W związku z wdrożeniem systemu SAP, dane w systemie absencje nie będą aktualizowane od dnia 1.01.2017 r.

Aktualna informacja o urlopach dostępna jest wyłącznie w SAP
(dostęp do SAP mają wyznaczone w jednostkach osoby)

Przeglądarka nieobecności

Przy pomocy niniejszego narzędzia każdy zalogowany do portalu pracownik UW może przeglądać wszystkie swoje nieobecności (urlopy, zwolnienia chorobowe itp.) z ostatnich lat.

Jeżeli dostrzegasz rozbieżności z faktycznym stanem Twoich nieobecności, zgłoś je bezpośrednio w swojej jednostce (pracownicy wydziałów) lub w Biurze Spraw Pracowniczych (pracownicy administracji centralnej).

Jeżeli pomimo poprawnego zalogowania aplikacja się nie wyświetla, spróbuj skorzystać z innej przeglądarki internetowej lub innego komputera. Być może specyficzne ustawienia Twojej przeglądarki nie pozwalają na poprawne włączenie aplikacji.

You do not have the roles required to access this portlet.