działalność KOŁA

Koło Naukowe Prawa Finansowego „Pecunia non olet" zostało założone w marcu 2012r. Od strony formalnej- została reaktywowana działalność Koła Naukowego Finansistów „Les affaires financieres", które zostało utworzone w roku 2003.

Koło Naukowe Prawa Finansowego „Pecunia non olet" jest wpisane pod numerem 357 do Rejestru Kół Naukowych i Artystycznych przy Uniwersytecie Warszawskim.

Koło Naukowe Prawa Finansowego „Pecunia non olet"  jest zrzeszone w Radzie Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Profil Koła w portalu StRuNa - Studencki Ruch Naukowy.