Dział Telekomunikacji

telefonia uniwersytecka

 

 • świadczenie usług telekomunikacyjnych

 • administrowanie i utrzymanie central telefonicznych

 • planowanie rozwoju oraz nadzór nad inwestycjami rozbudowy infrastruktury sieciowej

 • obsługa umów i rozliczeń za usługi telefoniczne

 • obsługa abonentów telefonii komórkowej

 • Utrzymanie central telefonicznych
 • Obsługa zamówień telefonów komórkowych

Infolinia UW:

informacja o numerach

tel. (22) 55 20 000

Projekty:

rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej

tel. (22) 55 20 968

Utrzymanie:

centrale i aparaty telefoniczne

tel. (22) 55 20 448

Kontakt:

tel.  +48 22 55 24 969

fax. +48 22 55 22 331

e-mail:dt@adm.uw.edu.pl

Dział Sieci Komputerowych

infrastruktura techniczno-systemowa

Grupa Projektów Akademickich:
gpa@adm.uw.edu.pl

(022) 55 20 457

Sieci:
net@adm.uw.edu.pl

(022) 55 20 527

Servicedesk:
sdesk@adm.uw.edu.pl

(22) 55 20 544

 

Dział Aplikacji Komputerowych

aplikacje ogólnouczelniane

 • Utrzymywanie systemu USOS oraz stowarzyszonych z nim serwisów internetowych
 • Utrzymanie systemu HMS
 • Współpraca z systemami bankowymi (Millenet, VideoTEL)
 • Współpraca z systemem Plagiat.pl

Strony internetowe DAK:

Kontakt:

ABI - Administrator Bezpieczeństwa Informacji

przetwarzanie danych osobowych

Kontakt:
abi@adm.uw.edu.pl

(22) 55 22 042

Dział Wsparcia Informatycznego

Serwis internetowy DWI

Nr fax: +48 22 55 20 837

Licencje i oprogramowanie

licencje@adm.uw.edu.pl

Uczelniane centrum Personalizacji

ucp@adm.uw.edu.pl

 • Zlecenia ELS  i ELP
  tel. (22) 55 20 528
 • Obsługa certyfikatów  kwalifikowanych
  tel. (22) 55 24 033
   

Help Desk

helpdesk@uw.edu.pl

Help Desk poczty elektronicznej
Informacja o obsłudze IT
tel. (22) 55 20 544

Sprawozdania GUS

e-mail: uprawnienia@adm.uw.edu.pl