Ogólnopolska konferencja naukowa

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Europeizacja prawa finansowego" odbędzie się w dn. 29 i 30 kwietnia 2013r. na Uniwersytecie Warszawskim. Organizatorem wydarzenia jest KNPF Pecunia non olet. 

Konferencję objął patronatem honorowym Komisarz ds. budżetu i programownaia wieloletniego, dr Janusz Lewandowski. 

Sponsorem strategicznym Konferencji jest Bank Gospodarstwa Krajowego. 

 

Relacja wideo

Poniedziałek, 29 kwietnia 2013r.

09.30 - 16.30 Sala Balowa Pałacu Tyszkieiwczów-Potockich

  09.30 - Rejestracja

10.00 - Rozpoczęcie Konferencji

        Prof. Tomasz Giaro, Prodziekan ds. współpracy z zagranicą i kadry naukowej WPiA UW

10.15 - 12.00   Panel Europeizacja jako tendencja w rozwoju prawa finansowego

Tomasz Gibas, doradca ds. ekonomicznych w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce, Koordynacja polityk gospodarczych państw członkowskich w ramach Semestru Europejskiego

Prof. dr hab. Elżbieta Chojna-Duch, Reforma struktury unijnego sektora bankowego

Prof. dr hab. Elżbieta Kornberger-Sokołowska, Standardy europejskie wyznaczające system jednostek samorządu terytorialnego

  12.00 - 12.30   Przerwa kawowa

12.30 - 14.00   Panel Europeizacja prawa sektora finansów publicznych

Dr Michał Bitner, Polska a europejska metodologia liczenia długu publicznego 

Przemysław Czernicki, Europeizacja funduszy celowych

Prof. dr hab. Witold Modzelewski, Europeizacja opodatkowania obrotu: VAT, akcyza, podatek transakcyjny

  14.00 - 14.45   Przerwa lunchowa

  14.45 - 15.30   Prof. dr hab. Hanna Litwińczuk, Europeizacja podatków bezpośrednich

15.30 - 16.30   Dyskusja Czy należy w Polsce wprowadzić podatek od transakcji finansowych? 

Moderator: doc. dr Marek Grzybowski

Paneliści: dr Mariusz Zygierewicz (ZBP), Ewa Nawotka (UKSW), Robert Jurkiewicz (Deloitte/Lewiatan).

17.00 - 19.00 Aula Starego BUWu - Debata "Wokół przystąpienia Polski do strefy euro"

Moderator: Marek Garlicki. 

Uczestnicy debaty: Marek Borowski, Stefan Kawalec, dr Zbigniew Kuźmiuk, dr Andrzej Olechowski, dr Marcin Święcicki, dr Katarzyna Śledziewska.

Wtorek, 30 kwietnia 2013r.

10.00 - 16.00 Sala Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim.

Lista zakwalifikowanych referatów na panel studencko-doktorancki

Panel będą nadzorowały Prof. dr hab Elżbieta Kornberger-Sokowłowska oraz Prof. dr hab. Elżbieta Chojna-Duch.

10.00 - 12.00    Prawo budżetowe, Finanse samorządowe

12.00 – 13.30   Przerwa na lunch

13.30 – 15.30   Prawo walutowe i bankowe, Prawo daninowe

15.30 – 16.00   Zakończenie Konferencji