WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

II WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ODBĘDZIE SIĘ 24 CZERWCA 2013R. O GODZ. 18.30 W SALI 403 W CI. 

Porządek obrad

Wielka Powtórka do Egzaminu

Celem spotkań jest powtórzenie materiału i omówienie pytań egzaminacyjnych. Grupą docelową projektu są zarówno studenci przygotowujący się do egzaminu z Prawa finansowego, jak i studenci przygotowujący się do obrony pracy magisterskiej w Katedrze Prawa Finansowego WPiA UW.

Wszystkie spotkania będą trwały 1,5 godz. oraz  odbędą się w sali 1.2. Collegium Iuridicum II (Lipowa). Serdecznie zapraszamy!

Poniedziałek-Wtorek-Środa, 3-5 VI 2013 r. godz. 20:00

Koordynator Projektu: Jan Klapaczyński

FUNDUSZE INWESTYCYJNE - TEORIA A PRAKTYKA

I spotkanie z cyklu "Fundusze inwestycyjne - teoria a praktyka" odbędzie się w poniedziałek, 15 kwietnia w godz. 18.30-20.00 w sali 0.9. na Wybrzeżu Kościuszkowskim (CI IV).

Spotkanie poprowadzi Pani dr Paulina Pilch, radca prawny i doradca podatkowy, partner OpusTAX.

II spotkanie odbędzie się 15 maja w sali 3.8 CI II (Lipowa) w godz. 20.00-21.30Temat spotkania to: Konstrukcje prawne funduszy inwestycyjnych na rynku amerykańskim i europejskim. Spotkanie poprowadzi Dawid Strzała (OpusTax).

Serdecznie zapraszamy!

VIII OGÓLNOPOLSKI ZJAZD KÓŁ NAUKOWYCH WYDZIAŁÓW PRAWA I ADMINISTRACJI

W dniach 14-15 marca 2013r. odbył się w Lublinie VIII Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych Wydziałów Prawa i Administracji, na którym KNPF Pecunia non olet reprezentował Sebastian Wijas, wygłaszająć w I sesji wyrózniony referat pt. "Wpływ wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na wznowienie postępowania podatkowego".

W trakcie zjazdu Sebastian Wijas został wybrany w skład trzyosobowego Prezydium Ogólnopolskiej Rady Kół Naukowych przy Wydziałach Prawa i Administracji. Serdecznie gratulujemy!

Program Zjazdu

 

III ZJAZD STUDENTÓW ADMINISTRATYWISTÓW

W dniach 15-16 marca 2013r. odbył się z Lublinie III Zjazd Studentów Administratywistów, w ramach którego odbyła się Konferencja "Prawno-administracyjne ograniczenia podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej".

Piotr Ćwiakowski, repreznując KNPF Pecunia non olet wygłosił  na Zjeździe referat:

-  "Naruszenie zasad prawa zamówień publicznych jako przesłanka ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej".

Program Zjazdu

BANKOWOŚĆ INWESTYCYJNA W POLSCE II

Koło Naukowe Prawa Rynków Kapitałowych, Koło Naukowe Prawa Bankowego oraz Koło Naukowe Prawa Finansowego „Pecunia non olet" zapraszają na drugą część debaty, która rozpoczęła się dwa tygodnie temu.
 
Czy mamy w Polsce do czynienia z bankowością inwestycyjną ?
Czy istnieje w ogóle potrzeba jej wyodrębniania?
Jakie są perspektywy dla rynku usług bankowości inwestycyjnej w Polsce i Europie?
 
Na te i inne Wasze pytania postara się odpowiedzieć pan Jakub Leonkiewicz, wiceprezes w banku JP Morgan.
 
Spotkanie odbędzie się 13 marca 2013, w godz. 18:30 – 20:00 w Collegium Iuridicum II, sala 1.3
 
Zachęcamy serdecznie do wzięcia udziału !
 
 

BANKOWOŚĆ INWESTYCYJNA W POLSCE

 

Koło Naukowe Prawa Finansowego oraz Koło Naukowe Prawa Rynków Kapitałowych zapraszają na spotkanie "Bankowość Inwestycyjna w Polsce". Spotkanie rozpocznie prelekcja dr hab. Piotra Zapadki, a w drugiej części spotkania odbędzie się dyskusja z udziałem: Prof. dr hab. Marka Michalskiego (UKSW), Prof. dr hab. Aleksandra Chłopeckiego (UW) oraz Dyrektora Macieja Kurzajewskiego (KNF).

Spotkanie rozpoczne się 20 lutego o 18.30 w sali A3 na Lipowej 4.

Wydarzenie FB

 

BIULETYN PRAWA FINANSOWEGO 

 

 

Serdecznie zachęcamy do lektury 1 numeru Biuletynu Prawa Finansowego.

Zainteresowanych publikacją w kolejnym numerze zapraszamy do konsultowania tematu z redakcją pod adresem biuletynprawafinansowego@gmail.com.

Termin na nadsyłanie artykułów do 2 numeru upływa 15 lutego 2013r.

Wymogi edytorskie znajdują się w zakładce Biuletyn.

