PROTOKOŁY Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW

1. Protokół z dn. 4 czerwca 2012r.