Blogs Blogs

Słowa klucze 2018

Instytut Języka Polskiego UW, Instytut Germanistyki UW oraz Fundacja Języka Polskiego serdecznie zapraszają na międzynarodową konferencję naukową „Słowa klucze 2018”, która odbędzie się  w dniach 26-27 października 2018 r. w Instytucie Germanistyki, ul. Dobra 55. 

 

[program]

 
 
Aplikacyjne prace dyplomowe

W projekcie studenci kierunków humanistycznych i społecznych przy wsparciu doświadczonych promotorów przygotowują prace licencjackie i magisterskie, odpowiadające na zapotrzebowanie przedsiębiorstw, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj dalej

 

Akademia dyplomanta

Zapraszamy do udziału w Akademii dyplomanta – warsztatach dla zainteresowanych napisaniem aplikacyjnej pracy dyplomowej we współpracy z firmą, instytucją lub NGO'sem. Udział w warsztatach pozwoli uczestnikom wypracować narzędzia świadomego wyboru i kształtowania własnej ścieżki rozwoju zawodowego, komunikacji z pracodawcami oraz praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej na studiach.

czytaj dalej

Warsztaty doskonalące dla tutorów

 „Warsztaty doskonalące dla tutorów” – szkolenia, które powstały z myślą o nauczycielach akademickich Uniwersytetu Warszawskiego chcących rozwijać kompetencje niezbędne w nowoczesnej dydaktyce i pracy naukowej. Warsztaty przygotowują zarówno do prowadzenia aplikacyjnych prac dyplomowych pisanych przez studentów Uniwersytetu Warszawskiego, jak i rozwoju własnej aplikacyjnej działalności badawczej.

czytaj dalej

XXVI Konferencja Polsko-Czeska, 24-25 września 2018 r.

24 i 25 września Wydział Polonistyki UW zaprasza na XXVI Konferencję Polsko-Czeską Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Karola w Pradze. 
Obrady toczą się na Wydziale Polonistyki w dwóch równoległych blokach: literaturoznawczym i językoznawczym.

Część językoznawcza:
Człowiek – jego właściwości i zachowania widziane przez pryzmat języka
Člověk – jeho vlastnosti a chování prizmatem jazyka

Część literaturoznawcza:
Rewolucje w polskiej i czeskiej literaturze i sztuce 1918-1939
Revoluce v polské a české literatuře a umění 1918-1939

Program 

Showing 6 - 10 of 25 results.
Items per Page 5
of 5