Dyrekcja Instytutu Języka Polskiego w kadencji 2020-2024

Dyrektor

dr hab. Magdalena Zawisławska

Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

dr hab. Iwona Burkacka

Zastępca dyrektora ds. finansowych

dr hab. Izabela Winiarska-Górska 

Dyżury Stacjonarne w semestrze zimowym

dr hab. Magdalena Zawisławska

  • wtorki, godz. 10.30-11.30

dr hab. Iwona Burkacka

dr hab. Izabela Winiarska-Górska

  • piątki, godz. 10.00-11.00

 

KONTAKT

  • dr hab. Magdalena Zawisławska: [mail]
  • dr hab. Iwona Burkacka: [mail]
  • dr hab. Izabela Winiarska-Górska: [mail]