Celem Koła Naukowego Prawa Finansowego „Pecunia non olet" jest w szczególności:

1. Pogłębianie wiedzy prawniczej w dziedzinie prawa finansowego.

2. Integracja środowiska studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

3. Patronat nad działalnością naukową studentów w zakresie prawa finansowego.

4. Współpraca z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie prawa finansowego.

5. Kształtowanie wzorowej postawy i wysokiego poziomu etyki zawodowej prawnika.

Koło realizuje swoje cele poprzez:

1. Inicjowanie i organizowanie działań o charakterze naukowym oraz samokształceniowym.

2. Publikację Biuletynu Prawa Finansowego.

3. Kontakty naukowe ze środowiskami prawniczymi w kraju i za granicą.

4. Współpracę z innymi organizacjami studenckimi i instytucjami finansowymi.

5. Organizowanie innych przedsięwzięć związanych z celami regulaminowymi Koła.