaj więcej...

„KONKURS NA GRANT" ORAZ „NA NAJLEPSZY POMYSŁ NA SPÓŁKĘ SPIN-OFF" W RAMACH PROJEKTU INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI+.

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii UW ogłasza "Konkurs na grant" oraz "Na najlepszy pomysł na spółkę spin-off". Konkurs ma na celu wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, zwłaszcza w zakresie ich komercjalizacji.

Czytaj więcej...

PRAKTYKI na UNIVERSITY OF SHEFFIELD

Możliwość odbycia praktyk studenckich na Uniwersytecie w Sheffield. Wyjazd w ramach programu Erasmus+.

Czytaj więcej...

"Retoryka wartości" - otwarte spotkania

W ramach współorganizowanej przez Instytut Polonistyki Stosowanej konferencji pt. "Retoryka wartości" odbędą się dwa otwarte spotkania: jedno o charakterze warsztatowym, którego celem jest zwrócenie uwagi na retoryczne zagadnienia związane z przygotowaniem tekstów akademickich (czwartek, 23.11), drugie o charakterze dyskusyjnym, będące zachętą do rozmowy na temat m.in. retorycznych aspektów debat przedwyborczych (piątek, 24.11).

Czytaj więcej...

STYPENDIA ZAGRANICZNE NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła ofertę stypendiów zagranicznych na rok akademicki 2018/2019 realizowanych w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej. Oferta oraz pełna informacja dostępne są na stronie Biura Spraw Studenckich: www.bss.uw.edu.pl (na dole strony ikonka „stypendia zagraniczne NAWA").

Czytaj więcej...

WYKŁAD Z CYKLU "BAŁTOWIE DALECY I BLISCY"

Pracownia Polsko-Bałtyckich Kontaktów Kulturowych Wydziału Polonistyki UW we współpracy z Biblioteką Akademicką Uniwersytetu Łotewskiego zaprasza na kolejny wykład z cyklu "Bałtowie dalecy i bliscy".

Czytaj więcej...

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej prof. Zdzisławowi Liberze

W dniu 23 października 2017 r. na warszawskim Żoliborzu odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej wieloletniemu wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego Profesorowi Zdzisławowi Liberze (1913-1998).

Czytaj więcej...

STYPENDIA UNIWERSYTETU TORONTOŃSKIEGO DLA STUDENTÓW Z POLSKI

Uniwersytet Torontoński (Polish Language and Literature Program at the University of Toronto) oferuje: 1) stypendium dla studentów studiów doktoranckich i magisterskich uzupełniających (na kierunkach humanistycznych) na krótkoterminowy staż naukowy na UofT (Visiting Graduate Student Award) na rok 2018-2019; 2) stypendium dla studentów rozpoczynających studia doktoranckie lub magisterskie uzupełniające na Polonistyce na Wydziale Języków i Literatur Słowiańskich na UofT (Graduate Student Scholarship).

Czytaj więcej...

XXIII EDYCJA KONKURSU PRAC MAGISTERSKICH IM. JANA JÓZEFA LIPSKIEGO

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita ogłasza XXIII edycję Konkursu Prac Magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej z obszaru humanistyki i nauk społecznych na temat zjawisk mających miejsce od XIX w. do  współczesności. Tematyka powinna być bliska zainteresowaniom badawczym i aktywności społecznej Patrona konkursu; są to zwłaszcza takie dziedziny, jak: historia i teoria literatury; wiedza o współczesnej kulturze; Varsaviana; historia najnowsza; społeczeństwo i polityka, dyskryminacja i tolerancja, stereotypy – aspekty kulturowe, psychologiczne, językowe.

Czytaj więcej...

"Polonistyka - ku przyszłości"

Dyrekcja Instytutu Polonistyki Stosowanej ma zaszczyt zaprosić na kongres naukowy "Polonistyka - ku przyszłości" zorganizowany z okazji 10. rocznicy założenia Instytutu Polonistyki Stosowanej UW, który odbędzie się 17 listopada 2017 r. w Warszawie, w Sali Balowej Tyszkiewiczów-Potockich, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 o godz. 10.00.

Czytaj więcej...

UNIWERSYTECKIE SPOTKANIA Z RYNKIEM PRACY

Zapraszamy do udziału w 29. edycji Uniwersyteckich Spotkań z Rynkiem Pracy, która odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2017 r.

Czytaj więcej...

SPOTKANIE: "APLIKACYJNE PRACE DYPLOMOWE - SKUTECZNY START ZAWODOWY"

Wszystkich studentów i promotorów zainteresowanych przygotowaniem aplikacyjnych prac dyplomowych zapraszamy na spotkanie we wtorek 7 listopada o godz. 15.00 w sali nr 7. W spotkaniu wezmą udział m.in. przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy z propozycjami tematów prac dyplomowych.

Czytaj więcej...

WARSZTATY DLA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH/ BECOME A CHANGEMAKER IN YOUR COMMUNITY

The Volunteer Center of the University of Warsaw and the Inna Przestrzeń Foundation would like to invite you to become a part of the students' initiatives for the local community. The most important thing is to be motivated to act on the Ochota Campus and make changes in the Ochota Students' Dorms Community. The obligatory programme consists of 3 meetings  – Multicultural Workshops (4, 5 November, 2 December). The aim of the initiative is to create a space for the experience and ideas exchange so no matter what do you study – the more diverse, the better!

The requirements are good English skills (at least B2 level), and availability to attend the abovementioned meetings.

For more information, visit the UCW website site.

WYDZIAŁ POLONISTYKI NA GIEŁDZIE WSPÓŁPRACY

W środę 25 października 2017 r. od godz. 10.00 w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbywać się będzie "Giełda współpracy", adresowana do studentów, przedstawicieli firm i naukowców. Giełda stanowi część projektu „Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy".

Czytaj więcej...

KONFERENCJA "NEOFILOLOGIA: PERSPEKTYWY TRANSDYSCYPLINARNOŚCI"

Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zaprasza do udziału w konferencji "Neofilologia: perspektywy transdyscyplinarności", która odbędzie się w dniach 3-4 marca 2018 w Warszawie.

Czytaj więcej...

KONFERENCJA "LEŚMIAN W EUROPIE I NA ŚWIECIE"

Zapraszamy do uczestctwa w międzynarodowej konferencji naukowej "Leśmian w Europie i na świecie", organizowanej przez Zakład Komparatystyki w Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki UW oraz Stowarzyszenie Pisarzy Polskich (Oddział Warszawski). Konferencja odbędzie się 23-24 października 2017 w Warszawie.

Czytaj więcej...

WIECZÓR POEZJI VLADASA BRAZIŪNASA

Zakład Bałtystyki na Wydziale Polonistyki UW i Ambasada Republiki Litewskiej w Warszawie serdecznie zapraszają na wieczór poezji Vladasa Braziūnasa (czwartek, 12 października, godz. 18.30, sala nr 4 na parterze Wydziału Polonistyki). Spotkanie poprowadzi dr Jūratė Čerškutė w języku litewskim (z tłumaczeniem na polski).

Czytaj więcej...

KONKURS NA PRACE DYPLOMOWE

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii (UOTT) ma przyjemność już po raz drugi organizować dla studentów, doktorantów i doktorów Uniwersytetu Warszawskiego konkurs na prace dyplomowe, które mogą zostać wdrożone bądź skomercjalizowane, pt. ,,Konkurs na prace dyplomowe posiadające najwyższy potencjał komercjalizacyjny".

Czytaj więcej...

INKUBATOR UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do skorzystania z oferty warsztatowej w roku akademickim 2017/18. Warsztaty z zakresu technicznego, biznesowego oraz rozwoju osobistego są dostępne za darmo dla wszystkich studentów, doktorantów, pracowników oraz absolwentów (do 2 lat od uzyskania dyplomu) Uniwersytetu Warszawskiego.

Czytaj więcej...

KONFERENCJA: "DOŚWIADCZENIE WIARY W KULTURACH I LITERATURACH SŁOWIAŃSKICH W ŚWIETLE MYŚLI POSTSEKULARNEJ"

Zachęcamy do udziału w międzynarodowej konferencji "Doświadczenie wiary w kulturach i literaturach słowiańskich w świetle myśli postseularnej" (16-17 października 2017, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66, sala 256), organizowanej przez Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, Wydział Polonistyki UW, Instytut Slawistyki PAN oraz Fundację Slawistyczną.

Czytaj więcej...

retoryka wartości - konferencja

Zapraszamy do udziału w XVI konferencji Polskiego Towarzystwa Retorycznego zorganizowanej we współpracy z Instytutem Polonistyki Stosowanej UW i Katedrą Italianistyki UW w dniach 23-24 listopada 2017 r. (czwartek-piątek) w Warszawie. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i adresowana jest do badaczy wykorzystujących metody retoryczne w swoich dyscyplinach naukowych.

Czytaj więcej...

KONFERENCJA: "SPORY ROMANTYCZNE I SPORY O ROMANTYZM"

Zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową "Spory romantyczne i spory o romantyzm", organizowaną przez Wydział Polonistyki UW oraz Wydział Artes Liberales UW. Konferencja odbędzię się 10-11 października 2017 r. w gmachu Artes Liberales przy ul. Dobrej 72.

Czytaj więcej...

inauguracjA roku akademickiego

 

DZIEKAN

I RADA WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

zapraszają na

inaugurację roku akademickiego 2017/2018

Uroczystość odbędzie się 28 września 2017 r. o godz. 10.00

w Audytorium Maximum w sali im. Adama Mickiewicza

 

AWANGARDA FILMOWA - SEMINARIA PROF. DAVIDA E. JAMESA

Zapraszamy na dwa seminaria prof. Davida E. Jamesa (University of Southern California) o awangardzie filmowej. Spotkania odbywają się w ramach obchodów Roku Awangardy w IKP, 4-5 października 2017, sala 5, wstęp wolny (seminaria odbywają się po angielsku, bez tłumaczenia).

Czytaj więcej...

PRZEWODNIK DLA NOWYCH STUDENTÓW UW

Zachęcamy do zapoznania się z "Przewodnikiem dla nowych studentów UW". To zbiór podstawowych informacji o pierwszych krokach na Uniwersytecie Warszawskim, toku studiów, stypendiach i pomocy materialnej, wymianie krajowej i międzynarodowej oraz wielu innych możliwościach, które daje uczelnia: http://www.uw.edu.pl/przewodnik-dla-nowych-studentow/

CULTURAL ORIENTATION WORKSHOP/ WARSZTATY Z ORIENTACJI KULTUROWEJ

On 1st of October a great adventure begins for you. Not only does it mean exploring the fascinating world of humanities and science but also getting to know Poland, the Poles and the variety of our culture.

Welcome Point UW organizuje warsztaty z orientacji kulturowej dla nowo przybyłych studentów zagranicznych.
Czytaj więcej...

seminarium magisterskie „Glottodydaktyka polonistyczna – język polski jako obcy"

Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM serdecznie zaprasza Państwa Studentów I roku 2. poziomu studiów na nowo otwarte seminarium magisterskie „Glottodydaktyka polonistyczna – język polski jako obcy".
Czytaj więcej...

LOGOPEDIA – TRADYCJA I PERSPEKTYWY ROZWOJU

Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Języka, Centrum Logopedyczne Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zakład Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej  im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie zapraszają do wzięcia udziału w XV Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej "Logopedia - tradycja i perspektywy rozwoju. W czterdziestolecie utworzenia studiów logopedycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Pamięci Doc. Dr Marii Przybysz-Piwko". Konferencja odbędzie się 29-30 września 2017 r. w Centrum Logopedycznym Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Karowej 20 w Warszawie. Więcej informacji: http://www.ips.polon.uw.edu.pl/
Czytaj więcej...

KONFERENCJA: "JOSEPH CONRAD. MIĘDZY LĄDEM A MORZEM"

Katedra Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Zakład Literatury Romantyzmu na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego mają zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję naukową pod patronatem Polskiego Towarzystwa Conradowskiego. Konferencja odbędzie się w dniach 17-18 listopada 2017 roku na Wydziale Humanistycznym UWM. Zgłoszenia można nadsyłać do 1 września na adres: conrad2017olsztyn@gmail.com
Czytaj więcej...

DRAMATY CYPRIANA NORWIDA. TEKSTY - KONTEKSTY - INTERTEKSTY

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej "Dramaty Cypriana Norwida. Teksty - konteksty - interteksty", organizowanej przez Pracownię Historii Dramatu 1864-1939 przy Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki UW. Konferencja odbędzię się w dniach 9-10 października 2017 roku w Warszawie (Sala Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim). Zgłoszenia można nadsyłać do 15 września 2017 roku na adres: dramat.polon@uw.edu.pl
Czytaj więcej...

DODATKOWA TURA PODPIĘĆ

Decyzją Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia dr hab. Jolanty Choińskiej-Miki, prof. UW  w terminie od 22 sierpnia do 8 września 2017 r. możliwe będzie podpinanie przez studentów kursów z języków obcych realizowanych w semestrze letnim w roku akademickim 2016/2017

KONFERENCJA: DŁUGIE ŻYCIE JANE AUSTEN

Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku Wydziału Polonistyki UW zaprasza do udziału w konferencji "Długie życie Jane Austen" (Warszawa, 4-5 grudnia 2017)
Czytaj więcej...

NOWY NUMER CZASOPISMA "WIDOK"

Serdecznie zapraszamy do lektury kolejnego numeru czasopisma "Widok": pismowidok.org
Czytaj więcej...

SZKOŁA MISTRZÓW - ZAPISY

Zapraszamy na roczne studia podyplomowe w Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego: Szkoła Mistrzów. Studia technik pisarskich i prezentacji tekstu literackiego pod patronatem honorowym Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Czytaj więcej...

KONFERNECJA: "LEŚMIAN W EUROPIE I NA ŚWIECIE"

Zakład Komparatystyki w Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej "Leśmian w Europie i na świecie", która odbędzie się w dniach 23-24 października 2017 roku w Warszawie z okazji 140. rocznicy urodzin i 80. rocznicy śmierci autora.
Czytaj więcej...

KONFERENCJA: "IMIONA ANOMII. LITERATURA WOBEC DOŚWIADCZENIA STANU WYJĄTKOWEGO"

Zachęcamy do udziału w konferencji naukowej organizowanej przez Instytut Literatury Polskiej UW. Ostateczny termin przesyłania abstraktów: 15 października 2017 r.
Czytaj więcej...

SESJA: PANORAMA TATR NA DYNASACH. 120 LAT PÓŹNIEJ

Zapraszamy na sesję naukową Pracowni Studiów Miejskich "Panorama Tatr na Dynasach. 120 lat później" oraz na debatę na temat przyszłości miejsca po Panoramie i Powiśla.
Czytaj więcej...

KONFERENCJA: NIEPEŁNOSPRAWNI I SZTUKA (26-27 października 2017)

Katedra Historii Sztuki, Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego oraz Muzeum Miasta Łodzi zapraszają na Pierwszą Ogólnopolską Konferencję Naukową "Niepełnosprawni i Sztuka".
Czytaj więcej...

SZKOŁA LETNIA INKUBATORA UW

BraveCAMP to nowy projekt Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego, przeznaczony dla studentów, doktorantów i pracowników UW. Jest to letni obóz dla 22 osób, który odbędzie się w dniach 3-7 lipca nad Zalewem Zegrzyńskim.
W trakcie 5-dniowego wyjazdu uczestnicy wezmą udział w serii warsztatów z ekspertami z zakresu m.in. modeli biznesowych, finansowania projektów, kierowania zespołem i skutecznej autoprezentacji. Finałem BraveCAMP-u będzie prezentacja efektów pracy nad zgłoszonymi inicjatywami i wybór tych, które otrzymają grant o wysokości 10 tys. złotych.

Czytaj więcej...

KONFERENCJA/SEMINARIUM: SŁOWA-KLUCZE

Zapraszamy na konferencję/seminarium w ramach Roku Awangardy SŁOWA-KLUCZE. Na pograniczu światów – antropologii, sztuki, życia społecznego. Poszukujemy pojęć, które uchwycą specyfikę działań przekraczających granice nauk społecznych, sztuki współczesnej, animacji kultury. Potrzebne nam są słowa-klucze i pojęcia-pułapki, mapy działające w skali jeden do jeden, język napędzany awangardowymi marzeniami.
Czytaj więcej...

"SPORY ROMANTYCZNE I SPORY O ROMANTYZM (DAWNE I NOWE)"

Wydział „Artes Liberales" i Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy z Polskim Towarzystwem Studiów nad Europejskim Romantyzmem zapraszają na międzynarodową konferencję naukową „Spory romantyczne i spory o romantyzm (dawne i nowe)" (Warszawa, 10-11 października 2017). Termin zgłoszeń: 30 czerwca 2017.

Czytaj więcej...

KONKURS DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW I DOKTORANTÓW (DSM 2017)

Ruszyła kolejna edycja wydziałowego konkursu na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych młodych naukowców (do 35. roku życia) oraz uczestników studiów doktoranckich Wydziału Polonistyki. Termin składania wniosków mija 20 czerwca br.

Czytaj więcej...

ZARZĄDZENIE NR 8 Dziekana Wydziału Polonistyki UW

Na podstawie Zarządzenia nr 82 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie dni wolnych od pracy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w roku 2017 zarządza się co następuje:

 1. W dniach od 15 czerwca 2017 r. do 16 czerwca 2017 r. zamknięte będą budynki zajmowane przez jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki UW.
 2. Dzień 16 czerwca 2017 r. jest dniem wolnym dla pracowników administracji, bibliotek i obsługi do odpracowania w terminie uzgodnionym z kierownikiem jednostki organizacyjnej.

realizacjA przedmiotów ogólnouniwersyteckich

W związku z rozpoczynającą się na początku czerwca I turą rejestracji na przedmioty ogólnouniwersyteckie, chciałbym zwrócić Państwa uwagę na konieczność realizacji przedmiotów ogólnouniwersyteckich w ramach przedmiotów spoza kierunku studiów. Jednocześnie przypominam, że studenci, którzy w roku akademickim 2017/2018 rozpoczną studia I lub II stopnia na kierunku "filologia polska", są zobowiązani do realizacji 5 punktów ECTS w ramach oferty zajęć ogólnouniwersyteckich z tzw. koszyka nauk społecznych. Studentów innych roczników również namawiam do korzystania z oferty zajęć ogólnouniwersyteckich ze wspomnianego koszyka.
 
dr Łukasz Ksiażyk

Prodziekan ds. dydaktycznych, studenckich i studiów doktoranckich

PROPOZYCJE LABORATORIUM CYFROWE HUMANISTYKI CYFROWEJ

Zachęcamy do udziału w wydarzeniach organizowanych przez Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW: Czy gry komputerowe są grami? oraz Warsztaty z archiwizacji internetu.

Czytaj więcej...

STYPENDIA RZĄDU KOLUMBIJSKIEGO

Studenci i doktoranci Wydziału Polonistyki mają możliwość ubiegania się o stypendiów rządu kolumbijskiego na studia bądź badania naukowe w Kolumbii. Termin składania wniosków mija 2 czerwca. Szczegóły w załączonej ulotce.

Czytaj więcej...

POLSKIE IMAGINARIUM ZAGŁADY - DYSKUSJA

Zapraszamy na dyskusję POLSKIE IMAGINARIUM ZAGŁADY z udziałem Pawła Dobrosielskiego, Elżbiety Janickiej (IS PAN), Olgi Kaczmarek, Adama Lipszyca (IFiS PAN) i Małgorzaty Szpakowskiej, prowadzenie: Paulina Kwiatkowska. Piątek, 2 czerwca, godz. 18, sala 5.

Czytaj więcej...

POWROTY ZZA GROBU

Zapraszamy na konferencję "Powroty zza grobu. Norwid i poetyckie odkrycia u schyłku XIX wieku" (29-30 maja 2017 r.).

PROGRAM [PDF]

DNI POLONISTYKI

Zachęcamy naszych studentów do udziału w Dniach Polonistyki.

PROGRAM

NAGRODA IM. JANA BAUDOUINA DE COURTENAY

11 maja 2017 roku w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się ceremonia wręczenia Nagrody im. Jana Baudouina de Courtenay Profesorowi Markowi Świdzińskiemu.

Na zdjęciu: Laureat Nagrody w obecności Dziekana Wydziału Polonistyki UW prof. dr. hab. Zbigniewa Grenia oraz Prorektora ds. kadrowych i polityki finansowej prof. dr. hab. Andrzeja Tarleckiego.
Czytaj więcej...

KONFERENCJA "ODZYSKIWANIE NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ KRAJE BAŁTYCKIE"

Marszałek Senatu, Stanisław Karczewski zaprasza na konferencję "Odzyskiwanie niepodległości przez kraje bałtyckie", organizowaną przez Kaszubski Zespół Parlamentarny i Pracownię Polsko-Bałtyckich Kontaktów Kulturowych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Konferencja odbędzie się 25 maja 2017 r., w sali nr 217, w godz. 11:00 – 16:00, w siedzibie Senatu (Warszawa, Wiejska 6, wejście B II).

Czytaj więcej...

POROZMAWIAJMY O PRZYSZŁEJ USTAWIE

BWR na prośbę Władz Rektorskich współorganizuje spotkania warsztatowe na temat nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, przygotowywanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Czytaj więcej...

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY EDUKACJI PAFW

24 maja odbędzie się Dzień Otwarty Szkoły Edukacji PAFW i UW. W programie m.in. wykład prof. Witolda Bobińskiego o tym, jak być skutecznym i szczęśliwym polonistą, i Aleksandra Pawlickiego o sprawiedliwych nauczycielach. Będzie można też dowiedzieć się m.in. jak uczyć sztuki argumentowania i zdyscyplinować klasę.

Czytaj więcej...

SPOTKANIA DOTYCZĄCE LEGALIZACJI POBYTU CUDZOZIEMCÓW

Sekcja Zagraniczna Biura Spraw Studenckich wspólnie z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji organizuje spotkania informacyjne dotyczące zagadnień związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców na terenie Polski.

Czytaj więcej...

STAŻE W AMBASADZIE USA

Ambasada USA zaprasza studentów do ubiegania się o staże (aż 5!) w Działach Konsularnych w Warszawie i Krakowie, Sekcji Obywateli Amerykańskich i Dziale Human Resources w Ambasadzie USA w Warszawie. Zgłoszenia można przesyłać do 25 maja 2017 r. na adres PSIPWarsaw@state.gov. Rozpoczęcie stażu – czerwiec 2017 r. (lub październik w wypadku Sekcji Obywateli Amerykańskich).
Więcej informacji, formularz i szczegóły rekrutacji.

NOWE MEDIA/AWANGARDA

Zachęcamy do udziału w wykładzie i dyskusji poświęconym mediom cyfrowym i literaturze eksperymentalnej: "Umieszczając poza centrum. Media cyfrowe a literatura eksperymentalna". Wykład wygłosi dr Piotr Marecki (UJ, Ha!Art), piątek, 26 maja 2017, g. 14:30, s. 3.

Czytaj więcej...

ZARZĄDZENIE DZIEKANA W SPRAWIE DNI POLONISTYKI

Na mocy zarządzenia Dziekana Wydziału Polonistyki UW z 17 maja 2017 r. w dniu 24 maja 2017 obowiązują godziny dziekańskie (od 8.00 do 20.00) na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Polonistyki.

WIOSNA POEZJI

Serdecznie zapraszamy na spotkania z litewskimi poetami w ramach tegorocznej edycji festiwalu Poezijos pavasaris (Wiosna Poezji). Naszymi gośćmi będą: Gintaras Bleizgys, Jurgita Jasponytė i Aidas Marčėnas.

Czytaj więcej...

Erasmus+ - kwalifikacja dodatkowa (tura ogólnouniwersytecka)

Zapraszamy studentów i doktorantów Wydziału Polonistyki UW do wzięcia udziału w kwalifikacji na dofinansowane częściowe studia zagraniczne w semestrze zimowym 2017/2018.

Czytaj więcej...

ŚP. Prof. dr hab. Algis Kalėda

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 11 maja w Wilnie w wieku 64 lat zmarł

Prof. dr hab. Algis Kalėda

znawca literatury polskiej i litewskiej, tłumacz, autor słownika litewsko-polskiego, wieloletni kierownik Centrum Polonistycznego na Uniwersytecie Wileńskim, pracownik Instytutu Literatury Litewskiej i Folkloru, współpracownik Katedry Bałtystyki Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, laureat Nagrody Polonicum za wybitne osiągnięcia
w krzewieniu kultury polskiej i języka polskiego za granicą, wspaniały człowiek, nasz nauczyciel i przyjaciel.

Rodzinie Pana Profesora składamy wyrazy najszczerszego współczucia.

Dziekan i Rada Wydziału Polonistyki,

pracownicy oraz studenci Katedry Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki Uniwersytetu Warszawskiego

DYBUK 22 MAJA W MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH POLIN

Zapraszamy do udziału w premierze książki "Dybuk. Opowieść o nieważności świata" Krzysztofa Kopczyńskiego i Anny Sajewicz. 22 maja (poniedziałek), godz. 18.00, Muzeum Historii Żydów Polskich Polin (ul. Anielewicza 6, Warszawa).Spotkanie rozpocznie się pokazem filmu "Dybuk. Rzecz o wędrówce dusz", po którym nastąpi rozmowa z autorami.

Czytaj więcej...

OFERTA EDUKACYJNA URZĘDU STATYSTYCZNEGO W WARSZAWIE

Urząd Statystyczny w Warszawie przygotował specjalną bezpłatną ofertę edukacyjną dla szkół wyższych województwa mazowieckiego. Celem projektu jest umożliwienie studentom opanowania umiejętności efektywnego korzystania z zasobów informacyjnych statystyki publicznej w pracy naukowej oraz karierze zawodowej.

Czytaj więcej...

DZIEŃ KULTUROZNAWSTWA - REMANENT

W poniedziałek, 22 maja, zapraszamy na DZIEŃ KULTUROZNAWSTWA – Remanent. W tym roku tematem przewodnim wydarzenia są INTERFERENCJE.

Czytaj więcej...

Nagroda im. Jana Baudouina de Courtenay 2017

Dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

ma zaszczyt zaprosić
Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Polonistyki UW
na uroczystość wręczenia

Nagrody im. Jana Baudouina de Courtenay

Profesorowi Markowi Świdzińskiemu

Uroczystość połączona z promocją doktorską odbędzie się
11 maja 2017 roku o godzinie 12.00
w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego (Pałac Kazimierzowski)
w ramach obchodów Dni Polonistyki UW 2017

62. WAKACYJNY KURS JĘZYKA POLSKIEGO I KULTURY POLSKIEJ

Centrum Polonicum zaprasza do udziału w 62. Wakacyjnym Kursie Języka Polskiego i Kultury Polskiej. Termin: 1-31 sierpnia 2017 r. Cena: 2500 zł. Termin zgłoszeń: 30 czerwca 2017 r.

Czytaj więcej...

KONFERENCJA "OKOLICE ZEGADŁOWICZA"

Instytut Filologii Polskiej w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Fundacja „Czartak" w Gorzeniu Górnym zapraszają na konferencję naukową Okolice Zegadłowicza, która odbędzie się w Muzeum Miejskim Suchej Beskidzkiej (ul. Zamkowa 1) 10–12 maja 2017 roku.

Czytaj więcej...

SPOTKANIE EKSPERTÓW PKA ZE STUDENTAMI WYDZIAŁU POLONISTYKI

9 maja 2017 roku w godz. 11:00-13:00 w salach 4 i 17 odbędą się spotkania ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze studentami studiów I i II stopnia na kierunku filologia polska. Wszystkich studentów zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniach. Bardzo ważne jest, aby Państwa środowisko było na nich licznie reprezentowane. Plan spotkań:
11.00 - 12.00 - spotkanie ze studentami kierunku filologia polska (sala 4).
12.00 - 12.30 - spotkanie z przedstawicielami Samorządu Studentów (sala 17).
12.30 - 13.00 - spotkanie z przedstawicielami kół naukowych (sala 17).

WARSZTATY ORGANIZOWANE PRZEZ BIURO KARIER UW

Biuro Karier UW zaprasza na bezpłate warsztaty: "Twoja internetowa wizytówka: GoldenLine, Linkedln" (25 maja 2017 r., godz. 13.00, sala nr 215 w budynku starego BUW-u) oraz "Małe kroki do wielkich rzeczy - czyli o modelach biznesowych" (10 maja 2017 r., godz. 11.30, sala nr 215 w budynku starego BUW-u).

Czytaj więcej...

ZARZĄDZENIE NR 6 DZIEKANA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW

Na podstawie Zarządzenia nr 82 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie dni wolnych od pracy dla parcowników niebędących nauczycielami akademickimi w roku 2017 zarządza się co następuje:

 1. Dzień 2 maja 2017 r. jest dniem wolnym dla pracowników administracji, bibliotek i obsługi do odpracowania w terminie uzgodnionym z kierownikiem jednostki organizacyjnej.
 2. W dniach od 30 kwietnia 2017 r. do 3 maja 2017 r. zamknięte będą budynki zajmowane przez jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 3. Od dnia 4 maja 2017 r. wszystkie jednostki organizacyjne pracują w pełnym zakresie.

„JEDNOWIERSZÓWKA": SPOTKANIE Z AGNIESZKĄ WOLNY-HAMKAŁO

Niewinni Czarodzieje oraz Muzeum Literatury zapraszają do udziału w „Jednowierszówce". 8 maja (poniedziałek) o godz. 18:00 (Warszawa, Rynek Starego Miasta 20) odbędzie się spotkanie z Agnieszką Wolny-Hamkało.
Czytaj więcej...

POŻEGNANIE PATRYKA CZABAJA

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Patryka Czabaja, studenta Wydziału Polonistyki UW.
Msza Święta Pogrzebowa odbędzie się 27 kwietnia (czwartek) 2017 r. o godz. 13.00 w Wieczerniku na Mariankach, po czym nastąpi pochowanie na cmentarzu parafialnym.
Adres kościoła: ul. Oj. Papczyńskiego 6, Góra Kalwaria Cmentarz w Górze Kalwarii.

UWAGA! Polonistyka podczas Dnia Otwartego UW 22 kwietnia

22 kwietnia 2017 r. (sobota) od 10.00 do 16.00 na terenie kampusu centralnego (Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28) odbędzie się DZIEŃ OTWARTY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. Na stoiskach będzie można zdobyć informacje dotyczące wszystkich kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Polonistyki (filologia polska, logopedia ogólna i kliniczna, filologia bałtycka, kulturoznawstwo-wiedza o kulturze, filologia klasyczna, slawistyka), porozmawiać z pracownikami i studentami Wydziału. Przewidziane są konkursy z nagrodami i inne atrakcje.

O godz. 12.00 w sali nr 111 w budynku Starej Biblioteki UW odbędzie się także specjalne spotkanie informacyjne z władzami Wydziału Polonistyki.

Zapraszamy również na stronę wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/234154343726995/

Pobierz program.

II Kongres języka prawnego i prawniczego

Koło Naukowe "Lingua Iuris" ma zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w II Kongresie języka prawnego i prawniczego pod honorowym patronatem prof. dr. hab. Zbigniewa Grenia, Dziekana Wydziału Polonistyki UW i prof. dr. hab. Tomasza Giaro, Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UW oraz XI Ogólnopolskim Dyktandzie Prawniczym
Czytaj więcej...

REKRUTACJA DO PROGRAMU MOST

Uwaga! Od 15 kwietnia do 15 maja 2017 r. trwa rekrutacja do programu MOST na semestr zimowy lub cały rok akademicki 2017/2018. Wszelkie informacje dotyczące programu MOST są dostępne na stronie www.most.amu.edu.pl.

LETNIE KOLEGIUM POLSKO-AUSTRIACKIE

Zapraszamy studentów z Polski zainteresowanych językiem niemieckim do udziału w Letnim Kolegium Polsko-Austriackim (8-29 lipca 2017 r.). Przewidziane są wyjazdy do Wiednia, Opola i Krakowa. Termin zgłoszeń to 30 kwietnia. Studenci ze wszystkich kierunków są mile widziani ze znajomością języka niemieckiego na poziomie B2!
Czytaj więcej...

STYPENDIUM DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH

Na stronie internetowej www.european-funding-guide.eu znajdują się informacje o programie „Stypendium dla oszczędzających".  W ramach trzech stypendiów przewiduje się miesięczne wsparcie w wysokości 1300 złotych przez cały rok. Więcej wiadomości także pod adresem: https://www.mojekupony.pl/stypendium

DZIEŃ WOLNY DLA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

Zgodnie zarządzeniem Dziekana Wydziału Polonistyki UW z 31 marca 2017 r. :

 1. Dzień 14 kwietnia 2017 r. jest dniem wolnym dla pracowników administracji, bibliotek i obsługi do odpracowania w terminie uzgodnionym z kierownikiem jednostki organizacyjnej.
 2. W dniach od 14 kwietnia 2017 r. do 17 kwietnia 2017 r. zamknięte będą budynki zajmowane przez jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 3. Od dnia 18 kwietnia 2017 r. wszystkie jednostki organizacyjne pracują w pełnym zakresie.

KONFERENCJA: MIASTA/AWANGARDY

Zapraszamy na konferencję MIASTA/AWANGARDY (Humanistyczne Perspektywy Badania Miasta IX) organizowaną w ramach obchodów Roku Awangardy.
Czytaj więcej...

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ O TEMATYCE ZWIĄZANEJ Z EŁKIEM

Prezydent miasta Ełku zaprasza do udziału w konkursie na najlepszą pracę dyplomową zo tematyce związanej z Ełkiem. Konkurs organizowany jest po raz dziesiąty. Do udziału zaproszeni są autorzy prac licencjackich, magisterskich, inżynierskich, doktorskich oraz słuchacze studiów podyplomowych.
Czytaj więcej...

XVII ŚWIATOWY DZIEŃ POEZJI UNESCO

W ramach XVII Światowego Dnia Poezji UNESCO – 5 kwietnia 2017 (środa) – zapraszamy na specjalne spotkanie z wyjątkowymi gośćmi. Od godz. 15.00 w Czytelni Biblioteki im. Wacława Borowego czytać swoje wiersze i mówić o poezji będą m.in.: Prof. Constantin Geambasu, Cassian Maria Spiridon, Enrico Bagnato, Maurizio Evangelista.
Czytaj więcej...

WYKŁADY DOC. DR VILMY ZUBAITIENĖ O LEKSYKOGRAFII LITEWSKIEJ

Zakładu Bałtystyki serdecznie zaprasza na wykłady doc. dr Vilmy Zubaitienė z Uniwersytetu Wileńskiego: "O historii leksykografii litewskiej i o litewskiej leksykografii historycznej" i "Najstarsze słowniki litewskie i ich autorzy. Między leksykologią a leksykografią".
Czytaj więcej...

SZKOŁA EDUKACJI

Do 31 marca trwa pierwsza tura rekrutacji na studia w Szkole Edukacji, które są przeznaczone dla przyszłych i początkujących polonistów oraz matematyków.
Czytaj więcej...

PROJEKT "PRZEDSIĘBIORCZA MŁODZIEŻ"

Zachęcamy do udziału w programie "Przedsiębiorcza młodzież", adresowanego m.in. do studentów warszawskich uczelni. Celem programu jest wspracie inicjatyw i kreatywnych form działania młodych ludzi. Uczestnicy będą mogli realizować własne projekty; koszty do 1500 zł będą sfinansowane w ramach programu.
Czytaj więcej...

JEDNOWIERSZÓWKA

Muzeum Literatury oraz portal kulturalno-naukowy „Niewinni Czarodzieje" zapraszają do udziału w „Jednowierszówce". 3 kwietnia (poniedziałek) o godz. 18:00 zapraszamy na spotkanie z Wacławem Oszajcą. Spotkanie odbędzie się w Muzeum Literatury przy Rynku Starego Miasta 20 w Warszawie.
Czytaj więcej...

