WYNIKI WYBORÓW

Zarząd Koła na kadencję 2012/2013

Prezes: Karolina Stepaniuk

Wiceprezes: Jan Kowalski

Wiceprezes: Daniel Drabarz

Skarbnik: Paweł Mikulski

Komisja Rewizyjna na kadencję 2012/2013

Przewodniczący: Sebastian Wijas

Wiceprzewodniczący: Piotr Machalski

Wiceprzewodniczący: Mateusz Sulima