Wielka Powtórka do Egzaminu

Celem spotkań jest powtórzenie materiału i omówienie pytań egzaminacyjnych. Grupą docelową projektu są zarówno studenci przygotowujący się do egzaminu z Prawa finansowego, jak i studenci przygotowujący się do obrony pracy magisterskiej w Katedrze Prawa Finansowego WPiA UW.

Wszystkie spotkania będą trwały 1,5 godz. oraz  odbędą się w sali 1.2. Collegium Iuridicum II (Lipowa). Serdecznie zapraszamy!

Poniedziałek-Wtorek-Środa, 3-5 VI 2013 r. godz. 20:00

Koordynator Projektu: Jan Klapaczyński