PODPIĘCIA

Decyzją Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia dr hab. Jolanty Choińskiej-Miki, prof. UW, w terminie od 29 marca do 11 kwietnia 2017 roku studenci będą mieli możliwość podpinania w USOSweb przedmiotów realizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017. Dotyczyć to będzie wszystkich przedmiotów, których nie objął mechanizm wymuszania podpięć podczas rejestracji na te przedmioty.

WYKŁAD PROF. CECILE BOEX

Interdyscyplinarny Zespół Współpracy Badawczej UW-EHESS serdecznie zapraszam na wykład profesor Cecile Boex Amatorzy. Rebelia syryjska na YouTube
Czytaj więcej...

WIGILIA AWANGARDY - kino grawitacyjne

Z okazji stulecia awangardy w Polsce Instytut Kultury Polskiej zaprasza na WIGILIĘ AWANGARDY, czyli spotkanie z Mateuszem Falkowskim i Markiem Sobczykiem, twórcami kina grawitacyjnego, które poprowadzi Paulina Kwiatkowska.
Czytaj więcej...

WYKŁADY GOŚCINNE PROF. RENATY MAKARSKIEJ

Zapraszamy do udziału w wykładach gościnnych prof. Renaty Makarskiej z Uniwersytetu w Moguncji organizowanych w Instytucie Kultury Polskiej.
Czytaj więcej...

JEDNODNIÓWKA - LITERATURA/AWANGARDA

W ramach obchodów Roku Awangardy zapraszamy na JEDNODNIÓWKĘ – dyskusję o dziedzictwie awangardy, koncert oraz wykład i warsztaty dla licealistów.
Czytaj więcej...

NOWE MEDIA/ AWANGARDA - WARSZTATY

Rok Awangardy w IKP. Zapraszamy na dwa warsztaty poświęcone NOWYM MEDIOM.
Czytaj więcej...

PREZENTACJA "ROMANTYZMU WARSZAWSKIEGO 1815-1864"

Zapraszamy na prezentację książki pod red. prof. dr. hab. Olafa Krysowskiego "Romantyzm warszawski 1815-1864". Spotkanie otworzy prof. dr hab. Andrzej Fabianowski, a poprowadzi dr Karol Samsel. W rozmowie wezmą udział prof. dr hab. Olaf Krysowski i zaproszeni goście.
Czytaj więcej...

CZASOPISMO "WIDOK"

Zachęcamy do lektury bieżącego numeru czasopisma "Widok".
Czytaj więcej...

ZMARŁ WOJCIECH MŁYNARSKI

15 marca 2017 roku zmarł w Warszawie Wojciech Młynarski, poeta, satyryk, jeden z najwybitniejszych  polskich autorów tekstów piosenek. W latach 1957-1963 student polonistyki warszawskiej.

XI Edycji Konkursu na esej „Język u wagi"

Koło Naukowe UW „Lingua Iuris" zaprasza do udziału w  XI Edycji Konkursu na esej „Język u wagi". Konkurs organizowany pod honorowym patronatem prof. dr. hab. Zbigniewa Grenia, Dziekana Wydziału Polonistyki UW oraz prof. dr. hab. Tomasza Giaro, Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UW
Czytaj więcej...

JEDNOWIERSZÓWKA

17 marca (piątek) o godz. 18:00 Niewinni Czarodzieje zapraszają na spotkanie z Jakubem Kornhauserem. Spotkanie odbędzie się w Muzeum Literatury przy Rynku Starego Miasta 20 w Warszawie. Spotkanie poprowadzą Łukasz Żurek i Jan Barański.
Czytaj więcej...

CZYTANIE ODYSEI HOMEROWEJ W TEATRZE POLSKIM W WARSZAWIE

Instytut Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego i Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie zapraszają na wieczór poświęcony Odysei Homerowej w cyklu "Czytamy w Polskim", który odbędzie się 24 marca o godz. 17.00 w Teatrze Polskim w Warszawie.
Czytaj więcej...

NIEWINNI CZARODZIEJE - NUMER LUTOWY

Zachęcamy do lektury lutowego numeru "Niewinnych Czarodziejów", czasopisma studentów i doktorantów Wydziału Polonistyki UW: http://niewinni-czarodzieje.pl/

ofertA stypendium

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą stypendium fundowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji m.st. Warszawy.
Czytaj więcej...

spotkanie autorskie z prof. Włodzimierzem Szturcem

Pracownia Historii Dramatu serdecznie zaprasza na spotkanie autorskie z prof. Włodzimierzem Szturcem oraz czytanie performatywne dramatu GoTTTräger. 6 marca 2017, godz. 16.00, czytelnia Biblioteki im. Wacława Borowego na Wydziale Polonistyki UW.
Czytaj więcej...

rok Josepha Conrada-Korzeniowskiego

10 lutego 2017 r. zapraszamy na inaugurację roku Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Pracowni Historii Dramatu 1864-1939.
Czytaj więcej...

CONVENTION AND REVOLUTION - Konferencja międzynarodowa

Zespół Archiwum Kobiet (Instytut Badań Literackich PAN) serdecznie zaprasza do udziału w konferencji poświęconej kobiecej literaturze autobiograficznej i biograficznej XIX i XX wieku. Termin zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2017.
Czytaj więcej...

program "TopMinds"

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta oraz Stowarzyszenie Top 500 Innovators zachęca do udziału w programie "TopMinds". Jest to program szkoleniowo-mentoringowy skierowany do studentów i doktorantów polskich uczelni, którzy planują swoją karierę w nauce, biznesie czy administracji publicznej. Program oferuje udział w mentoringu indywidualnym, spotkaniach i wykładach z przedstawicielami różnych zawodów oraz szkoleniach z rozwijania kompetencji interpersonalnych. Rekrutacja potrwa do 10 lutego 2017.
Czytaj więcej...

KONKURS NA NAJLEPSZE PRACE DOKTORSKIE I MAGISTERSKIE ZWIĄZANE Z DOROBKIEM I HISTORIĄ INSTYTUTU LITERACKIEGO W PARYŻU

Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura oraz Fundacja Kultury Paryskiej zapraszają do wzięcia udziału w pierwszej edycji konkursu na najlepsze prace doktorskie i magisterskie związane tematycznie z historią i dorobkiem Instytutu Literackiego w Paryżu.
Czytaj więcej...

SEMINARIUM: "PROZA SZALOMA ASZA WOBEC HISTORII I ETHOSU POLSKIEGO"

Zapraszamy na seminarium poświęcone prozie Szaloma Asza (24 lutego 2017, Sala Balowa Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, ul. Krakowskie Przedmieście 32).
Czytaj więcej...

POLSKO-BELGIJSKIE STUDIA STOSOWANE - KWALIFIKACJE 2017

Ruszyła rekrutacja na program Polsko-Belgijskich Studiów Stosowanych. Warunkiem przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej 23 lutego 2017 r. (godz. 14.00)  w gabinecie Dyrekcji Instytutu Polonistyki Stosowanej jest złożenie w sekretariacie IPS-u (pok. 7A) w nieprzekraczalnym terminie do 20 lutego 2017 r. wymaganych dokumentów.
Czytaj więcej...

wystawA "W kręgu Quo vadis"

Zachęcamy do obejrzenia wystawy "W kręgu Quo vadis" w Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1 do 10 lutego 2017 r. (w godz. 10.00-16.00), Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, wstęp wolny.
Czytaj więcej...

KONFERENCJA "DRAMATY ZAPOMNIANE - NIEDOCZYTANE - POMINIĘTE. (RE)INTERPRETACJE"

Zapraszamy do udziału w konferencji (3-4 kwietnia 2017 r. w Pałacu Kazimierzowskim) organizowanej przez Pracownię Historii Dramatu 1864-1939 przy Instytucie Literatury Polskiej.
Czytaj więcej...

STUDIA DLA PRZYSZŁYCH NAUCZYCIELI

Rozpoczęła się rekrutacja do Szkoły Edukacji PAFW i UW. To program rocznych studiów dla przyszłych nauczycieli języka polskiego lub matematyki. Zgłoszenia można przesyłać do 31 marca.
Czytaj więcej...

Pożegnanie ŚP. Prof. dr hab. Heleny Karwackiej

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dr hab. Heleny Karwackiej,

badaczki literatury i kultury modernistycznej, wieloletniego pracownika Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, a przedtem Filii UW w Białymstoku. Pozostanie w naszej pamięci Jej wielka humanistyczna kultura, a także niezwykła życzliwość wobec studentów i młodszych kolegów

- dyrekcja i pracownicy Instytutu Literatury Polskiej

Msza żałobna odbędzie się w Wieliczce w sobotę 28.01.2017 r. w kościele oo. franciszkanów-reformatorów ul. Kosiby 31 o godz. 10.00, uroczystości pogrzebowe będą miały miejsce po mszy św. na Cmentarzu Komunalnym w Wieliczce.

"JĘZYK ŁATGALSKI, CZYLI DRUGI JĘZYK ŁOTEWSKI" - WYKŁAD PROF. NICOLE NAU

Pracownia Polsko-Bałtyckich Kontaktów Kulturowych Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na kolejny wykład z cyklu „Bałtowie dalecy i bliscy". Gościem Pracowni będzie Prof. dr hab. Nicole Nau, która wygłosi wykład zatytułowany: "Język łatgalski, czyli drugi język łotewski". Wykład odbędzie się 11 stycznia 2017 roku, o godz. 17.30, sala nr 29, budynek Wydziału Polonistyki, Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa. Prelekcja odbędzie się w języku polskim.
Czytaj więcej...

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KÓŁ NAUKOWYCH

Prezesom wszystkich kół naukowych działających na naszym wydziale uprzejmie przypominamy o konieczności złożenia dziekanowi sprawozdania z działalności koła w roku 2016 i przedstawienia planów naukowych na rok 2017.
Dokument ten powinien zostać zaakceptowany i podpisany przez opiekuna koła, a następnie złożony przez prezesa koła u prodziekana ds. studenckich do piątku 27 stycznia 2017 roku. Złożenie sprawozdania i przedstawienie planów naukowych na najbliższy rok jest warunkiem dofinansowania koła z funduszu dziekańskiego.

Księgarnia internetowa WP "Polon"

Księgarnia internetowa Wydziału Polonistyki UW "Polon" w styczniu 2017 zawiesza działalność na miesiąc. Ponowna sprzedaż ruszy w lutym 2017. Przepraszamy za niedogodności i zapraszamy ponownie od lutego 2017.

ZARZĄDZENIE DZIEKANA NR 23

Zarządzenie z dnia 2.12.2016 r. w sprawie dni wolnych od pracy oraz godzin dziekańskich na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Czytaj więcej...

Zarządzenie nr 24

Zarządzenie z dnia 14.12.2016 r. w sprawie godzin dziekańskich na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W dniu 22 grudnia 2016 r. zarządzam godziny dziekańskie na studiach stacjonarnych od godziny 13.00.

WIGILIA BAŁTYSTYCZNA

Zapraszamy na Wigilię Bałtystyczną, organizowaną przez studentów II roku filologii bałtyckiej. Wigilia odbędzie się we wtorek, 20 grudnia, o godzinie 17.30 w sali 29 na II piętrze Wydziału Polonistyki.

podpinanie egzaminów certyfikacyjnych z języków obcych

Decyzją Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia dr hab. Jolanty Choińskiej-Mika, prof. UW  w terminie od 13 grudnia 2016  do 13 stycznia 2017 r. możliwe będzie podpinanie egzaminów certyfikacyjnych z języków obcych realizowanych w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017.

IKP DLA ALEPPO

Studenci IKP zapraszają na akcję IKP DLA ALEPPO. W czasie Wigilii Instytutu Kultury Polskiej odbędzie się kiermasz nowych i używanych książek, ubrań oraz świątecznych kartek i ciastek. Cały dochód ze sprzedaży zostanie przekazany organizacji White Helmets. Wigilia Instytut Kultury Polskiej, 20 grudnia 2016 (wtorek), godz. 17.00. Więcej informacji: http://ikp.uw.edu.pl/ikp-dla-aleppo-kiermasz-wigilijny/, https://www.facebook.com/events/1606218656061136/

zmiany w Dyżurach dra Łukasza Książyka

W dniu 21.12.2016 r. (środa)  dr Łukasz Książyk dyżur będzie pełnił w godz. 11.30 – 13.00 w sali nr 7 w gmachu Wydziału Polonistyki
W dniach od 27.12.2016 r. do 5.01.2017 r. odwołuje swoje dyżury (urlop)

LOGOPEDIA – TRADYCJA I PERSPEKTYWY ROZWOJU - konferencja

XV Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna jest organizowana w 40. rocznicę powołania studiów logopedycznych w Uniwersytecie Warszawskim. Powstanie Pomagisterskiego Studium Logopedycznego (PSLog) – drugiego w Polsce – miało duże znaczenie dla rozwoju logopedii w kraju. Z PSLog UW byli związani wielce zasłużeni dla polskiej logopedii: dr Irena Styczek, prof. Halina Mierzejewska, doc. Janina Wójtowicz oraz doc. Maria Przybysz-Piwko.
Czytaj więcej...

WIGILIA WYDZIAŁU POLONISTYKI

Zapraszamy wszystkich pracowników, studentów i przyjaciół Wydziału Polonistyki UW na wigilię, która odbędzie się w środę, 14 grudnia, o godz. 17.00, w sali 4. Zgodnie z zarządzeniem dziekana prof. Zbigniewa Grenia od 16.30 do 20.00 obowiązują godziny dziekańskie.
Czytaj więcej...

wykład z cyklu „BAŁTOWIE DALECY I BLISCY"

PRACOWNIA POLSKO-BAŁTYCKICH KONTAKTÓW KULTUROWYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO zaprasza na kolejny wykład z cyklu „BAŁTOWIE DALECY I BLISCY". Gościem Pracowni będzie dr MIROSŁAW JANKOWIAK, Instytut Slawistyki PAN, który wygłosi wykład zatytułowany: „Z DZIEJÓW POLAKÓW KRASŁAWIA I OKOLIC. DZIEDZICTWO PLATERÓW".
Czytaj więcej...

"Slavs and Tatars I UTTER OTHER" - wykład

Zapraszamy na wykład performatywny "Slavs and Tatars I UTTER OTHER", który odbędzie się 8 grudnia (czwartek) o godz. 18:00 w sali numer 5.
Czytaj więcej...

spotkanie z Chrisem Halsem

Specjalizacja Kultura wizualna zaprasza na spotkanie z Chrisem Halsem, twórcą i badaczem kina interaktywnego (środa, 7 grudnia, sala 5 IKP UW)
Czytaj więcej...

„Sto metrów asfaltu. Warszawa Marka Hłaski"

Muzeum Literatury w Warszawie, Pracownia Studiów Miejskich Instytutu Kultury Polskiej UW, Wydawnictwo Lampa i Iskra Boża zapraszają na spotkanie poświęcone książce „Sto metrów asfaltu. Warszawa Marka Hłaski".
Czytaj więcej...

Erasmus+ - spotkanie informacyjne

Zapraszamy studentów i doktorantów Wydziału Polonistyki UW na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości wyjazdu w ramach programu Erasmus+ na zagraniczne studia częściowe, praktyki studenckie i praktyki absolwenckie. Spotkanie odbędzie się 20 grudnia 2016 roku (wtorek) o godzinie 17.00 w sali numer 4 gmachu głównego Wydziału Polonistyki UW.
Czytaj więcej...

SPEKTAKL PT. WATOGODZINA

Lothe Lachmann Videoteatr „Poza" – we współpracy z Zakładem Teatru i Widowisk IKP – zaprasza studentów, doktorantów i pracowników Wydziału Polonistyki na specjalny pokaz najnowszego spektaklu pt. WATOGODZINA, na podstawie tekstów Aleksandra Wata i Oli Watowej.
Czytaj więcej...

SAM POCZĄTEK. LATA 1944-1948 W LITERATURZE OKRESU POLSKI LUDOWEJ - konferencja

5 i 6 grudnia 2016 r. w Pałacu Kazimierzowskim odbędzie się konferencja "Sam początek. Lata 1944-1948 w literaturze okresu Polski Ludowej" organizowana przez Pracownię Antropologicznych.
Czytaj więcej...

University of Toronto: stypendia na staże naukowe oraz studia II i III stopnia

Program Języka Polskiego i Literatury Polskiej na Uniwersytecie Torontońskim (Polish Language and Literature Program at the University of Toronto) utworzył stypendia dla studentów z Polski.
Czytaj więcej...

DEBATA: CZY ISTNIAŁA, ISTNIEJE I BĘDZIE ISTNIEĆ GWARA STUDENCKA?

Język studentów? Może "język" to jednak trochę za dużo? Więc jak? Socjolekt, gwara, slang, żargon? A może argot? Kiedy powstał? Co na niego wpływa? Jak się rozwija?
Czytaj więcej...

KONFERENCJA: "BUŁGARYSTYKA - REINTERPRETACJE"

Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić na konferencję "Bułgarystyka - reinterpretacje" (25-26 listopada 2016 r.) pod honorowym patronatem Rektora UW prof. Marcina Pałysa oraz Ambasadora Republiki Bułgarii w Polsce Pana Emila Yalnazova.
Czytaj więcej...

WYKŁAD O "POEZJI ŻYCIA" WINCENTEGO "WITKA" RÓŻAŃSKIEGO

Zapraszamy na wykład dr. Karola Samsela poświęcony twórczości Wincentego "Witka" Różańskiego (piątek, 25 listopada, godz. 18.15, s. 17).
Czytaj więcej...

DYSKUSJA: ROMANTYCZNE (?) OBRAZY ANDRZEJA WAJDY - "ZEMSTA" i "PAN TADEUSZ"

Koło Naukowe im. Juliusza Słowackiego zaprasza do udziału w spotkaniu poświęconym ekranizacjom "Zemsty" i "Pana Tadeusza" w reżyserii Andrzeja Wajdy (czwartek, 24 listopada, godz. 18.30, s. 26 na I piętrze gmachu Wydziału Polonistyki).
Czytaj więcej...

