NUMER 2 V/2013            

  

Spis artykułów

K. Rutkowska, Prawno-podatkowe aspekty umowy najmu, dzierżawy oraz leasingu  

M. Dobrzelak, I. Krzemińska, Egzekucja administracyjna i sądowa z instrumentów finansowych          

A. Strocka, Uwarunkowania prawno-organizacyjne dla optymalizacji podatkowej w Polsce  
                 
A. Wójcik, Brytyjskie działania na rzecz przeciwdziałania unikaniu opodatkowania w dobie kryzysu finansowego i budżetowego
 
M. Pisz, S. Wijas, Zagadnienie bezpośredniego stosowania Konstytucji jako podstawy rozstrzygnięcia w postępowaniu sądowoadministracyjnym, a przesłanki zwrotu nadpłaty podatkowej

NUmer 1 XI / 2012

 

Spis artykułów:

P. Kuczkowska, Regulacje europejskie a działalność funduszy inwestycyjnych w Polsce

I. Krzemińska, M. Laskowska, Podatek od transakcji finansowych – analiza projektu polskiej ustawy i dyrektywy europejskiej
 
J. Klapaczyński, Status prawnopodatkowy akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej
 
M. Orzeł, Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego II FSK 833/10 z 29 listopada 2011 roku

 

 

 

Kontakt: biuletynprawafinansowego@gmail.com

 

Wymogi edytorskie