OPIEKUN NAUKOWY

Opieknuem Koła Naukowego Prawa Finansowego

jest Pani Prof. dr hab.  Elżbieta Chojna-Duch.