>> Zamknięcie roku obrotowego 2022 <<

 

>> INFORMACJA DLA KOMÓREK FINASOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO – dotycząca przelewów bankowych na PPK

>> Kwestura pracuje w godzinach 8-16, z możliwością rozpoczynania pracy o godzinie 7.

>> Składanie dokumentów finansowych w pojemnikach opatrzonych  nazwami sekcji przed wejściem na 3 piętro.
 
>> Wypłaty, w tym zaliczki na wyjazdy zagraniczne, odbywają się wyłącznie przelewem na rachunek bankowy.
 
>> Zawieszone osobiste rozliczanie wyjazdów zagranicznych. Po powrocie z wyjazdu zagranicznego prosimy o niezwłoczny kontakt mailowy z Sekcją Obrotu Zagranicznego w celu jego rozliczenia.