Cykl Spotkań:

„Optymalizacja podatkowa a unikanie prawa podatkowego"

– Koło Naukowe Prawa Finansowego „Pecunia non olet"

we współpracy z

Panem mgr. Marcinem Lachowiczem

z Katedry Prawa Finansowego WPiA UW

 

I. Spotkanie 24 października 2012, s. A3, C.I. II, godz. 18.30 - 20.00

Zjawisko omijania i optymalizacji/planowania podatkowego. Podejmowane przez ustawodawcę polskiego próby walki ze zjawiskiem – losy generalnej klauzuli przeciwko omijaniu opodatkowania; dyskusja i ogłoszenie konkursu dla uczestników spotkań.

II. Spotkanie 8 listopada 2012, s. A3, C.I. II, godz. 18.30 - 20.00

Aktualne wybrane metody planowania podatkowego: debt push down, share by share, spółki cypryjskie, fundusze luksemburskie oraz wykorzystywanie braku klauzuli nieruchomościowej w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy RP a Wlk. Ks. Luksemburga, business restructuring, spółki komandytowo – akcyjne.

III. Spotkanie 14 listopada 2012, s. A3, C.I. II, godz. 18.30 - 20.00

Dotychczasowe metody optymalizacji podatkowej (np. brak wyceny historycznej przy sprzedaży z majątku spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz środków niematerialnych i prawnych) i działania zapobiegawcze - bilans porażek i sukcesów;

IV. Spotkanie 21 listopada 2012, s. A3, C.I. II, godz. 18.30 - 20.00

Podsumowanie cyklu spotkąń. Rozstrzygnięcie zespołowego konkursu dla studentów na klauzulę anty abuzatywną. Wręczenie nagród i dyplomów uczestnictwa.

Koordynator Projektu: Anna Wójcik, Vice-Prezes KNPF Pecunia non olet