DEBATA: ANTROPOLOGIA SŁOWA A KOMUNIKOLOGIA

Zakład Antropologii Słowa serdecznie zaprasza na czwartą debatę z serii "Kulturoznawstwo a…" poświęconą związkom antropologii słowa i komunikologii, która odbędzie się 22 listopada (wtorek) o godz. 17.00, w s. 9. O praktykach językowych rozmawiać będą prof. dr hab. Grzegorz Godlewski, dr hab. Emanuel Kulczycki, dr hab. Michał Wendland oraz członkowie Zakładu Antropologii Słowa. Debatę poprowadzą Marta Rakoczy i Justyna Schollenberger.
Czytaj więcej...

Dyskusyjny Klub Filmowy. Ważne nurty, niezwykli reżyserzy

Klub Filmowy im. Jolanty Słobodzian – działający przy Instytucie Polonistyki Stosowanej Wydziału Polonistyki UW – zaprasza do udziału w dyskusyjnym klubie filmowym. Spotkania odbywać się będą dwa razy w miesiącu. Rozmowy o wybranych wcześniej filmach poprzedzone zostaną wykładem poświęconym reżyserom i nurtom światowej kinematografii.
Czytaj więcej...

VIII spotkanie „My z Nich"

Uprzejmie zapraszamy na VIII spotkanie „My z Nich" organizowane przez Pracownię Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej (IPS, Wydział Polonistyki), poświęcone dokonaniom językoznawców Uniwersytetu Warszawskiego.  Jest ono kontynuacją cyklu spotkań poświęconych spuściźnie językoznawców XX w. Spotkanie odbędzie się 25 listopada 2016 roku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w sali numer 17 (I piętro) o godz. 11.30.
Czytaj więcej...

KULTURA PAMIĘCI

Koło Naukowe Bałtystów serdecznie zaprasza na spotkanie z dr Małgorzatą Kasner (Instytut Slawistyki PAN), wieloletnią dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie, która wygłosi wykład „Litewskie badania nad kulturą pamięci (1990–2015)". Spotkanie odbędzie się 23 listopada (środa) o godzinie 18.00 w sali 02.
Czytaj więcej...

UNIWERSYTECKIE SPOTKANIA Z RYNKIEM PRACY

Zachęcamy do udziału w Uniwersyteckich Spotkaniach z Rynkiem Pracy 22 i 23 listopada 2016 r. w BUW i na Wydziale Neofilologii. Więcej informacji: http://spotkania.uw.edu.pl/strefa-studenta/ oraz na Facebooku.

SPOTKANIE INFORMACYJNE NA TEMAT PRAW CUDZOZIEMCÓW W POLSCE

Instytut Stosunków Międzynarodowych i Network on Humanitarian Action  (NOHA) zapraszają wszystkich zainteresowanych studentów na spotkanie informacyjne na temat praw cudzoziemców w Polsce. Spotkanie odbędzie się 17 listopada o godz. 15.00 w Collegium Iuridicum II (ul Lipowa 4) w Sali nr 1.3. Poprowadzi je inspektor Gerard Bah – Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach ds. Ochrony Praw Człowieka.
Czytaj więcej...

11 listopada 2016 r. - 13 listopada 2016 r.

Zgodnie z zarządzeniem Dziekana Wydziału Polonistyki od 11 listopada 2016 r. do 13 listopada 2016 r. zamknięte będą budynki zajmowane przez jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

SPOTKANIE Z PROF. PRZEMYSŁAWEM CZAPLIŃSKIM

17 listopada (w czwartek) o godz. 17.30 zapraszamy do Biblioteki im. Wacława Borowego (I piętro w gmachu Wydziału Polonistyki UW) na spotkanie z jednym z najpopularniejszych współczesnych krytyków literackich i znawców literatury współczesnej, prof. Przemysławem Czaplińskim z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Czytaj więcej...

Niewinni-czarodzieje.pl

Zachęcamy do lektury październikowego numeru internetowego czasopisma studentów i doktorantów Wydziału Polonistyki UW Niewinni-czarodzieje.pl
Czytaj więcej...

ZADUSZKI LITERACKIE ZE STANISŁAWEM GROCHOWIAKIEM

Instytut Kultury Polskiej Wydziału Polonistyki UW wraz z Klubojadalnią Eufemia w czwartek, 3 listopada, zaprasza na ZADUSZKI LITERACKIE ZE STANISŁAWEM GROCHOWIAKIEM.
Czytaj więcej...

NOWY NUMER CZASOPISMA "WIDOK"

Ukazał się nowy numer czasopisma "Widok", związanego z Instytutem Kultury Polskiej Wydziału Polonistyki UW. Temat numeru: "Fotografia i skuteczność gestu". Zachęcamy do lektury: http://pismowidok.org/index.php/one/
Czytaj więcej...

Poeci-studenci podziemnego Uniwersytetu Warszawskiego wobec romantyzmu

Zapraszamy na konferencję "Poeci-studenci podziemnego Uniwersytetu Warszawskiego wobec romantyzmu", która odbędzie się e czwartek 3 listopada 2016 roku w sali balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich.
Czytaj więcej...

PROGRAM MOST W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKAD. 2016/2017

Osoby zainteresowane podjęciem studiów na innej uczelni w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 mogą rejestrować się pomiędzy 31 października a 30 listopada 2016 r. w Internetowej Rejestracji Kandydatów MOST.
Czytaj więcej...

Badanie losów absolwentów

Serdecznie zapraszamy do udziału w zespole badawczym "Badanie losów absolwentów". W ramach prac zespołu zaplanujemy i przeprowadzimy badania ilościowe i jakościowe wśród studentów pierwszego roku Wydziału Polonistyki oraz badania jakościowe wśród absolwentów.
Czytaj więcej...

Pożegnanie ŚP. doc. dr Marii Przybysz-Piwko

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci ŚP. doc. dr Marii Przybysz-Piwko, językoznawcy, logopedy, współtwórcy logopedii warszawskiej. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 20 października br. (czwartek) o godz. 13.00 w Parafii św. Izydora w Markach (ul. Piłsudskiego 93).

O godzinie 11.30 na terenie Kampusu UW (przed budynkiem Starego BUW-u) będzie podstawiony autokar, który przewiezie uczestników pogrzebu do kościoła i na cmentarz. Po zakończonych uroczystościach będzie można wrócić na Kampus UW tym samym autokarem.

Dyrekcja Instytutu Polonistyki Stosowanej

SPOTKANIE Z ANNĄ FRAJLICH

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Anną Frajlich, poetką i wykładowczynią języka polskiego oraz literatury polskiej na nowojorskim uniwersytecie Columbia, a także absolwentką Wydziału Polonistyki...
Czytaj więcej...

WARSZTATY: „NOWE TECHNOLOGIE W PRACY NAUCZYCIELA NA PRZYKŁADZIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO"

Doktoranckie Koło Glottodydaktyki Polonistycznej zaprasza na warsztaty pt. „Nowe technologie w pracy nauczyciela na przykładzie języka polskiego jako obcego", które odbędą się 21.10.2016 roku o godzinie 17.15 w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM (ul. Krakowskie Przedmieście 32, Pałac Tyszkiewiczów- Potockich, czytelnia I).
Czytaj więcej...

Młody wiek XIX? - konferencja

12 i 13 października 2016 r. odbędzie się konferencja "Młody wiek XIX?" organizowana przez Koło Naukowe im. Juliusza Słowackiego. Zapraszamy do Sali Balowej pałacu Tyszkiewiczów-Potockich w pobliżu Kampusu Głównego UW (ul. Krakowskie Przedmieście 32, Warszawa).
Czytaj więcej...

WARSZTATY ZE SKŁADU PUBLIKACJI NAUKOWYCH, 24-25 PAŹDZIERNIKA 2016

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników i uczestniczek z systemem składu tekstu LaTeX, pozwalającym na przygotowanie profesjonalnie wyglądających dokumentów osobom nieposiadającym specjalistycznej wiedzy o typografii.
Czytaj więcej...

BRIDGES IN THE BALTICS - międzynarodowA konferencja

W dniach 30.09–1.10.2016 bałtystyka na Wydziale Polonistyki UW będzie gospodarzem międzynarodowej studencko-doktoranckiej bałtystycznej konferencji BRIDGES IN THE BALTICS, podczas której swoje wystąpienia zaprezentują studenci z Litwy, Łotwy, Estonii, Rosji, Węgier, Francji, Chin oraz Polski. Serdecznie zapraszamy!
Czytaj więcej...

WYDZIAŁOWA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/17

Dziekan Wydziału Polonistyki zaprasza na inaugurację roku akademickiego 2016/2017, która odbędzie się dnia 28 września 2016 r. (w środę) o godz. 10.00 w auli starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (wejście na dziedzińcu na wprost głównej bramy UW).

Po uroczystości inauguracyjnej odbędą się spotkanie informacyjne prowadzone przez Prodziekana ds. studenckich o studiach i studiowaniu na Wydziale Polonistyki oraz obowiązkowy wykład organizowany przez Samorząd Studentów UW.

29 września 2016 r. (w czwartek) studentów I roku studiów I stopnia (licencjackich) zapraszamy o godz. 10.00 do Auditorium Maximum UW – sale C i D – gdzie odbędzie się dzień adaptacyjny, podczas którego studentom filologii polskiej (obu specjalności) oraz logopedii będą wydawane legitymacje studenckie oraz podpisywane umowy o odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na studiach stacjonarnych.

Sala C - studenci logopedii. Sala D - studenci filologii polskiej (specjalność literaturoznawczo-językoznawcza). Sala nr 8 w gmachu głównym Wydziału Polonistyki - studenci filologii polskiej (specjalność "literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej").

Rozpoczęcie Zajęć na studiach niestacjonarnych

Zajęcia na studiach niestacjonarnych rozpoczynają się 1/2 października. (sobota godz. 9.00, niedziela godz. 8.00).

Pożegnanie doc. dr Elżbiety Kauer-BugajnEJ

20 września 2016 r. odeszła od nas doc. dr Elżbieta Kauer-Bugajna, wieloletnia pracowniczka Wydziału Polonistyki. Żegnamy ją z głębokim żalem i zapamiętamy jako życzliwego i pogodnego człowieka, bardzo dobrego dydaktyka i osobę oddaną swojej pracy.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek, 26 września, o godz. 13.00, w Kościele pod wezwaniem św. Karola Boromeusza w Warszawie. O godz. 12.20 na terenie kampusu UW (przed budynkiem Starego BUW-u) będzie podstawiony autokar, który przewiezie uczestników pogrzebu do kościoła i na cmentarz. Odjazd autokaru o godz. 12.30. Po zakończonych uroczystościach będzie można wrócić na kampus UW tym samym autokarem.

Propozycja Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu

Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu wyszło z kolejną interesującą inicjatywą: Gathering & Gardening. Tym razem integracja studentów polskich i zagranicznych odbędzie się podczas zwiedzania i porządkowania Ogrodu Botanicznego UW (30 września i 5 października). Zainteresowani powinni zarejestrować się poprzez wypełnienie formularza online do 28 września.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie UCW: http://wolontariat.uw.edu.pl/gg/

Pożegnanie doktor Krystyny Długosz-Kurczabowej

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci – 14 września 2016 roku – Doktor
Krystyny Długosz-Kurczabowej
, wieloletniego pracownika Instytutu Języka Polskiego Wydziału Polonistyki, badaczki historii języka i etymologii, twórczyni Wielkiego słownika etymologiczno-historycznego języka polskiego, członka-założyciela Towarzystwa Kultury Języka, znakomitego wykładowcy, dobrego i prawego człowieka. Będzie nam Jej bardzo brakowało.

Ostatnie pożegnanie dr Krystyny Długosz-Kurczabowej rozpocznie się w czwartek, 22 września o godz. 11.00 w kościele świętych Rafała i Alberta przy ul. Gwiaździstej 17 w Warszawie.

Tadeusz Kudliński. Aksjologia i nowoczesność - konferencja

Pracownia Historii Dramatu 1864-1939 przy Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Katedra Literatury XX wieku, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukową Tadeusz Kudliński. Aksjologia  i nowoczesność: wojna, historia, literatura, teatr. Warszawa 08.11.2016
Czytaj więcej...

RUSZYŁA REJESTRACJA NA STUDIA 2016/2017

Czytaj więcej...

DODATKOWA REJESTRACJA na studia stacjonarne (dzienne) I stopnia

Uwaga! 1 września 2016 (czwartek) ruszyła DODATKOWA REJESTRACJA na studia stacjonarne (dzienne) I stopnia na kierunku filologia polska, specjalność literaturoznawczo-językoznawcza. Potrwa ona do 14 września do godz.23.59.

Szczegóły odnośnie do rejestracji na studia na Wydziale Polonistyki znajdują się na stronie

https://irk.uw.edu.pl/

W przypadku problemów z rejestracją zachęcamy do zajrzenia na stronę

http://rekrutacja.uw.edu.pl/index.php/rekrutacja-krok-po-kroku/

REKRUTACJA NA STUDIA – TURA WRZEŚNIOWA:

Informujemy, że 1 sierpnia 2016 roku zostanie otwarta rejestracja na wybrane kierunki studiów na Wydziale Polonistyki:

 • filologia bałtycka: studia I i II stopnia (stacjonarne)
 • filologia bałtycka: studia I i II stopnia (studia równoległe)
 • logopedia ogólna i kliniczna: studia II stopnia (stacjonarne)
 • filologia polska, specjalność „Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej": studia II stopnia (stacjonarne)
 • filologia polska, specjalność literaturoznawczo-językoznawcza: studia II stopnia (stacjonarne)
 • filologia polska, specjalność literaturoznawczo-językoznawcza: studia I i II stopnia (niestacjonarne, zaoczne)
 • filologia polska, specjalność literaturoznawczo-językoznawcza: studia I i II stopnia (studia równoległe)

Rejestracja na studia I stopnia zakończy się 14 września 2016 roku.

Rejestracja na studia II stopnia zakończy się 21 września 2016 roku.

Ogłoszenie wyników (lista osób zakwalifikowanych na studia I-szego stopnia: 21 września 2016 roku, godz. 14.00.

Ogłoszenie wyników (lista osób zakwalifikowanych na studia II-go stopnia: 24 września 2016 roku, godz. 14.00.

Egzamin sprawdzający znajomość języka polskiego dla kandydatów z maturą zagraniczną: 19 września 2016 roku, godz. 10.00, sala 7 (dotyczy kandydatów na studia I stopnia)

Rozmowy predyspozycyjne na logopedię ogólną i kliniczną: 22 września 2016 roku, godz 10.00, sala 7

Sprawdzian dla niepolonistów na studia II stopnia: 22 września 2016 roku, godz. 12.00, sala 8

Egzamin sprawdzający znajomość języka polskiego  dla kandydatów z dyplomem zagranicznym: 22 września 2016 roku, godz. 10.00, sala 7 (dotyczy kandydatów na  studia II stopnia)

Egzamin kwalifikujący na studia II stopnia na kierunek filologia bałtycka: 22 września 2016 roku, godz. 14.00

Przyjmowanie dokumentów na studia I-szego stopnia: 22, 23 września 2016 roku, godz. 12.00 - 14.00, sala nr 6

Przyjmowanie dokumentów na studia II-go stopnia: 26, 27 września 2016 roku, godz. 12.00 - 14.00, sala nr 6

Pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres: rekrut.polon@uw.edu.pl

UWAGA!

Kandydaci na filologię klasyczną znajdą wszystkie informacje dotyczące rekrutacji tutaj:

http://ifk.uw.edu.pl/rekrutacja/studia-i-stopnia,78.html

http://ifk.uw.edu.pl/rekrutacja/studia-ii-stopnia,79.html

Kandydaci na kulturoznawstwo – wiedzę o kulturze znajdą wszystkie informacje dotyczące rekrutacji tutaj:

http://ikp.uw.edu.pl/rekrutacja/rekrutacja-na-studia-i-stopnia/

http://ikp.uw.edu.pl/rekrutacja/rekrutacja-na-studia-ii-stopnia/

Kandydaci na slawistykę  znajdą wszystkie informacje dotyczące rekrutacji tutaj:

http://www.slawistyka.uw.edu.pl/rekrutacja-2.html

nowa strona pracowni Historii Dramatu 1864-1939

1 września wystartowała nowa strona pracowni Historii Dramatu 1864-1939: http://pracowniadramatu.uw.edu.pl/

podpinanie egzaminów certyfikacyjnych z języków obcych

Decyzją pani prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. dr hab. Marty Kicińskiej-Habior w terminie od 22 sierpnia do 5 września 2016 r. możliwe będzie podpinanie egzaminów certyfikacyjnych z języków obcych realizowanych w sesji poprawkowej semestru letniego roku akademickiego 2015/2016.

egzamin certyfikatowy z języka polskiego

Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM organizuje w dniach 03.09 – 04.09. 2016 państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na poziomie B1 i B2.

Rejestracja kandydatów: 1.07.2016 – 27.07.2016
Czytaj więcej...

pokaz litewskiego filmu muzycznego "Paskutiniai Brėmeno muzikantai"

Serdecznie zapraszamy na ostatni przed wakacjami pokaz litewskiego filmu muzycznego  "Paskutiniai Brėmeno muzikantai" ("Ostatni muzykanci z Bremy", 2005, reż. V. Lekavičius),​ ​który odbędzie się w najbliższą środę (22 czerwca) o godz. 17.00 w sali 17 (I piętro) w budynku Wydziału Polonistyki. Film będzie wyświetlany z polskimi napisami, opracowanymi przez studentów bałtystyki.​Pokaz otwarty, wstęp wolny.​

nowY numer pisma "Widok"

Serdecznie zapraszamy do lektury nowego numeru pisma "Widok": http://pismowidok.org/index.php/one/issue/view/15/showToc, poświęconego przemianom polskiej kultury wizualnej lat dziewięćdziesiątych. Zapraszamy również do zapoznania się z najnowszym CFP do numeru "Uchodźcy. Obrazy migracji, pamięć w ruchu".
Czytaj więcej...

WYKŁAD PERFORMATYWNY: "Cezaria B., czyli czy etnografia jest kobietą?"

Serdecznie zapraszamy do udziału w otwartym wykładzie performatywnym "Cezaria B., czyli czy etnografia jest kobietą?". Piątek, godz, 18.00, sala nr 5 w Instytucie Kultury Polskiej.
Czytaj więcej...

