CZŁONKOSTWO W KOLE

Członkiem Koła może być każdy student lub doktorant Uniwersytetu Warszawskiego, który zgłosi chęć przystąpienia do Koła poprzez wypełnienie Deklaracji członkowskiej, i który aktywnie uczestniczy w pracach Koła. Wypełnione Deklaracje członkowskie proszę przekazywać osobiście Członkom Zarządu na spotkaniach Koła.

Zgodnie z Art. 6 Regulaminu Koła uchwałę o przyjęciu w poczet członków podejmuje Zarząd.

Regularnie aktualizowana lista członków znajduje się w zakładce Członkowie.

SKŁADKA CZŁONKOWSKA

Zgodnie z Uchwałą Nr 1/2012 Walnego Zebrania Członków z dnia 4 czerwca 2012 r. składka członkowska płatna raz na rok akademicki wynosi 20 zł.