Rozprawy naukowe i inne książki PRACOWNIKÓW KATEDRY

« Back

Mikalaj Khaustovich

  • Мікола Хаўстовіч, Шляхамі да беларускасці. Нарысы, артыкулы, эсэ, Katedra Białorutenistyki UW, Warszawa 2010, stron 648.
   
  • Мікола Хаўстовіч, Жыццё і творчасць Рамуальда Падбярэскага, "Права і эканоміка", Мінск 2008, сс. 148.
   
  • Мікола Хаўстовіч, Айчына здалёку і зблізку (Ігнацы Яцкоўскі і Аляксандар Рыпінскі), Мінск 2006, сс. 280.
   
  • М.В. Хаўстовіч, Мастацкі метад Яна Баршчэўскага, БДУ, Мінск 2003, сс. 203.