 

 

 

 

 

DEBATA - DLACZEGO DO EURO? 

 

Debata jest połączona z konkursem na na najlepsze pytanie adresowane do Marka Belki, Prezesa NBP oraz Janusza Palikota, Przewodniczącego RP, związane z przystąpieniem Polski do strefy euro. Regulamin

Link do relacji video

 

 

 

 

 

 

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

Spotkanie organizacyjne dotyczące sprawozdania z działalności za rok 2012 oraz planu działalności na rok 2013 odbędzie się we wtorek, 15 stycznia 2013r. o godz. 20 w sali 1.4 na Lipowej.
Na spotkanie są zaproszeni wszyscy członkowie. Jeśli ktoś chciałby rozpocząć działalność w naszym Kole, to prosimy o mail przed spotkaniem na adres: knpfin@gmail.com.

KONFERENCJA WE WROCŁAWIU

 

W dniach 6-7 grudnia 2012r. członkowie naszego Koła wzieli udział w Ogólnopolskiej Konferecnji Naukowej "Ogólne i indywiudualne interpretacje Mininistra Finansów" na Uniwersytecie Wrocławskim.

Reprezentanci naszego Koła przedstawili dwa referaty:
 
- Iwona Krzemińska i Tomasz Brol, Pojęcie ogólnego nadzoru Ministra Finansów w sprawach podatkowych w odniesieniu do interpretacji prawa podatkowego.
 
- Kazimierz Chojna, Monika Kamińska i Piotr Wielgomas, Interpretacja indywidualna prawa podatkowego przed sądem administracyjnym.
 
 
 
 

KONKURS NA KLAUZULĘ ANTYABUZYWNĄ

Koło Naukowe Prawa Finansowego „Pecunia non olet" zaprasza do udziału w Konkursie na Klauzulę Antyabuzywną.

Zalecana Literatura oraz Regulamin Konkursu

Galeria zdjęć z rozstrzygnięcia Konkursu

Konkurs odbywa się w ramach projketu „Optymalizacja podatkowa a unikanie opodatkowania" oraz został objęty patronatemMinisterstwa Finansów i Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, Pana Macieja Grabowskiego.

3-4 osobowe zespoły mogą zgłaszać autorskie propozycje klauzuli generalnej przeciwdziałającej unikaniu opodatkowania do piątku, 16 listopada do godz. 23.59. Wyłonienie zwycięzców nastąpi na spotkaniu kończącym projekt w dn. 21 listopada 2012r., w godz. 18.30-20.00 w Sali A3 w CI II na Lipowej.

Jury w składzie: Prof. dr hab. Elżbieta Chojna-Duch, dr Maciej Ślifirczyk oraz mgr Marcin Lachowicz wyłoni zwycięzcę oceniając zgłoszone propozycje klauzul generalnych pod względem merytorycznym oraz  umiejętności prezentacji i argumentacji na spotkaniu w dn. 21 listopada 2012 r.  W spotkaniu tym będzie rónież uczestniczył przedstawiciel Ministerstwa Finansów, Pan Włodzimierz Gurba – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Podatkowej MF.

Dla zwycięzców zostały przewidizane nagrody przygotowane przez Wydawnictwo CH Beck.

CYKL SPOTKAŃ - OPTYMALIZACJA PODATKOWA A UNIKANIE PRAWA 

 

– Koło Naukowe Prawa Finansowego „Pecunia non olet" we współpracy z Panem mgr. Marcinem Lachowiczem z Katedry Prawa Finansowego WPiA UW zaprasz na cykl spotkań w październiku i listopadzie 2012r. 

Więcej ...

 

Prezentacja nr 1              

Prezentacja nr 2

Prezentacja nr 3

KONFERENCJA W OPOLU

Reprezentanci naszego Koła wzieli udział w Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej  „Co mi zrobisz jak mnie złapiesz…, czyli o sankcjach w prawie podatkowym" na Uniwersytecie Opolskim w dn. 26 października 2012r.

Tomasz Brol i Jan Klapaczyński zdobyli nagrodę 2-ego stopnia za referat pt. „Opodatkowanie dochodów nieujawnionych a sankcja karnoskarbowa z art. 54 k.k.s."

Program Konferencji

 

SPOTKANIE - ZAWÓD DORADCY PODATKOWEGO NA PRZYKŁADACH PROJEKTÓW OPTYMALIZACYJNYCH/TRANSAKCYJNYCH

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu inaugurującym działalność Koła w nowym roku akademickim! Prelekcję dotyczącą projektów optymalizacyjnych poprowadzi poprowadzi Pan Tomasz Ożdziński, Doradca podatkowy i Partner w TPA Horwath. 

Spotkanie odbędzie się w Poniedziałek, 15 października 2012r., w godzinach 18.30-20.00 w sali nr 403 CI I (Stary Wydział).

Plakat

 

Wiadomości z roku akademickiego 2011/2012 zostały przeniesione do archiwum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Najlepszy plan finansowy to wydawać mało, a najlepszy podatek to ten, który jest najmniejszy" 

Jean Baptiste Say

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Standardowa edukacja zapewni Ci przetrwanie. Samokształcenie - fortunę"

Jim Rohn