Zamknięcie ksiąg rachunkowych roku obrotowego 2021 [pobierz pismo]

>> Raporty standardowe w SAP (prezentacja ze spotkania 10.06.2021)

>> Zawiadomienie o likwidacji Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju

>> INFORMACJA DLA KOMÓREK FINASOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO – dotycząca przelewów bankowych na PPK

>> Brak obsługi interesantów w Kwesturze - do odwołania. Kontakt z Kwesturą wyłącznie drogą mailową lub telefoniczną.

>> Kwestura pracuje w godzinach 8-16, z możliwością rozpoczynania pracy o godzinie 7.

>> Umożliwiliśmy składanie dokumentów finansowych w pojemnikach opatrzonych  nazwami sekcji przed wejściem na 3 piętro - do odwołania.
 
>> Kasa Główna nieczynna - do odwołania. Rekomendujemy zamknięcie kas gotówkowych w jednostkach organizacyjnych.
 
>> Wypłaty zaliczek na wyjazdy zagraniczne odbywają się wyłącznie w formie bezgotówkowej. Wyjeżdżający otrzymywać będą przelewy na konto bankowe wskazane we wniosku wyjazdowym. Jest to podyktowane zamknięciem kasy głównej uczelni w związku z zagrożeniem Covid-19
 
>> Zawieszamy osobiste rozliczanie wyjazdów zagranicznych - do odwołania. Po powrocie z wyjazdu zagranicznego prosimy o niezwłoczny kontakt mailowy z Sekcją Obrotu Zagranicznego w celu jego rozliczenia.
 
>> Płatności staramy się realizować na dotychczasowych zasadach.
 
>> Przedpłaty na wydarzenia przyszłe (konferencje, targi, sympozja itp.) będą realizowane wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 

>> Procedura związana z realizacją wniosku o świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne