prof. dr hab. Andrzej Markowski

Stanowisko

profesor zwyczajny 

Życiorys naukowy

2002 – stanowisko profesora zwyczajnego UW

1996 – tytuł profesora

1993 – stanowisko profesora nadzwyczajnego UW

1991 – lektorat języka polskiego na Uniwersytecie Komenskiego w Bratysławie

1990 – stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy Leksyka wspólna różnym odmianom polszczyzny (UW)

1980–1984 – lektorat języka polskiego na uniwersytecie we Florencji

1976 – stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy Antonimy przymiotnikowe we współczesnej polszczyźnie (UW)

1974–1976 – staż naukowy w Instytucie Badań Literackich PAN

1966–1971 – studia magisterskie na Wydziale Polonistyki UW (dyplom z wyróżnieniem)

Działaność organizacyna

od 2005 – członek Senatu UW, przewodniczący komisji senackich i rektorskich do spraw pracowniczych i profesorskich

1999–2005 – przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Języka Polskiego

1991–2008 – kierownik Zakładu Leksykologii i Kultury Języka

1991–1999, 2005-2012 – dyrektor Instytutu Języka Polskiego UW

1984–1990 – wicedyrektor Instytutu Języka Polskiego UW

Działalność poza UW

od 2011 – członek prezydium Komitetu Językoznawstwa PAN

od 2001 – członek (od 2007 – wiceprzewodniczący) Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej przy Głównym Geodecie Kraju

od 2000 – przewodniczący Rady Języka Polskiego PAN

członek rzeczywisty Towarzystwa Naukowego Warszawskiego

członek Collegium Invisibile

(2007–2010 – zastępca sekretarza generalnego)

Zainteresowania naukowe

semantyka, leksykologia, leksykografia, kultura języka polskiego

ważniejsze publikacje

2011, Świadomość językowa w „Dziennikach" Marii Dąbrowskiej (przyczynek do kształtowania się normy w polszczyźnie I połowy XX wieku)", „Język Polski", z. 2/3.

2010, Słowniki poprawnej polszczyzny dawniej i dziś (uwagi leksykografa), „Poradnik Językowy", z. 4.

2007, współautorstwo E. Worbs i A. Meger, Polnisch-deutsches Wörterbuch der Neologismen, Wiesbaden.

2007, Popularny słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa.

2005, współautorstwo z W. Wichrowską, Nowy słownik ortograficzny, Warszawa.

2005, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa.

2004, red., Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, Warszawa.

2004, Praktyczny poradnik językowy, Warszawa 2004.

2004, Czy znasz polszczyznę? Zagadki językowe, Warszawa.

2003, Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego, Warszawa.

2001, współautorstwo z R. Pawelcem, Wielki słownik wyrazów obcych i trudnych, Warszawa.

2001, współautorstwo z R. Pawelcem, Słownik wyrazów obcych i trudnych, Warszawa.

2001, Popularny słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa.

2000, współautorstwo z W. Paszyńskim i T. Wroczyńskim, „Pamiętajcie o ogrodach...".

2000, Program nauczania języka polskiego dla zreformowanego liceum ogólnokształcącego, Warszawa.

2000, red., Ortograficzny słownik języka polskiego, Warszawa.

2000, Łatwy słownik trudnych słów, Warszawa.

2000, Jak dobrze mówić i pisać po polsku, Warszawa.

wyróznienia i nagrody

2010 – Honorowy Złoty Mikrofon „za wybitne osiągnięcia w propagowaniu pięknej polszczyzny na wszystkich antenach Polskiego Radia"

nagroda Rektora UW (kilkakrotnie)

nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Medal Komisji Edukacji Narodowej