Aktualności

« Back

Harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej 2019/2020 – komunikat KJD

Na podstawie § 22 ust. 9 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim oraz § 4 ust. 3 Zarządzenia nr 84 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki ogłaszam harmonogram egzaminacyjnej sesji letniej w roku akademickim 2019/2020 na kierunkach studiów organizowanych na Wydziale Polonistyki. Harmonogram obejmuje szczegółowy terminarz egzaminów w sesji czerwcowo-lipcowej wraz z informacją o ich formie oraz narzędziach informatycznych wykorzystywanych do ich przeprowadzenia. Wszystkie egzaminy i zaliczenia w sesji poprawkowej odbędą się zgodnie z kalendarzem akademickim na rok 2019/2020, czyli w terminie od 31.08.2020 do 13.09.2020 roku. Ich liczba będzie uzależniona od potrzeb studentów.