PRAKTYKA – UTOPIA – METAFORA. WYNALAZEK W XIX WIEKU - PROMOCJA KSIĄŻKI

Serdecznie zapraszamy na promocję książki PRAKTYKA – UTOPIA – METAFORA. WYNALAZEK W XIX WIEKU. W dyskusji o publikacji udział wezmą: prof. Wojciech Tomasik, dr Katarzyna Czeczot...
Czytaj więcej...

WYBRANO PRODZIEKANÓW WYDZIAŁU KADENCJI 2016-2020

Czytaj więcej...

Znużenie, czyli Józefa Joteyko w Collège de France

Zachęcamy do udziału w wykładzie performatywnym "Znużenie, czyli Józefa Joteyko w Collège de France", w reżyserii Urszuli Kijak. Dr Agata Chałupnik z Instytutu Kultury Polskiej UW opowie o krzywej zmęczenia, o Józefie Joteyko, o kobietach w nauce i wyborach, przed którymi stawały sto lat temu.
Czytaj więcej...

BADANIE WALENCJI CZASOWNIKA – KONFERENCJA (9-11 CZERWCA)

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej pn. BADANIE WALENCJI CZASOWNIKA W KRAJACH SŁOWIAŃSKICH. WCZORAJ I DZIŚ,  która odbywać się będzie w dniach 9-11 czerwca 2016 r. na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Czytaj więcej...

piknik naukowy "Odkryj UW!"

Zapraszamy na piknik naukowy "Odkryj UW!" (4-5 czerwca 2016) w ramach obchodów dwusetlecia UW
Czytaj więcej...

STYPENDIUM RZĄDU KOLUMBII DLA STUDENTÓW Z ZAGRANICY

Uwaga! Przedłużono termin składania wniosków dotyczących stypendiów ufundowanych przez Kolumbijski Instytut Kredytów Edukacyjnych i Studiów Technicznych za Granicą (ICETEX) do 10 czerwca br.
Czytaj więcej...

Stypendia szkoleniowe MaxRoy.com dla studentów

Stypendium szkoleniowe stwarza szansę na podniesienie kwalifikacji oraz zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu marketingu internetowego. Termin nadsyłania artykułów: 6 czerwca 2016 r.
Czytaj więcej...

WYBORY PRODZIEKANÓW 31 maja 2016!

Czytaj więcej...

spotkania z CLARĄ ROYER

Instytut Kultury Polskiej UW oraz Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW zapraszają na dwa spotkania z CLARĄ ROYER (Centre français de recherche en sciences sociales, Praga).
Czytaj więcej...

Młody wiek XIX? - konferencja

Koło Naukowe im. Juliusza Słowackiego przy Zakładzie Literatury Romantyzmu w Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji studencko-doktoranckiej Młody wiek XIX?
Czytaj więcej...

godziny dziekańskie 27 maja

27 maja 2016 obowiązują godziny dziekańskie (8.00-20.00) na studiach stacjonarnych.
Czytaj więcej...

Warsztaty "Omeka - wprowadzenie do wolnego systemu publikowania repozytoriów/bibliotek cyfrowych"

Zachęcamy do udziału w warsztatach, które odbędą się 31 maja.
Czytaj więcej...

Warsztaty "Wordpress w komunikacji naukowej"

Zapraszamy do udziału w warsztatach, które odbędą się 7 czerwca 2016.
Czytaj więcej...

Uchwała nr 42 Rady Wydziału

Uchwała nr 42 Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie zasad wspólnego pisania prac dyplomowych przez studentów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Czytaj więcej...

Obszary pogranicza - konferencja

Zachęcamy do uczestnictwa w ogólnopolskiej konferencji "Obszary pogranicza" organizowanej przez Samorząd Studentów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (20-21 maja 2016).
Czytaj więcej...

KONKURS DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW I DOKTORANTÓW (DSM 2016)

Ruszyła kolejna edycja wydziałowego konkursu na dofinansowanie badań młodych naukowców (do 35. roku życia) oraz uczestników studiów doktoranckich Wydziału Polonistyki. Termin składania wniosków mija 15 czerwca br.
Czytaj więcej...

BEZPŁATNE STUDIA PODYPLOMOWE DLA ABSOLWENTÓW FILOLOGII POLSKIEJ

Uniwersytet Warszawski wraz z Polsko Amerykańską Fundacją Wolności przygotował bardzo ciekawą ofertę bezpłatnych studiów podyplomowych dla absolwentów filologii polskiej. To studia dzienne, które trwać będą 10 miesięcy. Rekrutować mogę się na nie osoby, które kończą właśnie studia II stopnia. Szersza informacja na ten temat opublikowana została na stronie głównej Uniwersytetu.
http://www.uw.edu.pl/rekrutacja-do-szkoly-edukacji/

Zabawa może uczyć, a nauka bawić - warsztaty

Doktoranckie Koło Glottodydaktyki Polonistycznej zaprasza na warsztaty "Zabawa może uczyć, a nauka bawić. Zabawa na lekcjach języka (polskiego jako) obcego". 20 maja 2016, godz. 15.00, Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM, ul. Krakowskie Przedmieście 32, czytelnia III. Liczba miejsc ograniczona.
Czytaj więcej...

Wiosna Poezji

Koło Naukowe Bałtystów UW serdecznie zaprasza na spotkanie z litewskimi poetami w ramach tegorocznej edycji festiwalu Wiosna Poezji (Poezijos pavasaris)
Czytaj więcej...

JUBILEUSZ 40-LECIA IKP

W tym roku Instytut Kultury Polskiej UW obchodzi rocznicę czterdziestolecia swojej działalności. Z tej okazji zapraszamy na CYKL WYDARZEŃ JUBILEUSZOWYCH, który odbędzie się w dniach 16-20 maja 2016.
Czytaj więcej...

spotkanie absolwentów Wydziału Polonistyki

Serdecznie zapraszamy na spotkanie absolwentów Wydziału Polonistyki w sobotę 14 maja 2016 r. w godzinach 12:00–13:30. Absolwenci będą mieli okazję spotkać się z wieloletnim Dziekanem Wydziału, dr. Andrzejem Guzkiem, oraz obecnym Prodziekanem, prof. Grzegorzem Leszczyńskim.
Czytaj więcej...

II tura kwalifikacji na zagraniczne studia częściowe

Biuro Współpracy z Zagranicą UW ogłosiło II turę (tzw. ogólnouniwersytecką) na zagraniczne studia częściowe w ramach puli niewykorzystanych miejsc. Studenci zainteresowani wyjazdem w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 proszeni są o zapoznanie się z regulaminem BWZ oraz o kontaktowanie się ze swoimi koordynatorami.
Czytaj więcej...

Dramat poetycki od-nowa - konferencja

Zapraszamy do wzięcia udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej Dramat poetycki od-nowa, która odbędzie się w dniach 25-26 października 2016 roku w Lublinie. Podczas konferencji, której celem jest interdyscyplinarna analiza zjawisk związanych z kształtowaniem się, ewolucją, modernizacją, a także nowoczesnymi propozycjami dramatu poetyckiego, który zdaje się we współczesnej kulturze ponownie dochodzić do głosu, postaramy się od-nowa spojrzeć na fenomen tej formy wypowiedzi artystycznej.
Czytaj więcej...

Liryka Adama Mickiewicza - konferencja

Zapraszamy na konferencję, Liryka Adama Mickiewicza – ekspresja twórczego wyznania. 12 - 13 maja, Dom Polonii, ul. Krakowskie Przedmieście 64, Warszawa
Czytaj więcej...

HISTORIA PRZED PAMIĘCIĄ 2

Zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową: "Historia przed pamięcią 2: Pierwsze praktyki dokumentowania Zagłady"
Czytaj więcej...

ZARZĄDZENIE DZIEKANA W SPRAWIE DNI WOLNYCH OD PRACY NA WYDZIALE POLONISTYKI

Czytaj więcej...

METODY HUMANISTYKI CYFROWEJ (NIE TYLKO) DLA FILOLOGÓW

Zachęcamy do udziału w kolejnych warsztatach prowadzonych w Laboratorium Cyfrowym Humanistyki UW. Termin: 10 maja, godz. 16.00-20.00, 11 maja 10.00-14.00. Rejestracja do 8 maja (decyduje kolejność zgłoszeń).
Czytaj więcej...

KULTUROZNAWSTWO A ETNOGRAFIA – dyskusja

Instytut Kultury Kultury Polskiej UW zaprasza bardzo serdecznie na kolejną, trzecią już debatę organizowaną przez IKP z cyklu „Kulturoznawstwo a…". Tym razem będzie ona dotyczyć relacji między kulturoznawstwem a etnografią. Czwartek 28 kwietnia o godz. 18.00 w Solec 44, ul. Solec 44.
Czytaj więcej...

WYDZIAŁ POLONISTYKI NA DNIU OTWARTYM UW 23 KWIETNIA

Zapraszamy na stoisko Wydziału Polonistyki w dniu otwartym UW 23 kwietnia. Kandydaci na studia otrzymają wszelkie informacje związane z zasadami rekrutacji, kierunkami studiów, a także dowiedzą się, jak wygląda życie naukowe na Wydziale Polonistyki. To również dobra okazja, żeby przekonać się o możliwościach zawodowych po ukończeniu studiów polonistycznych. Czekamy już od godz. 10.00! (Goście naszego stoiska mogą otrzymać książki wydane przez Sekcję Wydawniczą Wydziału Polonistyki).
Czytaj więcej...

Zjazd Absolwentów UW

Zachęcamy do rejestracji na Zjazd Absolwentów UW, który odbędzie się 13 i 14 maja. Wszystkie szczegóły oraz formularz rejestracyjny znajduje się pod poniższym linkiem: https://uw200.uw.edu.pl/pl/zjazd-absolwentow/

wystąpienia Zoltána Vargi

Zapraszamy na dwa wystąpienia Zoltána Vargi z Węgierskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetu w Peczu: The representation of the Holocaust in Hungarian literature: memoirs,diaries, autobiographies and literary transformation of the historical trauma. The Fatelessness (Los utracony) of Imre Kertész in the context of the literature of witnessing oraz Theoretical problems of autobiographical writing. Autobiographical genres and the question of factuality from Positivism to Postmodern.
Czytaj więcej...

Rekrutacja do programu MOST w roku akademickim 2016/2017

Studentów zainteresowanych podjęciem studiów na innej uczelni w semestrze zimowym lub w całym roku akademickim 2016/2017 zachęcamy do zapoznania się z pismem pani prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. dr hab. Marty Kicińskiej-Habior.


Czytaj więcej...

dyskusjA o książce Pawła Maciejki "Wieloplemienny tłum"

Zapraszamy na dyskusję o książce Pawła Maciejki Wieloplemienny tłum. Jakub Frank i ruch frankistowski, 1755-1816 (Wydawnictwo W Podwórku, Gdańsk 2014).
Czytaj więcej...

WYBORY DZIEKANA 26 kwietnia, godz. 16.00!

Czytaj więcej...

100 LAT SLAWISTYKI

Czytaj więcej...

konferencjA naukowA "Tekst, słowo, obraz"

Koło Naukowe Edytorów przy Katedrze Edytorstwa Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na studencko-doktorancką konferencję naukową "Tekst, słowo, obraz", która odbędzie się 4 czerwca 2016 roku na Wydziale Filologicznym UŁ.
Czytaj więcej...

WYSTĄPIENIA PROF. JUDITH LYON-CAEN

Zapraszamy na dwa wystąpienia prof. Judith Lyon-Caen z École des hautes études en sciences sociales (Paryż):Janina Hescheles' Memoirs: from the manuscript to the book (Wspomnienia Janiny Hescheles: od rękopisu do książki), Les révolutions littéraires de Paris 1815-1848 (Rewolucje literackie Paryża 1815-48)
Czytaj więcej...

Kongres języka prawnego i prawniczego

Koło Naukowe "Lingua Iuris" ma zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w Kongresie języka prawnego i prawniczego pod honorowym patronatem prof. dr. hab. Zbigniewa Grenia, Dziekana Wydziału Polonistyki UW i prof. dr. hab. Krzysztofa Rączki, Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UW oraz X Ogólnopolskim Dyktandzie Prawniczym  które odbędzie się w dniach 21-22 kwietnia 2016 r. na Uniwersytecie Warszawskim ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Czytaj więcej...

UniwersyteckiE Spotkaniach z Rynkiem Pracy

Zachęcamy do udziału w 26. Uniwersyteckich Spotkaniach z Rynkiem Pracy 19-21 kwietnia 2016 r.
Wszystkie szczegóły:
http://spotkania.uw.edu.pl/
http://spotkania.uw.edu.pl/strefa-studenta/

Komisja Glottodydaktyczna

17 marca br. na Wydziale Polonistyki rozpoczęła działalność Komisja Egzaminacyjna Potwierdzająca Specjalizację Zawodową w zakresie Glottodydaktyki Polonistycznej powołana Zarządzeniem nr 1 Rektora UW z dn. 7.01.2016 r. W skład Komisji weszli: prof. dr hab. Stanisław Dubisz (przewodniczący), prof. dr hab. Halina Karaś, prof. dr hab. Jerzy Podracki oraz prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz.
Czytaj więcej...

Konkurs fotografii naukowej w ramach Jubileuszu 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego

Dożyliśmy czasów w których niemal wszyscy są fotografami. Nieustannie zasypywani jesteśmy nowymi zdjęciami dopływającymi do nas wszelkimi możliwymi kanałami. Internet jest pełen zdjęć, ulice oblepione są zdjęciami, w wielu gazetach więcej zdjęć niż tekstu. Ogromna większość tych zdjęć  żyje krótko, bo są powierzchownym zapisem najbanalniejszych ludzkich doświadczeń. Są migawkami informującymi o tym że jesteśmy, i to wszystko. Ale to głównie one wypełniają przestrzeń w której funkcjonujemy.
Czytaj więcej...

SPOTKANIE Z KANDYDATEM NA DZIEKANA

zebranie otwarte z kandydatem na dziekana, 5.04.2016 r. (wtorek), s.4, gmach Wydziału Polonistyki
Czytaj więcej...

W teatrze dziejów. O dramacie historycznym od 1864 roku do dzisiaj

Pracownia Historii Dramatu Polskiego 1864-1939 przy Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego ma zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję naukową W teatrze dziejów. O dramacie historycznym od 1864 roku do dzisiaj, która odbędzie się w dniach 9-10 maja 2016 roku.
Czytaj więcej...

KSIĘGARNIA internetowa Wydziału Polonistyki UW

Z przyjemnością informujemy, że ruszyła księgarnia internetowa Wydziału Polonistyki UW.
W księgarni dostępne są książki wydane na Wydziale Polonistyki - polonistyczne, slawistyczne, bałtystyczne, kulturoznawcze i z zakresu filologi klasycznej. http://ksiegarniapolon.uw.edu.pl/

MORALNY KAPITALIZM - seminarium

Czy kapitalizm może być moralny? Czy menadżerowie otrzymują zbyt wysokie wynagrodzenia? Czy zysk może szkodzić? Na te i inne pytania odpowiemy na naszym seminarium. W ramach zajęć zapraszamy również na wyjątkowe wykłady i dyskusje z tak ważnymi osobistościami świata nauki jak: Jens Lowitzsch, Michael Greaney czy Maciej Zięba.
Czytaj więcej...

Młodzi o języku pokoleń - KONFERENCJA

Przypominamy o możliwości zgłaszania się na IV konferencję "Młodzi o języku pokoleń" organizowaną przez Koło Naukowe "Twarde Jery" pod patronatem Dziekana Wydziału Polonistyki prof. dr. hab. Zbigniewa Grenia. Konferencja odbędzie się 8-10 kwietnia 2016.
Czytaj więcej...

IV EDYCJA KONKURSU IM. INKI BRODZKIEJ-WALD

Trwa nabór zgłoszeń do IV edycji Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald na najlepsze prace doktorskie z dziedziny humanistyki. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce do 29 lutego 2016 r. czeka na zgłoszenia prac doktorskich z dziedziny humanistyki, poświęconych współczesności, obronionych w 2015 roku.
Czytaj więcej...

kawiarenkA językowA SpeaKDating

Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu rusza z inicjatywą kawiarenki językowej SpeaKDating, w ramach której polscy studenci będą mogli spotkać się i porozmawiać z kolegami z zagranicy po angielsku, a przy okazji uczyć ich języka polskiego.Uwaga! Początek już 2 marca, zgłoszenia przyjmowane są do 29 lutego.
Czytaj więcej...

OFERTA BEZPŁATNYCH WYKŁADÓW DLA LICEÓW

W związku z jubileuszem dwusetlecia Uniwersytetu Warszawskiego, na którym nauki polonistyczne uprawiane są od samych początków, Wydział Polonistyki ma przyjemność przedstawić ofertę nieodpłatnych wykładów i zajęć warsztatowych dla szkół ponadgimnazjalnych. Zajęcia zostały przygotowane przez doktorantów naszego Wydziału. Doktoranci zaproponowali tematy wykładów zgodne z ich specjalizacją naukową, zaprojektowane są one jednak w taki sposób, aby zainteresować uczniów językiem polskim oraz kulturą i literaturą polską, a także takimi dziedzinami jak antropologia, filologia słowiańska i filologia klasyczna. Zależy nam, żeby przekazywana wiedza była zachętą dla uczniów do rozwijania kompetencji humanistycznych.
Czytaj więcej...

Polsko-Belgijskie Studia Stosowane (PBSS)

Instytut Polonistyki Stosowanej Wydziału Polonistyki UW we współpracy z Katedrą Polonistyki Wydziału Filozofii i Literatury Uniwersytetu Wolnego w Brukseli zapraszają studentów I roku II stopnia studiów wszystkich specjalności polonistycznych do udziału w międzynarodowych polsko-belgijskich studiach magisterskich z zakresu polonistyki stosowanej, problematyki środkowoeuropejskiej i dialogu polsko-belgijskiego.
Czytaj więcej...

Otwarte dane badawcze w humanistyce

Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW zaprasza pracowników naukowych i doktorantów do udziału w warsztatach "Otwarte dane badawcze w humanistyce" 17 marca 2016 r.
Czytaj więcej...

