Blogs Blogs

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY EDUKACJI PAFW I UW

Jak być skutecznym i szczęśliwym polonistą, w jaki sposób weryfikować informacje w internecie (fake news), a także wiele innych tematów poruszą wykładowcy Szkoły Edukacji, podczas jej dnia otwartego, który odbędzie się 24 maja. Więcej informacji na stronie http://www.uw.edu.pl/dzien-otwarty-szkoly-edukacji/

Zapisy do Szkoły Edukacji PAFW i UW

Rozpoczęły się zapisy do Szkoły Edukacji PAFW i UW. To druga edycja rocznych studiów dla przyszłych nauczycieli języka polskiego lub matematyki. Studia w roku akademickim 2017/2018 są bezpłatne.

 

Link do informacji zamieszczonej na stronie głównej UW: http://www.uw.edu.pl/studia-dla-przyszlych-nauczycieli/

ŻEGNAMY MARYNIĘ PRZYBYSZ-PIWKO

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że po  wieloletniej dzielnej walce z chorobą zmarła

Ś+P

docent doktor

MARIA PRZYBYSZ-PIWKO

językoznawca, logopeda,

współtwórczyni dydaktyki logopedycznej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

wieloletni pracownik naukowy i dydaktyczny Instytutu Języka Polskiego UW

serdeczna dla wszystkich społecznica

Cześć Jej Pamięci!

Dyrekcja i pracownicy IJP UW

I SYMPOZJUM POLONIJNE UW: BRAZYLIA

Centrum Studiów Latynoamerykańskich Instytutu Ameryk i Europy UW

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Wydziału Historycznego UW

Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Wydziału Neofilologii UW

Instytut Języka Polskiego Wydziału Polonistyki UW

Towarzystwo Polsko-Brazylijskie

oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie

serdecznie zapraszają na

I Sympozjum Polonijne UW: Brazylia

25 października 2016 Warszawa

9.00-13.00 - CESLA, ul. Smyczkowa 14

13.30-17.00 - Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, al. Wilanowska 204

Języki sympozjum: portugalski/hiszpański

Organizatorzy

dr hab. Karolina Bielenin-Lenczowska

dr hab. Jerzy Mazurek

dr Renata Siuda-Ambroziak

dr Izabela Stąpor 

PROGRAM SYMPOZJUM

KONFERENCJA SŁOWA ROKU I SŁOWA - KLUCZE (20-21 października 2016)

Konferencja poświęcona jest słowom kluczom w dyskursie publicznym oraz metodom ich wybierania. Ta tematyka łączy różne metodologie oraz poziomy analizy języka i dyskursu w tym:

  • statystykę językoznawczą
  • językoznawstwo korpusowe i inżynierię lingwistyczną
  • medioznawstwo
  • leksykologię i leksykografię.

Łącząc różne metody i doświadczenia, spróbujemy opisać słowa-klucze przeciętnego Polaka. Podstawą do tego będzie m.in. doświadczenie zespołu projektu Słowa dnia oraz plebiscytu Słowo roku z Instytutu Języka Polskiego UW.

http://www.slowanaczasie.uw.edu.pl/publikacje/sympozjum-slowa-roku-i-slowa-klucze/

Showing 21 - 25 of 25 results.
Items per Page 5
of 5