AKTUALNOŚCI

« Back

"Język łatgalski, czyli drugi język łotewski" - wykład Prof. dr hab. Nicole Nau

PRACOWNIA POLSKO- BAŁTYCKICH KONTAKTÓW KULTUROWYCH   UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

zaprasza na kolejny wykład z cyklu „BAŁTOWIE DALECY I BLISCY".

Gościem Pracowni będzie

Prof. dr hab. Nicole Nau

która wygłosi wykład zatytułowany:

"Język łatgalski, czyli drugi język łotewski"

Wykład odbędzie się 11 stycznia 2017 roku, o godz. 17.30, sala nr 29,

budynek Wydziału Polonistyki, Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa.

Prelekcja odbędzie się w języku polskim.

 

W najnowszym wydaniu katalogu języków świata Ethnologue: Languages of the World, z roku 2016,

język łotewski (Latvian) używany jest jako nazwa tzw. makrojęzyka, do którego należą dwa odrębne języki:

łotewski standardowy oraz łatgalski (https://www.ethnologue.com/language/lav).

Podobne ujęcie proponował 100 lat temu łotewski i łatgalski badacz Francis Kemps (w j. latgalskim Fraņcs Kemps), mówiąc o języku łotewskim mającym dwa dialekty: „bałtycki" (w tym wariant literacki języka łotewskiego) i „łatgalski", inaczej zwany też „inflancki". W referacie prelegentka przedstawi przyczyny istnienia dwóch języków łotewskich, omówi historię języka łatgalskiego oraz jego funkcjonowanie we współczesnej Łotwie. Zaprezentowane zostaną próbki języka łatgalskiego (pisanego, mówionego i śpiewanego), jak również ukazane różnice między językiem łotewskim i łatgalskim.

Prof. dr hab. Nicole Nau jest kierownikiem Zakładu Bałtologii w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest specjalistą gramatyki języków łotewskiego i łatgalskiego, których struktury opisuje na tle językoznawstwa typologicznego. Bada kontakty językowe, problemy socjolingwistyki i glottodydaktyki i interesuje się wieloma innymi zagadnieniami lingwistycznymi. W roku 2016 na Wydziale Neofilologii UAM zainicjowała program studiów II stopnia w języku angielskim pt. Empirical Linguistics and Language Documentation (http://elldo.amu.edu.pl/).

Więcej informacji na stronie domowej prof. Nau: http://naunicol-e.home.amu.edu.pl/.

Mapa zasięgu występowania języka łatgalskiego:

 

By Xil, derived from Latvia,_administrative_divisions_-_Nmbrs_-_colored.svg by TUBS - Cut from File:Everyday use of Latgalian (2011).svg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27754960