Niewinni Czarodzieje

Zachęcamy do lektury lutowego numeru internetowego czasopisma studentów i doktorantów Wydziału Polonistyki UW "Niewinni Czarodzieje": www.niewinni-czarodzieje.pl

Metody humanistyki cyfrowej (nie tylko dla filologów)

Laboratorium Cyfrowego Humanistyki UW zaprasza na warsztaty "Metody humanistyki cyfrowej (nie tylko dla filologów)". Termin: 1-2 marca 2016.
Czytaj więcej...

Rekrutacja do Stowarzyszenia Collegium Invisibile

Pierwszy etap: do 29 lutego 2016 r. Jeśli jesteś studentem, który łączy swoją przyszłość z pracą naukową, dołącz do Stowarzyszenia Naukowego Collegium Invisibile! Collegium Invisibile jest najstarszą polską organizacją umożliwiającą uzdolnionym studentom realizację własnych projektów badawczych pod okiem doświadczonych naukowców.
Czytaj więcej...

PODPIĘCIA

Na mocy decyzji pani prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. dr hab. Marty Kicińskiej-Habior w terminie od 18 lutego do 4 marca 2016 roku będzie możliwość podpinania przez studentów w USOSweb przedmiotów realizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016.  Dotyczyć to będzie wszystkich przedmiotów, których nie objął mechanizm wymuszania podpięć podczas rejestracji na te przedmioty.

„Jednowierszówka". Spotkanie z Edwardem Pasewiczem

1 lutego (poniedziałek) o godzinie 18:00 zapraszamy na spotkanie z Edwardem Pasewiczem. Spotkanie odbędzie się w Muzeum Literatury przy Rynku Starego Miasta 20 w Warszawie. Rozmowę moderować będą Jan Barański i Łukasz Żurek.
Czytaj więcej...

W teatrze dziejów. O dramacie historycznym od 1864 roku do dzisiaj - konferencja

Pracownia Historii Dramatu 1864-1939 przy Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego ma zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję naukową "W teatrze dziejów. O dramacie historycznym od 1864 roku do dzisiaj", która odbędzie się w dniach 9-10 maja 2016 roku
Czytaj więcej...

spotkanie z prof. dr. hab. Włodzimierzem Szturcem

Pracownia Historii Dramatu 1864-1939 przy Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego ma zaszczyt zaprosić na spotkanie z prof. dr. hab. Włodzimierzem Szturcem, które odbędzie się 27 stycznia 2016 roku, o godz. 17:00, w Bibliotece im. W. Borowego, na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Czytaj więcej...

Akademia Danfoss

Firma Danfoss Poland po raz szósty organizuje program stypendialny pod nazwą Akademia Danfoss. Wsparcie stypendialne uzyska troje utalentowanych studentów uczelni technicznych i humanistycznych z województw mazowieckiego i pomorskiego.
Czytaj więcej...

WYBORY 2016 NA WYDZIALE POLONISTYKI UW

UWAGA Zebranie P.T. Innych Nauczycieli Akademickich Wydziału oraz P.T. Pracowników Niebędących Nauczycielami Akademickimi! WYBORY 2016!
Czytaj więcej...

„Koniec końców. Powroty i początki" - KONFERENCJA

Zespół projektu badawczego „Humanistyka XXI wieku. Badania doktorantów Wydziału Polonistyki UW" serdecznie zaprasza na konferencję „Koniec końców. Powroty i początki" (22-23 stycznia 2016 r.) objętą honorowym patronatem Dziekana Wydziału Polonistyki prof. dr. hab. Zbigniewa Grenia oraz Kierownik Studiów Doktoranckich prof. dr hab. Elżbiety Wichrowskiej.
Czytaj więcej...

kurs ze statystyki dla humanistów

Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW zaprasza chętnych na kurs ze statystyki dla humanistów. Do wyboru mają Państwo dwa cykle spotkań: intensywny (6 godzin dziennie) - w przerwie semestralnej i cotygodniowy (4 godziny dziennie, poniedziałki) - w II semestrze roku akademickiego 2015/16. Więcej szczegółów (w tym program ramowy) znajdą Państwo pod poniższym linkiem. Ilość miejsc ograniczona - 16 miejsc na każdy z cyklów. Zapisy przez formularz elektroniczny.
Czytaj więcej...

Polsko-francuski podwójny dyplom magisterski

Serdecznie zapraszamy studentów I roku studiów II stopnia do wzięcia udziału w programie podwójnego dyplomu polsko-francuskiego realizowanego we współpracy z Sorboną (Paris 4). Zainteresowane osoby zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronie Polonistyki i do kontaktu z opiekunem programu, doktorem Tomaszem Kowalczukiem.
Czytaj więcej...

Erasmus+ - zagraniczne studia częściowe

Uprzejmie przypominamy studentów zainteresowanych zagranicznymi studiami częściowymi w ramach programu Erasmus+  o zbliżającym się terminie składania dokumentów. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Wydziału Polonistyki. Zachęcamy także do kontaktu z koordynatorami programu.
Czytaj więcej...

"Sam początek. Lata 1944-1948 w literaturze okresu Polski Ludowej" - KONFERENCJA

Pracownia Antropologicznych Problemów Literatury Instytutu Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki UW zaprasza do udziału w konferencji naukowej
pt. "Sam początek. Lata 1944-1948 w literaturze okresu Polski Ludowej", która odbędzie się 5-6 grudnia 2016 r. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 1 maja 2016 r.
Czytaj więcej...

„Młodzi o języku" - KONFERENCJA

Diachroniczne Koło Naukowe „Twarde Jery" działające przy Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii Uniwersytetu Warszawskiego ma przyjemność zaprosić na czwartą konferencję naukową z cyklu „Młodzi o języku" pod patronatem Dziekana Wydziału Polonistyki UW – prof. dr. hab. Zbigniewa Grenia.
Czytaj więcej...

Dyplomy dla Warszawy

Zachęcamy do udziału w konkursie dla magistrów i doktorów "Dyplomy dla Warszawy", w którym Prezydent m.st. Warszawy przyznaje nagrody autorom najlepszych prac magisterskich i rozpraw doktorskich dotyczących społeczno-gospodarczego rozwoju Warszawy
Czytaj więcej...

„Kulturoznawstwo a…"

Instytut Kultury Polskiej UW zaprasza na debatę z cyklu „Kulturoznawstwo a…". Tym razem będzie ona dotyczyć relacji między kulturoznawstwem a architekturę (czwartek 14 stycznia o godz. 19.00 w Państwomiasto, Warszawa, ul. Andersa 29). 
Czytaj więcej...

Życie zaczyna się po sześćdziesiątce ...

Zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowej „Życie zaczyna się po sześćdziesiątce ..." Wyzwania glottodydaktyki polonistycznej (Warszawa, 8–9 kwietnia 2016 r.), organizowanej przez Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM
Czytaj więcej...

sprawozdania z działalności kÓŁ NAUKOWYCH

Prezesom wszystkich kół naukowych działających na naszym wydziale uprzejmie przypominamy o konieczności złożenia dziekanowi sprawozdania z działalności koła w roku 2015 i przedstawienia planów naukowych na rok 2016.

Dokument ten powinien zostać zaakceptowany i podpisany przez opiekuna koła, a następnie złożony przez prezesa koła u prodziekana ds. studenckich do 16 stycznia 2016 roku. Złożenie sprawozdania i przedstawienie planów naukowych na najbliższy rok jest warunkiem dofinansowania koła z funduszu dziekańskiego.

Widma Derridy

Serdecznie zapraszamy na konferencję "Widma Derridy" organizowaną przez Piotra Sadzika (Wydział Polonistyki UW) i Agatę Bielik-Robson (Instytut Filozofii i Socjologii PAN oraz University of Nottingham). 11-12 lutego 2016 r., Sala Balowa Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 32.
Czytaj więcej...

pogrzeb Janusza Odrowąż-Pieniążka

We wtorek 29 grudnia 2015 o godz. 13.00 w kościele Świętego Karola Boromeusza w Warszawie odbędzie się pogrzeb Janusza Odrowąż-Pieniążka, zasłużonego historyka literatury, pisarza i wieloletniego pracownika warszawskiego Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza.

cykl Koncertów Chopinowskich

Fundacja Universitatis Varsoviensis ma zaszczyt zaprosić na cykl Koncertów Chopinowskich organizowanych w ramach obchodów jubileuszu dwusetlecia Uniwersytetu Warszawskiego. W Auditorium Maximum zagrają światowej sławy pianiści: laureaci Konkursu Chopinowskiego. Najbliższy koncert - amerykańskiego pianisty Eugena Indjica - odbędzie się 10 stycznia. Bilety dostępne w kasie Palladium, ul. Złota 9, bileteriach Empik, sieci sklepów Media Markt i Saturn
Sprzedaż online: palladium.art.pl, ebilet.pl , eventim.pl , ticketpro.pl, www.ticketmaster.pl
Szczegółowe informacje podano na stronie palladium.art.pl

Gender nad Wisłą. Perspektywa feministyczna 20 lat później

Zapraszamy na sesję naukową "Gender nad Wisłą. Perspektywa feministyczna 20 lat później", która odbędzie się w piątek, 18 grudnia 2015, w godz. 11.30–19.30 w IKP UW, s. nr 5."
Czytaj więcej...

wykłady dr Katii Vandenborre

Instytut Polonistyki Stosowanej serdecznie zaprasza na wykłady dr Katii Vandenborre (ULB) w ramach projektu WBI-IPS „Relations, interactions et transferts culturels entre la Belgique et la Pologne"
Czytaj więcej...

Debiut naukowy 2015

Zachęcamy studentów do udziału w 5. edycji konkursu "Debiut naukowy 2015" na innowacyjny projekt i artykuł naukowy. Termin nadsyłania prac mija 30 grudnia.
Czytaj więcej...

Na wieży Babel – granice interpretacji?

Fundacja Ars Integra zaprasza do udziału w konkursie „Na wieży Babel – granice interpretacji?". Konkurs organizowany jest pod patronatem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, „Kwartalnika Filmowego" Instytutu Sztuki PAN, miesięcznika kulturalno-społecznego „Odra", pisma literacko-artystycznego „Fraza", czasopisma kulturalno-literackiego „Pro Arte", Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza.
Czytaj więcej...

Wyjazdy stypendialne do Ameryki Południowej

11 grudnia o godzinie 10.00 w Pałacu Kazimierzowskim (sala 15) odbędzie się spotkanie informacyjne dla osób chcących się ubiegać o wyjazd naukowy do uczelni partnerskich w Ameryce Południowej. Stypednium jest finansowane z  projektu FELLOW-MUNDUS (program Erasmus Mundus Akcja 2).
Czytaj więcej...

Ważne książki 2015 roku

Pracownia Antropologicznych Problemów Literatury Wydziału Polonistyki UW zaprasza na spotkanie "Ważne książki 2015 roku wchodzące w dialog z gorącymi tematami polskiej społeczno-politycznej współczesności". Środa, 9 grudnia 2015, godz. 17.00 w czytelni Biblioteki im. W. Borowego.
Czytaj więcej...

UKRYTE. MĘSKIE FANTAZJE DZIŚ

Serdecznie zapraszamy na dyskusję "Ukryte. Męskie fantazje dziś", która odbędzie się w Instytucie Kultury Polskiej UW w piątek, 11 grudnia, o godz. 18.oo (sala 5).
Czytaj więcej...

Transgresja – Interdyscyplinarność – Dyskurs

Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na pierwszą Ogólnopolską Konferencję Doktorantów „Transgresja – Interdyscyplinarność – Dyskurs. Paradygmaty współczesnej neofilologii" (13-14 lutego 2016).
Czytaj więcej...

80'S AGAIN! OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA POŚWIĘCONA LATOM OSIEMDZIESIĄTYM

Często – mówiąc o kinie, muzyce czy literaturze – spotykamy się ze stwierdzeniem: „typowe lata osiemdziesiąte". Na czym jednak polega klimat filmów czy muzyki z tamtego czasu? I jaka była naprawdę dziewiąta dekada XX wieku – w kinie, muzyce, literaturze?
Czytaj więcej...

Zaproszenie na promocję książki „Emil Zegadłowicz daleki i bliski"

Pracownia Historii Dramatu Polskiego 1864-1939 Instytutu Literatury Polskiej UW zaprasza na promocję książki "Emil Zegadłowicz daleki i bliski", o której opowiedzą redaktorzy tomu: prof. WSM, dr hab. Henryk Czubała, prof. dr hab. Krystyna Latawiec, prof. dr hab. Włodzimierz Próchnicki
Promocja odbędzie się 4 grudnia 2015 r. (piątek) o godz. 15.00 na Wydziale Polonistyki UW, sala nr 4.
Czytaj więcej...

Konteksty. Monograficzny numer poświęcony Leopoldowi Buczkowskiemu

Instytut Sztuki PAN, redakcja "Kontekstów", Instytut Kultury Polskiej oraz Wydział Polonistyki UW zapraszają na prezentację numeru kwartalnika "Konteksty" (nr 3/2015). Jest to monograficzny numer poświęcony Leopoldowi Buczkowskiemu.
Czytaj więcej...

Migracje modernizmu

Zapraszamy na spotkanie poświęcone książce Migracje modernizmu. Nowoczesność i uchodźcy (Łódź 2014) w poniedziałek, 23 listopada o godz. 18.00 w sali numer 5 w Instytucie Kultury Polskiej. W dyskusji udział wezmą: Tomasz Majewski (UJ), współautor książki, Piotr Mitzner (UKSW), Magda Szcześniak (UW), Danuta Ulicka (UW); prowadzenie: Iwona Kurz (UW).
Czytaj więcej...

Lwów. O odczytywaniu miasta na nowo

Instytut Kultury Polskiej UW oraz Związek Ukraińców w Polsce zapraszają na prezentację książki Katarzyny Kotyńskiej "Lwów. O odczytywaniu miasta na nowo" 20 listopada o godz. 18.00 w siedzibie Instytutu Kultury Polskiej UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 , sala nr 5. Wspólnie z autorką o książce dyskutować będą: prof. Andrzej S. Kowalczyk, prof. Andrzej Mencwel, spotkanie poprowadzi dr Włodzimierz Pessel.
Czytaj więcej...

Wyzwanie i prestiż - praca w służbach migracyjnych wojewody

Zachęcamy studentów do udziału w warsztatach „Wyzwanie i prestiż - praca w służbach migracyjnych wojewody. Cykl spotkań informacyjnych dla osób zainteresowanych pracą w Wydziale Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie".
Czytaj więcej...

25-LECIE KATEDRY BAŁTYSTYKI

Z okazji 25-lecia Katedry oraz 20-lecia istnienia bałtystyki jako samodzielnego kierunku studiów na Uniwersytecie Warszawskim serdecznie zapraszamy na uroczystości jubileuszowe, które odbędą się 9 listopada 2015 roku o godzinie 14.00 w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów przy ul. Krakowskie Przedmieście 32.
Czytaj więcej...

ZIMOWA WAŁÓWKA NA UW

Z okazji zbliżającej się zimy i nadchodzącego Dnia Wolontariusza Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu organizuje ZIMOWĄ WAŁÓWKĘ na UW. Zapraszamy wszystkich pracowników Uniwersytetu Warszawskiego do zaangażowania się w warsztaty w ramach wolontariatu pracowniczego oraz do udziału w zbiórce karmy dla bezdomnych zwierząt.
Czytaj więcej...

Erasmus+ - wyjazdy szkoleniowe pracowników STT

Ruszyła kwalifikacja na wyjazdy szkoleniowe pracowników niebędących nauczycielami (STT) w ramach programu Erasmus+.
Czytaj więcej...

Erasmus+ - wyjazdy dydaktyczne nauczycieli akademickich STA

Ruszyła kwalifikacja na wyjazdy dydaktyczne nauczycieli akademickich (STT) w ramach programu Erasmus+.
Czytaj więcej...

2 listopada

JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Marcin Pałys na prośbę Zarządu Samorządu Studentów podjął decyzję o ustanowieniu 2 listopada br. dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

podpięCIA przedmiotów

Prorektor ds. studenckich i jakości kształcenia prof. dr hab. Marta Kicińska-Habior wyraziła zgodę na przedłużenie okresu, w którym studenci mogą dokonywać podpięć przedmiotów realizowanych w semestrze zimowym i w roku akademickim 2015/2016 do dnia 15 listopada br. Na potrzeby studentów przygotowano poradnik dotyczący podpięć.
Czytaj więcej...

Konkurs na stypendia

Zachęcamy studentów do udziału w konkursie na pracę w projekcie badawczym realizowanym w Instytucie Kultury Polskiej, kierowanym przez dr. hab. Marcina Napiórkowskiego. Laureaci będą otrzymywać stypendium w wysokości 1 500 zł przez dwanaście miesięcy (od grudnia 2015 r. do stycznia 2016 r.). Więcej informacji w załączniku. Wnioski można składać do 20 listopada br.
Czytaj więcej...

Praca dla studentów

Krajowa Izba Gospodarcza szuka osoby do pracy w Biurze Współpracy z Zagranicą.
Czytaj więcej...

spotkanie z Krzysztofem Zanussim

Laboratorium Filologii Klasycznej IFK UW zaprasza na spotkanie z Krzysztofem Zanussim: "Medea w Syrakuzach. Wyznania reżysera". Spotkanie odbędzie się w piątek 30 października 2015 r. w sali nr 103 (II piętro), w Instytucie Filologii Klasycznej.
Czytaj więcej...

