Koordynator ds. współpracy z mediami

Karolina Stepaniuk

 

Koordynator projektu 

"Wielka powtórka do egzaminu"

Jan Klapaczyński

 

 

Koordynator ds. współpracy z instytucjami

Anna Błaszczyk