Kwestura poszukuje pracownika Sekcji Kosztów i Rozliczeń Funduszy Strukturalnych [więcej >>]

 

Kwestura Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Karowa 20

00-927 Warszawa

tel. (22) 55 20-880, 23-202, 23-203

fax. (22) 55 23-299

 sekretariat.kwestura@adm.uw.edu.pl

Sekcja Obrotu Zagranicznego [kontaktobsługuje pracowników w godzinach 1000 - 1400

Kasa Główna [kontakt] czynna w godzinach 900 - 1400

TERMINY WYPŁAT

__________________________________________

 

_______________

Kwestura UW informuje, że nie można dokonywać żadnych transakcji gotówkowych z firmą RUCH S.A. (numer dostawcy w SAP: 1000000599)

 >> USTAWA 2.0 << 

USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

oraz USTAWA z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

You do not have the roles required to access this portlet.
You do not have the roles required to access this portlet.