NagrodA NaukowA "Polityki"

Dr Jan Kwapisz z Instytutu Filologii Klasycznej (Zakład Literatur i Języków Klasycznych) Wydziału Polonistyki UW został laureatem tegorocznej Nagrody Naukowej "Polityki".
Czytaj więcej...

konkurs na stanowisko menadżera nauki

Laboratorium Cyfrowe Humanistyki, powstające obecnie na Uniwersytecie Warszawskim, ogłasza konkurs na stanowisko menadżera nauki.
Czytaj więcej...

wykład prof. Jadwigi Linde-Usiekniewicz

Instytut Kultury Polskiej UW zaprasza na wykład prof. Jadwigi Linde-Usiekniewicz: Czy "mowa nienawiści" wobec uchodźców jest "mową niebezpieczną"? Wykład odbywa się w ramach Dnia Solidarności z Uchodźcami. Czwartek 15 października, godz. 17.00, IKP, sala nr 3.
Skrajną postacią mowy nienawiści jest "mowa niebezpieczna" (ang. dangerous speech), czyli nawoływanie do ludobójstwa. Kryteria odróżniania "mowy niebezpiecznej" od korzystania z wolności słowa zaproponowane zostały przez Susan Benesch (zob. http://www.voicesthatpoison.org/). Pewne cechy "mowy niebezpiecznej" pojawiają się w nienawistnych wypowiedziach przeciwko uchodźcom, między innymi w wypowiedziach zarejestrowanych przez Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii "Otwarta Rzeczypospolita" w ramach akcji "Zgłoś nienawiść". Treścią odczytu będzie wskazanie podobieństw i wynikającego z nich zagrożenia.
Czytaj więcej...

Zwierzęta i ich ludzie. Zmierzch antropocentrycznego paradygmatu

Zapraszamy do Instytutu Kultury Polskiej na dyskusję z okazji wydania książki "Zwierzęta i ich ludzie. Zmierzch antropocentrycznego paradygmatu" (seria Nowa Humanistyka, IBL PAN, Warszawa 2015). Dyskusja odbędzie się z udziałem redaktorek tomu: Anny Barcz i Doroty Łagodzkiej oraz  Zofii Jakubowicz Prokop, Anny Jaroszuk, Joanny Pijanowskiej i Pawła Rodaka. Środa, 14 października godz. 18.00, Instytut Kultury Polskiej, sala nr 5.
Czytaj więcej...

Fundacja DKMS Polska rozpoczyna rekrutację studentów

Fundacja DKMS Polska rozpoczyna rekrutację studentów, którzy chcieliby zorganizować na swojej uczelni akcję rejestracji potencjalnych dawców szpiku.
Poszukiwane są osoby, które mogłyby pełnić funkcję lidera projektu i zorganizować taką akcję na uczelni w ramach stażu w Fundacji DKMS Polska.
Do 21 października trwa rekrutacja osób, które chciałyby zostać Liderami projektu.
Czytaj więcej...

SEMINARIA LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE w IPS

Instytut Polonistyki Stosowanej serdecznie zaprasza studentów kierunku filologia polska na SEMINARIA LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE w roku akademickim 2015/2016
Czytaj więcej...

WINCENTY KRASIŃSKI I ŻYCIE SPOŁECZNO-KULTURALNE WARSZAWY I KRÓLESTWA POLSKIEGO

Dyrektor Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Roman F. Kochanowicz i Dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie Tadeusz Skoczek serdecznie zapraszają do udziału w dwudniowej konferencji naukowej pt. „Wincenty Krasiński i życie społeczno-kulturalne Warszawy i Królestwa Polskiego". Odbędzie się ona w dniach 8–9 października 2015 roku w Opinogórze i w Warszawie.
Czytaj więcej...

Pamięć o Szoa. Chronologia, media i narracje w Polsce i we Francji

Instytut Kultury Polskiej UW zaprasza na międzynarodową konferencję "Pamięć o Szoa. Chronologia, media i narracje w Polsce i we Francji" w dniach 2-3 października 2015.
piątek, 2.10, godz. 14.30-19.30, Instytut Kultury Polskiej UW, s. 5
sobota, 3.10, godz. 11.30-19.30, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Czytaj więcej...

Uniwersytet Otwarty UW - możliwość nawiązania współpracy

Od 21 września do 23 października zapraszamy do składania nowych propozycji programów kursów na II trymestr roku akademickiego 2015/2016 w ramach Uniwersytetu Otwartego UW. Wykładowcy prowadzący zajęcia na Uniwersytecie Otwartym UW mają możliwość realizowania swoich pasji poprzez prowadzenie kursów związanych z pracą naukowo-badawczą oraz z własnymi zainteresowaniami i otrzymywania jednocześnie za to wynagrodzenie
Czytaj więcej...

studia podyplomowe: Szkoła mistrzów

Zapraszamy na studia podyplomowe: „Szkoła mistrzów. Studia technik pisarskich i prezentacji tekstu literackiego" w Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego pod patronatem honorowym Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
Czytaj więcej...

Literaci Powstania Warszawskiego

Zapraszamy na spotkanie o literatach Powstania Warszawskiego. W piątek 25 września 2015 r. (od 18.00), w Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 91 (ul. Chłodna 11), usłyszymy fragmenty wierszy i prozy. Porozmawiamy o twórczości Baczyńskiego, Kamińskiego, Baczyńskiego, Trzebińskiego, Gajcego, Krahelskiej, Stroińskiego, Bojarskiego.
Czytaj więcej...

Niewinni Czarodzieje

Zachęcamy do lektury jubileuszowego (5 lat!) numeru czasopisma studentów i doktorantów Wydziału Polonistyki "Niewinni Czarodzieje".
Czytaj więcej...

Nowe studia podyplomowe

Instytut Literatury Polskiej prowadzi rekrutację na studia podyplomowe "Literatura – kultura – biznes", które przybliżą słuchaczom, jak poruszać się w świecie współczesnej kultury i jak korzystać z niej, by kreować swoją pozycję zawodową. W programie studiów znajdą się m.in. kursy poezji, prozy i sztuki współczesnej, a także podstawy retoryki, zasady etykiety językowej i warunki efektywnej komunikacji marketingowej. Słuchacze poznają zasady funkcjonowania obecnego rynku kultury. Dowiedzą się też, jak wykorzystywać wiedzę humanistyczną do kształtowania swojego wizerunku i swojej firmy. Zapisy trwają do końca września – więcej informacji o kierunku można znaleźć na stronie lkb.uw.edu.pl
Czytaj więcej...

Lista tematów konkursowych w programie Horyzont 2020

Na stronie Komisji Europejskiej opublikowano robocze wersje dokumentów Programu Pracy na lata 2016-2017, dotyczące różnych obszarów tematycznych programu Horyzont 2020, w tym "Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa" oraz "Europa w zmieniającym się świecie". Zachęcamy do przestudiowania listy tematów konkursowych.
Czytaj więcej...

CULTURAL ORIENTATION WORKSHOP WARSAW UNIVERSITY

Sekcja Zagraniczna Biura Spraw Studenckich UW po raz kolejny organizuje warsztaty z orientacji kulturowej dla nowo przybyłych studentów zagranicznych. Warsztaty, skierowane do studentów pierwszego roku, zostaną przeprowadzone przez przedstawicieli Międzynarodowej Organizacji do spraw Migracji 24-25 oraz 29-30 września 2015 r

On 1st of October a great adventure begins for you. This means not only exploring the fascinating world of humanities and science but also getting to know Poland, the Poles and the variety of our culture.
As we would like to help you facing this challenge, we have a pleasure to invite you to the workshops on cultural orientation which will take place on 24th - 25th of September and on 29th -30th of September.
Czytaj więcej...

Ogólnopolski Konkurs Poetycki pt. „Recepta na wiersz"

Organizator: Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego
I NAGRODA – 5000 PLN
II NAGRODA – 3500 PLN
III NAGRODA – 2000 PLN
i cztery wyróżnienia po 500 zł każde
Czytaj więcej...

staż w Biurze Współpracy z Zagranicą KIG

Krajowa Izba Gospodarcza zaprasza studentów i absolwentów szkół wyższych do odbycia darmowego stażu w Biurze Współpracy z Zagranicą KIG.
Czytaj więcej...

Studia dla wybitnych

Wkrótce rusza rządowy program „Studia dla wybitnych", dzięki któremu najwybitniejsi polscy studenci będą mogli rozważyć studia w najlepszych ośrodkach akademickich świata. Państwo polskie chce sfinansować ich edukację pod warunkiem, że wrócą następnie do Polski. Ustawa, dzięki której będzie możliwe wspieranie zagranicznej edukacji najlepszych, została już podpisana przez Prezydenta RP. Niebawem MNiSW skieruje do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia, które będzie regulować szczegółowe zagadnienia programu. Zwracam się więc do Państwa z gorąca prośbą o rozpowszechnienie informacji o programie zwłaszcza wśród studentów i osób, które pracują z wybitnymi studentami. Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie www.nauka.gov.pl/studia-dla-wybitnych

Konkurs na stanowiska wykonawców oraz doktoranta-stypendysty w projekcie NCN

Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu na stanowiska wykonawców oraz doktoranta-stypendysty w projekcie SONATA BIS (panel HS) pt. Wyrażenia metatekstowe otwierające jedno miejsce składniowe dla innych wyrażeń.
Czytaj więcej...

podpięCIA egzaminów certyfikacyjnych z języków obcych

W dniach 9 - 23 czerwca 2015 r. trwa tura podpięć egzaminów certyfikacyjnych z języków obcych realizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015.
Podpięcia dla egzaminów certyfikacyjnych z języków obcych realizowanych w sesji poprawkowej semestru letniego roku akademickiego 2014/2015 odbędą się w terminie 25 sierpnia - 7 września 2015 r.

OgólnouniwersyteckA AnkieTA OceniającA Jakość Kształcenia

Zachęcamy wszystkich studentów do wzięcia udziału w Ogólnouniwersyteckiej Ankiecie Oceniającej Jakość Kształcenia:

http://samorzad.uw.edu.pl/24852/ogolnouniwersytecka-ankieta-oceniajaca-jakosc-ksztalcenia/

NiewinnI Czarodzieje

Zachęcamy do lektury czerwcowego numeru "Niewinnych Czarodziejów", czasopisma studentów i doktorantów Wydziału Polonistyki:
http://niewinni-czarodzieje.pl/category/najnowsze-artykuly

konferencjA Polska/polski/polskie/polskość

Zapraszamy na międzynarodową konferencję "Polska/polski/polskie/polskość. Warianty (narodowej) tożsamości", która odbędzie się w dniach 12-13 czerwca w sali nr 5. Organizatorami konferencji są Instytut Slawistyki PAN, IKP UW oraz Fundacja Slawistyczna.
Czytaj więcej...

PAMIĘĆ O AUSCHWITZ - debata w IKP UW

Debata Debata Pamięć o Auschwitz w IKP UW, 8 czerwca godz. 18.00.
Czytaj więcej...

wykład prof. Philippe'a Zarda

Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW, Instytut Kultury Polskiej UW, Europejski Instytut Emmanuela Lévinasa zapraszają na wykład prof. Philippe'a Zarda Georges Perec i Patrick Modiano - powieść rodzinna a praca nad pamięcią. Dwóch pisarzy francuskich wobec Zagłady
Czytaj więcej...

REMANENT – Dzień Kulturoznawstwa UW

we wtorek, 26 maja odbędzie się REMANENT – Dzień Kulturoznawstwa UW, pod hasłem „Otwarte/Zamknięte". Oficjalne Otwarcie REMANENTU (godz. 11:15) wraz z uroczystym bankietem rozpocznie dzień pełen akcji rozgrywających się między otwarciem i zamknięciem, a wśród nich m.in. wernisaż obrazów grupy Urszuli Kochanowskiej, akcje performatywne pod opieką prof. Janusza Bałdygi, akcje "Zamknij książkę" i "Podziel się" Samorządu Studentów IKP czy performance wokalny grupy Agaty Harz. Muzycznym zamknięciem obchodów Dnia Kulturoznawstwa będzie koncert Adama Repuchy (godz. 19).
Czytaj więcej...

wykład prof. Marty Leśniakowskiej

Zapraszamy na wykład prof. Marty Leśniakowskiej (Instytut Sztuki PAN) pt. "Ciało sprotetyzowane w perspektywie współczesnej humanistyki. Antropologia re-/konstrukcji", który odbędzie się w poniedziałek, 25 maja, o godz. 17:00 w sali nr 9.
Czytaj więcej...

Dyskusja wokół książki dr Agnieszki Pasieki

Zapraszamy na dyskusję wokół nowej książki dr Agnieszki Pasieki Hierarchy and Pluralism. Living Religious Difference in Catholic Poland. Spotkanie odbędzie się się 20 maja 2015 (środa), o godz. 17:00 w sali nr 5.
Czytaj więcej...

Wykład Tala Bruttmanna

Zapraszamy na wykład Tala Bruttmanna Rola Auchwitz w Zagładzie i nazistowskim "ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej". Odbędzie się on w czwartek, 21 maja, o godz. 11:30 w sali nr 5 w ramach konwersatorium „Reprezentacje Zagłady w Polsce i we Francji: literatura i sztuki wizualne".
Czytaj więcej...

znowelizowany regulamin studiów - spotkanie informacyjne

We wtorek 19 maja o godz. 15.00 w sali numer 4 odbędzie się spotkanie informacyjne poświęcone znowelizowanemu regulaminowi studiów. Szczegóły dotyczące spotkania na profilu Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki na portalu Facebook: https://www.facebook.com/events/1587045908215688/

spotkanie z prof. Erikiem Baratayem

Zapraszamy na spotkanie z prof. Erikiem Baratayem, historykiem specjalizującym się w animal studies, autorem książki Zwierzęcy punkt widzenia. Inna wersja historii. Odbędzie się ono w piątek 15 maja o godz. 17 w sali nr 5. Dyskusję poprowadzą: dr Anna Barcz z Instytutu Badań Literackich PAN oraz prof. Paweł Rodak z IKP UW. Spotkanie będzie tłumaczone na język polski. Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/1629634620601186/
Czytaj więcej...

NOWY REGULAMIN STUDIÓW

22 kwietnia Senat UW uchwalił Regulamin Studiów, który ma wejść w życie od przyszłego roku akademickiego. Jego treść dostępna jest w Monitorze UW:
http://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/2440/M.2015.71.U.351.pdf. Studenci będą mieli teraz m.in. prawo do oceniania pracy biur administracji, które ich obsługują, czy korzystania z pomocy Uniwersytetu w pozyskiwaniu grantów naukowych i prowadzeniu badań. Nowością jest także np. możliwość skorzystania z urlopu naukowego i okolicznościowego przez studentów studiów II stopnia już na pierwszym roku ich trwania.
Czytaj więcej...

Propozycje programów kursów w ramach Uniwersytetu Otwartego UW

Od 4 maja do 12 czerwca zapraszamy do składania nowych propozycji programów kursów na I trymestr roku akademickiego 2015/2016 w ramach Uniwersytetu Otwartego UW. Wykładowcy prowadzący zajęcia na Uniwersytecie Otwartym UW mają możliwość realizowania swoich pasji poprzez prowadzenie kursów związanych z pracą naukowo-badawczą oraz z własnymi zainteresowaniami, otrzymując jednocześnie za to wynagrodzenie.
Czytaj więcej...

Metody i techniki terapii logpedycznej

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji Metody i techniki terapii logpedycznej. Od teorii do praktyki, organizowanej przez Towarzystwo Kultury Języka (Sekcja Logopedyczna), Pomagisterskie Studium Logopedyczne i Zakład Logopedii i Emisji Głosu Instytutu Polonistyki Stosowanej. Konferencja odbędzie się w dniach 11–13 września 2015 r. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie, sala nr 316 (piętro III).
Czytaj więcej...

JednowierszówkA - spotkanie z Andrzejem Sosnowskim

Koło Naukowe Niewinni Czarodzieje zaprasza na "Jednowierszówkę" - spotkanie z Andrzejem Sosnowskim. Wspólnie z poetą będzie interpretowany jego jeden wiersz "Jak zegarek pod poduszką". Poniedziałek, 4 maja, o godz. 17.00 w czytelni Biblioteki im. Wacława Borowego
Czytaj więcej...

wykład prof. Petera Lurie

Instytut Kultury Polskiej UW zaprasza na wykład prof. Petera Lurie (University of Richmond) Who is the "Killer of Sheep"? Historical Time, Cinematic Modernism, and Oneiric Slaughter in Charles Burnett's Los Angeles, poniedziałek 27 kwietnia o godz. 17.00 w sali nr 5 w budynku IKP
Czytaj więcej...

KONKURS DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW I DOKTORANTÓW (DSM2015)

Rusza kolejna tura wydziałowego konkursu na dofinansowanie badań młodych naukowców (do 35. roku życia) oraz uczestników studiów doktoranckich Wydziału Polonistyki
Czytaj więcej...

ANKIETY ONLINE

Bardzo prosimy wszystkich studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz pracowników adminstracji i obsługi o wypełnienie krótkiej ankiety online. Wyniki  ankiety zostaną wykorzystane przy opracowywaniu nowej strategii Wydziału Polonistyki: Państwa opinie i pomysły zostaną uwzględnione przy formułowaniu celów strategicznych. Praca nad strategią jest okazją do wspólnej diagnozy problemów i poszukiwania satysfakcjonujących rozwiązań
Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE NOMINACJI DO NAGRODY LITERACKIEJ IM. JERZEGO ŻUŁAWSKIEGO 2015

W programie:

 • dr Łukasz Książyk wygłosi wykład z okazji 100. rocznicy śmierci patrona Nagrody – Jerzego Żuławskiego;
 • Zuzanna Gaińska w aktorskiej interpretacji przedstawi fragmenty nominowanych powieści;
 • Olena Żurowa-Ciołka zapewni oprawę muzyczną (wiolonczela).

Na spotkanie zapraszają:
Komitet Organizacyjny Nagrody
Wydział Polonistyki UW
Festiwal Nauki w Warszawie
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Warszawski

Uroczystość odbędzie się 17 kwietnia (piątek) o godz. 18.00 na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, sala nr 17 (1. piętro).

Uniwersyteckie Spotkania z Rynkiem Pracy

Zachęcamy do uczestnictwa w Uniwersyteckich Spotkaniach z Rynkiem Pracy 21-23 kwietnia 2015 r. Impreza dedykowana jest studentom i doktorantom UW. Obejmuje Giełdę Ofert (21.04.2015), gdzie można spotkać się z pracodawcami, oraz warsztaty bezpłatne (21-23.04.2015).
Czytaj więcej...

„Polski język prawny - nowe wyzwania"

Koło Naukowe "Lingua Iuris" ma zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pod honorowym patronatem prof. dr. hab. Zbigniewa Grenia, Dziekana Wydziału Polonistyki UW i prof. dr. hab. Krzysztofa Rączki, Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UW na temat Polski język prawny - nowe wyzwania.
Czytaj więcej...

„Bałtowie Dalecy i Bliscy"

Dr Monika Michaliszyn, kierownik Pracowni Polsko-Bałtyckich Kontaktów Kulturowych UW, zaprasza na kolejny wykład w ramach cyklu „Bałtowie Dalecy i Bliscy". Tym razem gościem Pracowni będzie profesor Daiki Horiguchi, japoński językoznawca z Uniwersytetu Iwate, specjalizujący się w języku łotewskim oraz rosyjskim. Profesor Horiguchi wygłosi wykład "Latvija un Japāna - tik tālu un tik tuvu" - „Łotwa i Japonia - tak daleko i tak blisko".
Czytaj więcej...

Praktyki Erasmus + w Portugalii

Studenci chcący wyjechać na praktyki zagraniczne w programie Erasmus mogą ubiegać się o miejsce w firmie Sanmartin – Sociedade Têxtil, Lda.
Czytaj więcej...

Między dyskursami, sztukami, mediami. Komparatystyka jutra

Zapraszamy na konferencję naukową organizowaną przez Zakład Komparatystyki Instytutu Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Pracownię Badań Intersemiotycznych i Intermedialnych Instytutu Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskie Stowarzyszenie Komparatystyki Literackiej. Konferencja dbędzie się w Warszawie w dniach 17-19 marca 2015.
Czytaj więcej...

wystąpienia prof. Judith Lyon-Caen

Szanowni Państwo,bardzo serdecznie zapraszamy na dwa wystąpienia w Instytucie Kultury Polskiej prof. Judith Lyon-Caen z paryskiej École des Hautes Etudes en Sciences Sociales: Środa 11 03 godz. 17.00 « Oczyma dwunastoletniej dziewczyny ». Janina Hescheles' diary: writing, publications and transmissions, 1943-2015 (po angielsku). Instytut Kultury Polskiej, s. nr 3. Czwartek 12 03 godz. 11.30. Des "documents" sur la "Catastrophe" au "témoignage de la Shoah": questions d'histoire et de méthode / Od «dokumentów Katastrofy» do «świadectwa Shoah» : pytania dotyczące historii i metody (po francusku z tłumaczeniem symultanicznym na polski). Instytut Kultury Polskiej, s. nr 5
Czytaj więcej...

IX EdycjA Konkursu na esej - Język u wagi

Koło Naukowe UW „Lingua Iuris" zaprasza do udziału w IX Edycji Konkursu na esej Język u wagi. Konkurs organizowany pod honorowym patronatem prof. dr. hab. Zbigniewa Grenia, Dziekana Wydziału Polonistyki UW oraz prof. dr. hab. Krzysztofa Rączki, Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UW.
Czytaj więcej...

Wymiary tolerancji w literaturze lat 1864–1914

Zapraszamy na krajową konferencję naukową Wymiary tolerancji w literaturze lat 1864–1914 organizowaną w Instytucie Literatury Polskiej. Konferencja odbędzie się na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 15–16 października 2015 roku. Na zgłoszenia tematów referatów wraz z krótkimi streszczeniami (ok. 800 znaków) oczekujemy do 30 kwietnia 2015 roku. Prosimy kierować je na adres e-mailowy: annawietecha@uw.edu.pl
Czytaj więcej...

Praktyki Erasmus+ w Słowenii

Zapraszamy studentów do podjęcia się praktyk Erasmus+ w Biurze Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu w Mariborze (Słowenia). Termin składania dokumentów: 27 lutego.
Czytaj więcej...

stypendia rządu francuskiego

Zachęcamy do zapoznania się z informacją o stypendiach rządu francuskiego dla polskich studentów.
Czytaj więcej...

Zagraniczne studia częściowe

Uwaga! Zbliżają się rekrutacja na zagraniczne studia częściowe!
Erasmus+
Termin składania dokumentów: 6 lutego. Rozmowy kwalifikacyjne: 18-20 lutego.
Polsko-francuski dyplom magisterski
Termin składania dokumentów: 11 lutego. Rozmowy kwalifikacyjne: 18-20 lutego.
Polsko-Belgijskie Studia Stosowane
Termin składania dokumentów: 16 lutego. Rozmowy kwalifikacyjne: 18 lutego.

harmonogram rekrutacji 2015/2016

Szczegółowy harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie 2015/2016
Czytaj więcej...

Trzecia noga Bayamusa

Między kulturoznawstwem a literaturoznawstwem. Instytut Kultury Polskiej UW zaprasza na pierwszą debatę z cyklu spotkań poświęconych relacjom między kulturoznawstwem a innymi dyscyplinami współczesnej humanistyki.
Czytaj więcej...

MŁODZI O JĘZYKU REGIONÓW

Diachroniczne Koło Naukowe "Twarde Jery" działające przy Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii UW serdecznie zaprasza do udziału w kolejnej konferencji z cyklu "Młodzi o języku", tym razem zatytułowanej MŁODZI O JĘZYKU REGIONÓW. Konferencja odbędzie się w dniach 24-26 kwietnia 2015 roku na Uniwersytecie Warszawskim. Na zgłoszenia czekamy do 15 lutego 2015.
Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: http://ghjp.uw.edu.pl/konferencja-mojr/

AKUSTYKA W JĘZYKOZNAWSTWIE - JĘZYKOZNAWSTWO W AKUSTYCE

Towarzystwo Kultury Języka i Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zapraszają na drugą konferencję z cyklu AKUSTYKA W JĘZYKOZNAWSTWIE - JĘZYKOZNAWSTWO W AKUSTYCE, która odbędzie się w dniach 25-26 czerwca 2015 na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zgłoszenia przyjmujemy do 30 kwietnia 2015. Szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: http://www.konferencja.akustyczna.uw.edu.pl/wordpress/.

Program studiów specjalizacji tRANSLATORSKIEJ

Specjalizacja translatorska jest adresowana do studentów I stopnia filologii polskiej, znających na poziomie średniozaawansowanym wyższym (B2) jeden z następujących języków: angielski, niemiecki, włoski, francuski lub rosyjski.
Czytaj więcej...

Erasmus+ - studia częściowe za granicą

Rozpoczął się nabór do programu Erasmus na studia częściowe w roku akademickim 2015/2016. Kandydaci proszeni są o złożenie dokumentów do 6 lutego do pani Marty Jaworek (dziekanat Wydziału, ul. Oboźna 8, pok. 120). Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się między 18 a 20 lutego 2015 roku. Szczegóły w zakładce Erasmus+ (http://www.polon.uw.edu.pl/erasmus) i u koordynatorów.
Czytaj więcej...

Polsko-francuski dyplom magisterski

Zapraszamy studentów I roku studiów magisterskich filologii polskiej i kulturoznawstwa do wzięcia udziału w programie polsko-francuskiego podwójnego dyplomu magisterskiego. Kandydaci proszeni są o złożenie dokumentów do 11 lutego 2015 roku do pani Marty Jaworek (dziekanat, ul. Oboźna 8, pok. 120). Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się między 18 a 20 lutego 2015 roku. Szczegóły u opiekuna programu, dra Tomasza Kowalczuka.
Czytaj więcej...

I Lubelska Wiosna Historyczna

W imieniu Komitetu Organizacyjnego I Lubelskiej Wiosny Historycznej zachęcamy wszystkich studentów i doktorantów kierunków humanistycznych do wzięcia udziału w konferencji naukowej pt. „I Lubelska Wiosna Historyczna"
Czytaj więcej...

Rozporządzenia dziekana z 3 listopada 2014 r.

w sprawach procedury w przewodzie doktorskim, procedury w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora - znajdują się w nowej zakładce Rozporządzenia dziekana
Czytaj więcej...

Współpraca z Uniwersytetem Otwartym UW

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że od 7 stycznia do 6 lutego zapraszamy do składania nowych propozycji programów kursów na III trymestr roku akademickiego 2014/2015 r. oraz intensywnych kursów letnich w ramach Uniwersytetu Otwartego UW.
Czytaj więcej...

Geografia krain zmyślonych

Pracownia Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży UW zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową Geografia krain zmyślonych. Wokół kategorii miejsca i przestrzeni w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej
Czytaj więcej...

LITERACKIE „PRZED" WIELKĄ WOJNĄ I „PO" NIEJ

Pracownia Antropologicznych Problemów Literatury oraz Pracownia Literatury Modernizmu Europy Środkowej i Wschodniej INSTYTUTU LITERATURY POLSKIEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI UW ZAPRASZAJĄ NA KONFERENCJĘ NAUKOWĄ LITERACKIE „PRZED" WIELKĄ WOJNĄ I „PO" NIEJ W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ, 12-13 stycznia 2015
Czytaj więcej...

Wizyta naukowo-dydaktyczna Cécile Bocianowski

w ramach projektu WBI-IPS „Relations, interactions et transferts culturels entre la Belgique et la Pologne"
Czytaj więcej...

WAŻNE KSIĄŻKI PROZATORSKIE 2014 ROKU

Pracownia Antropologicznych Problemów Literatury Wydziału Polonistyki UW zaprasza na spotkanie WAŻNE KSIĄŻKI PROZATORSKIE 2014 ROKU, 4 grudnia (czwartek) o godz. 17.00
Czytaj więcej...

Portal poświęcony znalezieniu pomocy finansowej dla Studentów

Największy portal internetowy w Unii Europejskiej poświęcony problemowi znalezienia pomocy finansowej ( www.european-funding-guide.eu ). Na potrzeby tego zadania mamy zbadane i sklasyfikowane ponad 12 000 stypendiów, grantów i premii dostępnych na terenie całej Unii Europejskiej o wartości ponad 27 mld euro.
Czytaj więcej...

BIURO KARIER

Zaprasza na spotkania o tematyce rekrutacyjnej TESTY W PROCESIE REKRUTACJI. PSYCHOLOGICZNE. ZAWODOWE. KOMPETENCYJNE - 3.12.2014, godz. 17.00. ROZSZYFROWYWANIE OFERT PRACY -  10.12.2014, godz. 17.00
Czytaj więcej...

NaGRODY POLONICUM 2014

24 listopada po raz dziewiąty wręczono prestiżowe nagrody POLONICUM 2014
Czytaj więcej...

Obszary pogranicza

Samorząd Wydziału Polonistyki zaprasza na konferencję studencko-doktorancką. 10 - 11 kwietnia 2015.
Czytaj więcej...

Brzozowski - nasz współczesny?

Dyskusja o książce prof. Andrzeja Mencwela „Stanisław Brzozowski. Postawa krytyczna. Wiek XX" (Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2014).
Czytaj więcej...

W poszukiwaniu przerw w zabudowie

Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej oraz Czeskie Centrum zapraszają na  międzynarodową konferencję naukową "W poszukiwaniu przerw w zabudowie. W stulecie urodzin Bohumila Hrabala".  Program konferencji.
Czytaj więcej...

konkurs na pracę magisterską

Komitet redakcyjny serii „Polonistyka Użyteczna" w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW ogłasza konkurs na pracę magisterską
Czytaj więcej...

Program MOST

Rozpoczęła się rekrutacja na Program MOST w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015.
Czytaj więcej...

Praktyki absolwenckie Erasmus+

W roku akademickim 2014/2015 rusza program zagranicznych praktyk dla studentów - przyszłych absolwentów. Zachęcamy do zapoznania się z opracowanymi przez Biuro Współpracy z Zagranicą zasadami ubiegania się o stypendium: http://www.bwz.uw.edu.pl/?page_id=8679

HISTORIA / PAMIĘĆ

Instytut Kultury Polskiej zaprasza na dwa spotkania w czwartek 23 października: Wykład prof. Geneviève Zubrzycki (University of Michigan) oraz spotkanie z prof. Krzysztofem Pomianem
Czytaj więcej...

BADANIE DOSTĘPNOŚCI EDUKACJI AKADEMICKIEJ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Drodzy studenci, Nasza uczelnia na zlecenie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich uczestniczy w projekcie „Dostępność edukacji akademickiej dla osób głuchych, niewidomych, z niepełnosprawnością ruchową, chorujących psychicznie".
Czytaj więcej...

Soplicowo rocznicowo

Serdecznie zapraszamy na sesję naukową "Soplicowo rocznicowo" zorganizowaną na Wydziale Polonistyki z okazji 180. rocznicy wydania "Pana Tadeusza".
Czytaj więcej...

ROMANTYZM ŚRODKOWOEUROPEJSKI W KONTEKŚCIE POSTKOLONIALNYM

Międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez ILP UW oraz IBL PAN, pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Komparatystyki Literackiej
Czytaj więcej...

Informacje o Konkursie Stypendialnym Klubu Inteligencji Katolickiej

Stypendia przyznawane są studentom i uczniom, którzy w odpowiednim terminie złożyli wniosek o jeden z trzech rodzajów stypendium: Wtajemniczenia (naukowe), Kreatywności (na realizację kreatywnych projektów) oraz Codzienności (socjalne).
Można ubiegać się o stypendium do kwoty 6000 zł.
Czytaj więcej...

Mazowiecka Akademia Nauczyciela - studia podyplomowe

Mazowiecka Akademia Nauczyciela - studia podyplomowe. Informacja (pdf) dotycząca wsparcia pracowników systemu oświaty objętych programem zwolnień w województwie mazowieckim.
Czytaj więcej... (pdf)

XXIV Konferencja polsko-czeska

XXIV Konferencja polsko-czeska Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Karola w Pradze pod patronatem JM Rektora UW. Serdecznie zapraszamy do udziału w obradach, które odbędą się w dniach 29-30 września 2014 roku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Czytaj więcej...

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

Od czerwca, jak co roku, młodzi ludzie mogą ubiegać się o Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. To już jubileuszowa, bo dziesiąta edycja programu, który skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów uczących się w Warszawie.
Czytaj więcej...

Erasmus+

Rusza program praktyk zagranicznych dla absolwentów
Czytaj więcej...

Warsztaty w Tybindze: Dynamizm transferu polsko-niemieckiego: idee - przekłady - miejsca

Instytut Slawistyki Uniwersytetu w Tybindze oraz Instytut Germanistyki UW zapraszają do udziału w literaturoznawczych warsztatach studenckich na temat Dynamizm transferu polsko-niemieckiego: idee - przekłady - miejsca, które odbędą się w dniach 1-2.10.2014 w Tybindze. Warsztaty przeznaczone są dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia germanistyki, kulturoznawstwa i polonistyki.
Czytaj więcej...

konkurs dla doktorantów i młodszych pracowników naukowych

Dyrekcja Instytutu Polonistyki Stosowanej ogłasza konkurs dla doktorantów i młodszych pracowników naukowych na pracę związaną z dwustuleciem Uniwersytetu Warszawskiego. Warunki konkursu: zgłoszenie powinno obejmować utwór oryginalny np.: artykuł naukowy, esej, praca popularno-naukowa, pracę edytorską,  pracę plastyczną (plakat, folder), spot reklamowy.
Czytaj więcej...

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA – POEZJA POLSKA PO 1989 ROKU

Celem konferencji jest odkrycie twórczości poetów mało znanych, niekanonicznych, niefunkcjonujących w oficjalnym obiegu. To nasz obowiązek – pamięć o tych, o których zapomniano, których nie doceniono, nie zauważono, pominięto.
Czytaj więcej...

LITERACKIE PRZED WIELKĄ WOJNĄ I PO NIEJ W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ

Pracownia Antropologicznych Problemów Literatury oraz Pracownia Literatury Modernizmu Europy Środkowej i Wschodniej Wydział Polonistyki zapraszają na konferencję LITERACKIE „PRZED" WIELKĄ WOJNĄ I „PO" NIEJ W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ organizowaną w Warszawie w dniach 12-13 stycznia 2015 r.
Czytaj więcej...

koordynator obchodów Jubileuszu 200-lecia UW - Konkurs

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko koordynatora przygotowań obchodów Jubileuszu 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego
Czytaj więcej...

LOGOPEDIA - LOGOPEDZI - WSPÓŁPRACA

W związku z rozwojem kierunku studiów logopedia ogólna i kliniczna Instytut Polonistyki Stosowanej na Wydziale Polonistyki UW poszukuje współpracowników posiadających stopień doktora habilitowanego oraz legitymujących się dorobkiem naukowym w zakresie diagnostyki i terapii logopedycznej. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt mailowy: ips.polon@uw.edu.pl

wykładnia MNiSW w zakresie odpłatności za drugi kierunek studiów

W związku z otrzymanymi w dniu 30 grudnia 2013 roku wyjaśnieniami MNiSW w zakresie m.in. odpłatności za drugi kierunek studiów stacjonarnych...
Czytaj więcej...

Białe maski / szare twarze

Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych z siedzibą na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytet Gdański zapraszają do wzięcia udziału w piątej konferencji poświęconej studiom postzależnościowym, Białe maski / szare twarze Podmiot, ciało, performatywność w perspektywie postzależnościowej
Czytaj więcej...

Konkurs na pracę magisterską

Komitet redakcyjny serii „Polonistyka Użyteczna" w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW ogłasza konkurs na pracę magisterską. Konkurs adresowany jest do studentów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, których prace magisterskie spełniają warunek praktycznej użyteczności rozpraw humanistycznych
Czytaj więcej...

Specjalizacja FILOLOGIA DLA MEDIÓW - STUDIA II STOPNIA

Specjalizacja FILOLOGIA DLA MEDIÓW II  skierowana jest do studentów z dyplomem licencjata, którzy podejmą studia magisterskie na kierunku filologia polska. Uczestnikami specjalizacji mogą być zarówno absolwenci specjalizacji FDM na pierwszym stopniu studiów filologii polskiej, jak i absolwenci innych kierunków, którzy wybierając studia polonistyczne, chcieliby rozwijać swój warsztat pisarski głównie w zakresie gatunków dziennikarskich oraz artystycznych.
Czytaj więcej...

Szczegółowe zasady studiowania na WP UW

Uchwała Rady Wydziału Polonistyki z dnia 22 czerwca 2010 roku (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Czytaj więcej...