AKTUALNOŚCI

« Back

WYKŁADY DOC. DR VILMY ZUBAITIENĖ O LEKSYKOGRAFII LITEWSKIEJ

Zakładu Bałtystyki serdecznie zaprasza na wykłady doc. dr Vilmy Zubaitienė z Uniwersytetu Wileńskiego:
 
"O historii leksykografii litewskiej i o litewskiej leksykografii historycznej"
4 kwietnia (wtorek), godz. 15.00, s. 02 w budynku Wydziału Polonistyki (poziom -1)
(wykład w języku litewskim, z tłumaczeniem konsekutywnym na język polski)
 
"Najstarsze słowniki litewskie i ich autorzy. Między leksykologią a leksykografią"
5 kwietnia (środa), godz. 13.15, s. 02 w budynku Wydziału Polonistyki (poziom -1)

(wykład w języku litewskim)