Research projects

  • Mirosław Bańko, Recepcja i adaptacja wyrazów obcych w języku polskim i czeskim. Uwarunkowania językowe, psychologiczne i historyczno-kulturowe, program „Opus", Narodowe Centrum Nauki, 03/B/HS2/02279, 1.08.2012 – 15.02.2016, http://www.approval.uw.edu.pl
  • Wanda Decyk-Zięba, Poradnik Językowy on-line, moduł badawczy 1.1. pn.„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki", Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 11H 13 0379 82, 20142016, https://poradnik-jezykowy.uw.edu.pl/
  • Magdalena Derwojedowa, Automatyczna analiza fleksyjna tekstów polskich z lat 1830-1918 z uwzględnieniem zmian w odmianie i pisowni, program „Opus", Narodowe Centrum Nauki, DEC-2012/07/B/HS2/00570, 12.07.2013 – 11.07.2016, http://www.f19.uw.edu.pl/.
  • Justyna Garczyńska, Akustyczna baza danych gwar mazowieckich. Wokalizm, program „Opus", Narodowe Centrum Nauki, 03.2014 – 03.2017.
  • Katarzyna Kłosińska,Postawy wobec języka, program „Obserwatorium Kultury", Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 04915/16 MKiDN, 20162017.
  • Tomasz Korpysz, Internetowy Słownik Języka Cypriana Norwida kontynuacja, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, 11 H 13012482, 8.07.2014 – 7.07.2018, http://www.slownikjezykanorwida.uw.edu.pl/.
  • Izabela Winiarska-Górska, Marek Łaziński, Laboratorium językowe - korpus języka młodzieży początku XXI wieku, program „Ścieżki Kopernika", Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2013–2014.
  • Magdalena Zawisławska, Synamet – mikrokorpus metafor synestezyjnych. Formalizacja opisu i wypracowanie efektywnych metod analizy metafor w dyskursie, Narodowe Centrum Nauki, 20152018, http://synamet.uw.edu.pl/

.