WŁADZE KOŁA

Władzami Koła Naukowego Prawa Finansowego „Pecunia non olet"  są:

1. Walne Zebranie Członków

2.Zarząd Koła

3. Komisja Rewizyjna