Wykłady specjalizacyjne - SEMESTR LETNI 2012/2013

Spośród oferty wykładów specjalizacyjnych WPiA UW w semestrze letnim w szczególności polecamy:

Dostępne od III roku studiów prawniczych:

Dostępne od IV roku studiów prawniczych:

Wykłady specjalizacyjne - SEMESTR ZIMOWY 2012/2013

Spośród oferty wykładów specjalizacyjnych WPiA UW w semestrze jesiennym serdecznie polecamy:

Dostępne od III roku studiów prawniczych:

Dostępne na IV i V roku studiów prawniczych:

ORAZ WYKŁADY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE